Nyt

 

 

• Valgprogram »

Se Maren Spliid Gruppens valgprogram

 

• Læserbreve »

Maren Spliid Gruppen lægger vægt på at føre en offensiv offentlig debat. Se læserbrevene her.

 

• Pressemeddelelser, høringssvar, mm..» 

Se Maren Spliid gruppens pressemeddelelser. 

 Socialdemokraterne har skabt et umenneskeligt samfund

Det vil vi lave om på sammen med 4 andre partier via vores politiske aftale.

Socialdemokraterne (S) er for stærke borgere – dem er der stemmer i, de gør det muligt at blære sig udadtil.

Kommunen er også alle de børn og unge som ikke får den hjælp og støtte de har brug for, og ret til. Forestil dig alle de børn, unge og deres familier, og den daglige pine de er i, i måneder og år.
Forestil dig deres massive mistrivsel.

Manglen på varme hænder har S skabt via en elendig personalepolitik. Personalet har dårlige arbejdsvilkår og i plejen kan de end ikke have deres løn i fred. Hvilken ældrepleje giver det?
Topstyring giver lærere i mistrivsel, elever i mistrivsel.
S vil ikke ændre det.

S og deres borgmester magter tydeligvis ikke at være til for alle borgere. S vægter vækst højest. Vi vægter trivsel højest.
S vælger at overse/undlade gavnlige tiltag for sårbare børn og unge. Medvirker til en destruktiv sagsbehandling hvor også forældre ødelægges.
Pinlig affære!

For ældre har S hævet baren for hvornår det er muligt at få hjemmehjælp!
Det vil vi ændre.

Strukturen i kommunen fremmer mistrivsel.
Den vil vi ændre.
Trivsel skal være det gode fundament vi bygger ovenpå.
Trivsel giver os det største og mest solide grundlag for at lykkes på alle fronter.

Mener du – i hjertet – at alle mennesker er lige, og har lige ret til et godt og værdigt liv? Tror du trivsel er vigtig, endda meget vigtig?
Hvis ja vil jeg anbefale dig at stemme på Maren Spliid Gruppen.Kan man købe en politiker?

Det er der sikkert mange der har tænkt over gennem tiden. Der har da også gået mange historier rundt mellem borgerne.
For hvorfor dit, og hvorfor dat – hvordan kan dette og hint overhovedet få lov at ske i Horsens kommune??

Og kan en borgmester mon købe andre politikeres loyalitet?
Hvad kan det i så fald koste – og, hvordan ses det?

Svære spørgsmål.

Kan det give et pænt beløb at pege på den siddende borgmester til det kommende valg – og ligeledes det, at ens parti går i valgforbund med borgmesterens parti?

Det udløser næppe en pose kontanter nu og her, men det kan vel ikke udelukkes, at disse handlinger ”betales” med en post i kommunalbestyrelsen, som tilfældigvis giver et stort afkast.
Faktisk går der rygter om at det er sådan det foregår i politik. Det er ikke nye rygter – så måske det faktisk foregår sådan. Måske ikke.

Rygterne går på, at allerede før valget har nogen – ikke helt tilfældigt udvalgte – fået lovning på, nogle for dem, særlige poster.
Hvis nu det er rigtigt – eller ikke 100 % løgn – så kan det måske forklare, at DF og LA ligger ret højt på lønningslisten i kommunalbestyrelsen.

Sådanne eventuelle tidlige forhandlinger er sikkert ikke ulovlige, for så fandt de vel ikke sted.
Altså er de alene handlet i god tid, og der er også noget der hedder rettidig omhu.
Rettidig omhu betyder at være nøjagtig, påpasselig og samvittighedsfuld i udførelsen, behandlingen eller plejen af noget.
Gælder ordet i denne sammenhæng?
Det afhænger af, hvem der bedømmer.Når nogen tvivler ubegrundet på andres evner, da er det måske værd at se nærmere på

En borger spørger i HF, hvad Maren Spliid Gruppen mener med, at borgmesteren skal skiftes ud for, at vi kan få trivsel i Horsens. Samme borger mener vi har en god kommune med masser af trivsel – og tvivler på, at andre kan gøre det bedre.

Det kræver viden og udsyn at se, at kommunen kan drives anderledes end tilfældet er. Når du nu trods alt har en tvivl, brug den da til det den er beregnet på. Tvivlen vil, at vi undersøger hvilke værdier der er på spil for os selv, og, i dette tilfælde samfundet. Tvivlen vil, at vi bedømmer situationen grundigt. Konsekvenserne for andre og mig selv, hvis jeg gør sådan. Hvad udsætter jeg andre for, og hvad kan jeg selv leve med? Hvilket ansvar bør jeg tage.

