Nyt

 

 

• Valgprogram »

Se Maren Spliid Gruppens valgprogram

 

• Læserbreve »

Maren Spliid Gruppen lægger vægt på at føre en offensiv offentlig debat. Se læserbrevene her.

 

• Pressemeddelelser, høringssvar, mm..» 

Se Maren Spliid gruppens pressemeddelelser.

 

FF

 

 

 

 

 

 

 

Folder for Kommunalvalg 2021Tryk på billedet for at åbne en PDF fil i fuld størrelse. Filen åbnes i et nyt vindue.
Qries

Tryk på billedet for at åbne en PDF fil i fuld størrelse. Filen åbnes i et nyt vindue.
Qries

Folder for Kommunalvalg 2009

 

MAREN SPLIID GRUPPEN vil borgernær politik.

 

Vi vil, at sund fornuft, viden, etik og moral – og et positivt menneskesyn, skal sikre både menneskelig og kommunal vækst til gavn for os alle.

 

Maren Spliid Gruppen går ind for samarbejde, respektfuldhed og ligeværdighed. Det vil vi i al omgang med børn, unge og voksne i Horsens kommune.

 

Maren Spliid Gruppen er ikke vækstfjendske, men vi sætter mennesker før store pompøse bygningsværker til minde om snart forhenværende politikere.

 

Maren Spliid Gruppen mener, at Horsens kommune skal gå fra at opfattes og drives som en virksomhed til, at være et fællesskab, hvor vi i samarbejde arbejder for, at borgerne har/får et godt og værdigt liv.

 

Maren Spliid Gruppen vil arbejde hårdt for:

 

at borgere med behov for støtte/hjælp får den hjælp de har behov for.

 

at kommunens ansatte trives og ”vokser” i deres job.

 

at vore skolebørn får et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og lektiecafe´.

 

at forældre til små børn, kan købe den pasning de har det bedst med - også halvtids og, at der er høj kvalitet i pasningen.

 

at kommunens unge får de rammer de kan udvikle sig positivt i.

 

at vi får kommunale reservebedster for især enlige forældre.

 

at kommunen tilbyder regulære jobs i stedet for pinlige aktiveringer.

 

at enhver fleksjob berettiget borger får tilpasset og meningsfyldt job.

 

at borgerne får mere indflydelse, bl.a. i ældrecentre, landsbyrådene, børnebyråd, ungeråd m.m..

 

at kommunens plejepersonale aflastes ved brug af sekretær hvor det er muligt, for frigørelse af ressourcer til plejen.

 

at inddrage pædagoger i ældreplejen i samarbejde med sundhedspersonale.

 

at vi opretter et tryghedshotel med et tilstrækkeligt antal pladser.

 

at vi får en ”vi” kultur i kommunen.

 

at den borgernære kultur får gode vækstbetingelser.

 

at de små biblioteker får en, for borgerne, tilstrækkelig åbningstid.

 

at  vi skaber gratis miljøtransport i Horsens by, som led i løsning på trafikudfordringerne.

  

at der etableres miljøinfocentre i kommunen.

 

at vi alle arbejder på og for integration. Derfor møder vi hinanden med respekt og ligeværdighed.

 

Maren Spliid Gruppens kandidater til kommunalvalget:

Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, 8700 Horsens, Tlf.: 22 61 50 86, E-mail: sensusvitae4@gmail.com

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, 8700 Horsens