Tvivl taler til vores dømmekraft, og prøver at give os styrke til at bedømme situationen sådan, at vores beslutning tilgodeser helheden med bund i vores værdier. Her kan samvittighed evt. hjælpe.

Trivsel handler for de fleste, om andet og mere end flotte gågader.

Mange børn, unge og dermed deres familier mistrives. Det forventer vi ikke du ved.
Mange ansatte mistrives, derfor mangler vi varme hænder. Det påvirker ældreplejen.
Bl.a. disse områder magter borgmesteren og S tydeligvis ikke, hvorfor de skal skiftes ud, hvis vi vil trivsel. Og det vil vi.
Trivsel er det vigtigste, det gode fundament vi kan bygge ovenpå, grundlaget for at lykkes på alle andre fronter.

Lyt til tvivlen, og giv chancen til en ny borgmester.Dit kryds koster

Når du skal sætte dit kryds næste tirsdag kan det måske være værd at overveje, hvad dit kryds for 4 år siden, i 2017, i mellemtiden har kostet. Måske kan du ikke længere huske hvilke valgløfter du stemte på, men du havde næppe regnet med at få, hvad du fik.

Et utroligt byggeboom er gået hånd i hånd med nedskæringer i ældreplejen, hvor man hæver barren for, hvornår de ældre kan blive bevilget hjemmehjælp. Derfor bruger vi ikke flere penge på ældreområdet, selv om gruppen af ældre er steget med ca. 2000 i perioden.

Ej heller havde du vel regnet med, at et ellers udmærket rådhus skal sælges for at lade den kommunale administration flytte ind i lejede lokaler på Chr. M. Østergaardsvej? Alt sammen for indirekte at få finansieret prestigebyggeriet på slagterigrunden med skattemidler, så man kan postulere en imaginær vækst, du betaler.

Du har måske heller ikke hørt om, at man i vores folkeskoler har opfundet begrebet 'mellemformer', som skal dække over, at børn og unge ikke får det specialtilbud, som de har krav på? Besparelsen luner godt i kommunekassen.

Og du vidste garanteret heller ikke, at kommunen kunne finde på at installere sårbare mindreårige alene i en lejlighed med minimal hjælp, mens man utålmodigt venter på, at de skal blive 18 år, så man kan fralægge sig ansvaret?

Men sådan er det. Væksten står på skuldrene af de svageste, og hvis du stemmer som du plejer, kan du roligt regne med, at det fortsætter. Måske skulle du overveje at stemme anderledes denne gang?Det samarbejdende folkestyre

Lige om lidt skal vi igen fejre en af demokratiets festdage, når der er valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Gå nu for Guds skyld hen og stem, for den er kun den ene gang hvert fjerde år, at du kan være helt sikker på, at nogen hører, hvad du har at sige.

Og når du så står der i stemmeboksen, så overvej lige det historiske perspektiv. Her står du med en seddel og en blyant i stedet for en sten, en kniv eller et sværd. Du er en del af folkestyret. Samtidig er du også dets garant. Uden dig intet folkestyre.

Men der er forskel på folkestyre og folkestyre. Nogle gange kan det være et samarbejdende folkestyre, andre gange er det blot et flertalsstyre. Forskellen kan du sikkert sagtens regne ud. Men det er du faktisk også med til at bestemme. Men så skal du overveje dit kryds lidt nærmere.

Man må gerne stille krav i forbindelse med sit kryds. Man må gerne have en forventning om, at naboer, opponenter, fraskilte, konkurrenter, uvenner og andet godtfolk taler med hinanden og forsøger at finde fælles løsninger til gavn for alle. Sådan bør et samfund fungere.Maren Spliid Gruppen er mor til Horsens Alliancen

For år tilbage leverede vi grundlaget for det, der kom til at hedde Horsens Alliancen. Det er vi stolte og glade over. Især, hvis også virksomhederne lever op til deres forpligtelser.

Vores ide om en ”noget for noget” strategi, blev tyvstjålet af borgmesteren, som lavede en fin aftale med erhvervslivet, han sidenhen ikke har håndhævet.
Virksomhederne bliver ikke afkrævet, at overholde deres del af aftalen. Borgmesteren har givet skattelettelse til virksomhederne, uden at få fuld valuta for pengene.

Det er afgørende vigtigt for nogle borgere, at få en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet. Og vi forventer, at virksomhederne holder aftalen. I Horsens Alliancen står: ”Vi vil hjælpe ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet, fastholde medarbejdere og forebygge, at flere falder udenfor.”
Og Horsens kommune har angiveligt en ambition om, at leve op til FN´s verdensmål nr. 8, om at udvikle anstændige jobs, ligesom man ønsker et bæredygtigt og inkluderende arbejdsmarked. Hvordan stemmer det overens med trusler om nyttejob til vore ledige borgere? Nyttejob er IKKE hjælp til job!

Fine ord for ordenes skyld?

Ok vi har læst om tilfælde, hvor en borger har fået hjælp. Da er historien blevet ført frem i medierne, hvor kommunens og virksomhedens glorie pudses voldsomt.
Det er virksomhedsreklame på borgerens bekostning!
Er det sådan et samfund vi ønsker?
Eller kan det være muligt alene at holde aftalen til gavn for borgere med behov og fællesskabet?Arbejdstilsynet bør sætte Horsens kommune stolen for døren

– idet mange kommunalt ansatte mistrives i deres job.

Personalepolitik er kommunalpolitikernes ansvar. I Horsens kommune har socialdemokraterne magten, hvorfor de har ansvaret. Det er deres ”fortjeneste” at ansatte mistrives i jobbet og, at vi mangler ”varme hænder” i plejen. Den personalepolitik de har skabt er ikke alene pinlig – den er skadelig.

Maren Spliid Gruppen har ikke forsømt at give forslag til forbedring, dog har disse været så anstændige, at socialdemokraterne og forvaltningen ikke har fundet dem brugbare.

Personalepolitikken har stor betydning for personalets sundhedstilstand, og for værdien af den indsats medarbejderen leverer i sit job.
Alt afhængig af, hvad medarbejderen arbejder med, vil resultatet af politikken påvirke videre ud som ringe i vandet – til gavn eller skade – alt efter den førte personalepolitik og, hvordan den indvirker på medarbejderen.

Maren Spliid Gruppen har store krav til kommunens ansatte. Vi har ligeledes store krav til personalepolitikken, som skal give optimale arbejdsforhold.
Et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø på alle kommunens arbejdspladser er afgørende.

Som borger i kommunen kan du kun have interesse i, at vore ansatte trives i jobbet. Det er til gavn for de ansattes sundhed, kommunens borgere og kommunens økonomi.

Når vi stemmer til valget skal vi vide, hvad vi vil og ikke vil for vores kommune. Og vi skal tage stilling til, om det vi har i dag, er noget vi vil lægge navn til.
Har Maren Spliid Gruppen forstand på økonomi

Joe det går.

Horsens kommune er ikke fattig, men vælter sig heller ikke i penge.

Maren Spliid Gruppen mener, at det er påkrævet med en pause i prestige projekter, vækst, vækst og atter vækst.
Der er mange menneskelige opgaver at tage fat på, og de SKAL have første prioritet. Det er direkte uanstændigt, som borgere og personale behandles i Horsens kommune.

Kommunens økonomi angår os alle.
Hvad kommunens midler bruges til og på, siger endda noget om os, idet måden et samfund behandler sine medborgere på, fortæller hvilket samfund vi har med at gøre.

Maren Spliid Gruppen vil, at sund fornuft, viden, etik og moral – og et positivt menneskesyn skal sikre menneskelig vækst.
Vi vi TRIVSEL.

Når vi – kommunen – behandler vores borgere og personale mere eller mindre dårligt, så er det ikke gratis. Vi er med på, at det i første omgang sparer penge. Samtidig er det voldsomt dyrt rent menneskeligt, og det bliver det også på den økonomiske side – måske fordelt på forskellige kasser, hvilket ikke bedrer handlingerne eller mangel på samme.

Når du stemmer til kommunalvalget tager du ansvar.
Du har da mulighed for at stemme for, at forholdene skal forblive ca. så elendige som de er i dag – trivselsmæssigt.
Du har også mulighed for, at medvirke til at ændre forholdene til en ny vej for Horsens kommune. En vej hvor udgangspunktet er et positivt menneskesyn, hvor trivsel er en forudsætning for alle i Horsens kommune, både borgere og medarbejdere.

Det er dit valg!Det smukkeste tilbud til borgerne i Horsens kommune

Det er ikke set før.
Det er bæredygtigt i høj grad.
Det vil, hvis borgerne ønsker at tage det til sig, give os i Horsens kommune så store menneskelige gevinster, at vi end ikke kan forestille os det. Derefter vil også økonomien blomstre.

Maren Spliid Gruppen arbejder for TRIVSEL for alle borgere og ansatte i Horsens kommune. Vi samarbejder med 4 andre partier, hvorfor dette arbejde kommer til at bære frugt, hvis der er borgere nok i Horsens kommune, som ønsker trivsel.

Skal det blive muligt at skabe trivsel i Horsens kommune da er vi nødt til, at skifte borgmesteren ud, da trivsel ikke er noget den nuværende borgmester prioriterer.

Kan du – uden at handle på det – se på og høre på, at vi lokalt har mange borgere som mistrives?

Måske du og dine trives fint. Uanset kender du sikkert nogen som ikke gør. Og vi vil minde dig om, at en kommune er et fællesskab. Et fællesskab, hvor vi har mulighed for, at hjælpe hinanden. Måske du også får brug for hjælp en dag. Måske en af dine kære får brug for fællesskabets støtte en dag.

Vi beder dig tage stilling til, hvilket samfund du vil bidrage til i Horsens kommune.
Vi beder dig være seriøs, grundig og samvittighedsfuld i din stillingtagen ved det kommende kommunalvalg.
Vi beder dig sætte dit ego til side.
Vi vil gøre det helt klart – TRIVSEL handler ikke om at få – det handler om at kunne være i livet med glæde, fællesskab, og en grad af tryghed.

Flot politisk aftale, til gavn for kommunens borgere og ansatte.

Et valgteknisk samarbejde – en moden og ansvarsfuld udgave, hvor vi fem partier binder os via en politisk aftale til gavn for vælgerne og borgerne i øvrigt.

Den 1. april i år sprang bomben, som nogle fortsat har svært ved at sluge. Venstre, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Kristendemokraterne og Maren Spliid Gruppen indgik – ikke alene et valgteknisk samarbejde – en politisk aftale til gavn for borgerne i Horsens kommune og vore kommunalt ansatte.

Overskriften er: En ny vej for Horsens kommune.
Vi fem partier vil en visionær kommune med borgeren i centrum. Alle skal have mulighed for at opnå et godt og værdigt liv i vores kommune. Vores udgangspunkt er det positive menneskesyn – vi ser positivt på vore medborgere, og vi vil arbejde på og for, at det er måden vi her i Horsens kommune møder hinanden på.
For vi fem partier er det en forudsætning for ovenstående, at borgerne og vore ansatte trives. Det er selve fundamentet for et godt og værdigt liv. Det er også fundamentet for menneskelig vækst – for at den enkelte får det bedste ud af sit potentiale, og, at kommunen – som er os alle – samlet set står stærkest i fremtiden. Med stærkest tænker vi både psykisk og fysisk sundhed, udnyttelse af vore evner, økonomi – det hele liv for den enkelte og for det samlede for os som et kommunalt fællesskab.

Vi vil derudover:
Sikre en menneskevenlig udvikling i vore byer og på landet, hvor lokalplaner og naboer respekteres. Vi vil bevare en rig og alsidig natur, og skabe grønne rum i byerne.
Sætte borgerne i centrum for den borgernære kernevelfærd og sikre MAKSIMAL borgerinddragelse.
Vækst med omtanke. Hvilket er en naturlig forudsætning for både velfærd og velstand.
En ansvarlig økonomisk politik, hvor afgifter og skatter holdes i ro. En attraktiv erhvervspolitik med fokus på, at skabe nye arbejdspladser, bevare og styrke de nuværende og tiltrække nye virksomheder. Topstyring og public managementkulturen erstattes af tillid og ansvar til den enkelte kommunale medarbejder.
Det demokratiske engagement styrkes, og den politiske debat foregår i en god og sober tone.

Nogen spørger; ”Hvad er forskellen på de fem partier?” Her er du velkommen til, at læse i partiernes valgprogram, og læserbreve. Lige her opsummeres, hvad vi sammen vil arbejde på og for.

Uanset om du ser ovenstående i forhold til natur, trafik eller mennesker – så er den væsentlige forskel fra den måde kommunen fungerer på i dag, at vi fem partier står for en ny vej, et positivt menneskesyn, hvor alle er ligeværdige. Derfor skal vi tale sammen om udfordringerne, og alle skal kunne/og have retten til at bidrage til fællesskabets beslutninger. Sagt på en anden måde – beslutningerne bliver til i fællesskab – der sidder ikke en flok politikere med holdningen ”vi alene vide og bestemme” - borgernes viden, synspunkter og erfaringer er vigtige ingredienser for vi fem partier.

Tilbage til trivsel.
Trivsel giver os det største og mest solide grundlag for, at lykkes på alle fronter.
Trivsel i Horsens kommune kræver en ny borgmester, tid og vilje. Trivsel skabes også oppefra, og derfor er det tvingende nødvendigt, at vi udskifter borgmesteren og partiet bag.
Horsens kommune er en vækstkommune, hvilket præsenteres som en god ting. Dog er denne tilgang blottet for trivsel.

Vil du have trivsel i Horsens kommune, og vil du også tænke på – og stemme for andet og mere end, hvad du personligt har gavn af – stem da med hjertet og for en ny vej, som vi alle sammen kan gro af og med.
Du og din stemme er medansvarlig for udviklingen i vores kommune.Fejldiagnosticering og ditto behandling af symptomet ”mangel på varme hænder”

Lars og Ole fra Venstre lægger op til, at vi i Horsens kommune skal hente arbejdskraft udenfor Danmark – gerne Tyskland, Holland eller Spanien – af skræk for, at vi ender med en amputeret velfærdssektor.

Det har vi allerede, hvilket ”man” i Horsens kommune har arbejdet på i mange år. Se det som ”man” virkelig er lykkedes med sin strategi. Den er nu ved at slå hårdt igennem – så tillykke med det.

Vi i Maren Spliid Gruppen har adskillige gange sat fokus på området, og vi har også givet løsningsforslag. Vel at mærke så anstændige forslag, at de ikke har fundet vej ind i kommunens beslutningstagende rækker.
br> At hente udenlandsk arbejdskraft ind i vores sundhedssektor er, at sende et signal til vort nuværende personale om, at vi skider dem et stykke. Det ved de godt i forvejen – bare sætter man en tyk streg under med et sådant tiltag. OG det står da ikke til at gøre godt igen.

Vi giver Lars og Ole ret i, at ”vi” skal ændre synet på vore social- og sundhedshjælpere og, at vi skal have større respekt for den opgave de løser i samfundet. Det betyder IKKE, at vi skal tale sundhedsfagene op. Nej – vi skal ikke tale noget som helst op, vi skal på helt anstændig vis behandle vort sundhedsfaglige personale godt, give dem gode ordentlige løn- og arbejdsvilkår og lade dem have deres løn i fred, ikke tvinge dem til at afspadsere f.eks. weekendtillæg.
Gad vide, hvilken kommunalpolitiker der ville bytte sit job til et af sundhedsfagene. Der er en grænse for, hvor uanstændigt man som arbejdsgiver har lov at optræde. Når den grænse overtrædes, er det helt ret og rimeligt, at man ingen arbejdskraft får. Helt rimeligt.

Så, hvad vil I selv være med til?
Synes I det er fint og smukt, at ”vi” taler lorten op?

Vores klare holdning er, at vi SKAL behandle vort personale rigtig godt og ordentligt, give gode og udviklende arbejdsforhold og selvfølgelig en god og ordentlig løn, som medarbejderne kan have i fred for kommunen.

Til gengæld har vi høje krav til indsatsen fra personalet.

Udenlandsk arbejdskraft, børnepenge, det koster. Måske det ikke betyder noget i dette regnestykke, hvis det tages af en anden kasse. MEN overfor vore nuværende medarbejdere vil det betyde noget. Og for etikken i hele det menneskelige regnestykke.Trivsel er vigtigst

Ingen kan være i tvivl – Horsens kommune er en vækst kommune, og styret af fokus på vækst. Mange politikere stræber herfor, og bryster sig af dette. Ikke mindst borgmester Peter Sørensen og co. De menneskelige værdier er gemt og glemt.

Maren Spliid Gruppen vil noget helt andet – vi vil det modsatte. Vi vil trivsel, og det på alle planer. Borgerne har brug for at trives, og kommunen – som jo er os alle – har brug for, at både borgere og kommunalt ansatte trives.

Vi kender det alle sammen. Trives vi ikke på jobbet, i skolen, i institutionen, i vores familie – så mistrives vi, og livet gør ondt. Det har konsekvenser for den enkelte og dennes familie. Det samme gør sig gældende i kommunal sammenhæng, for alle borgere med hjælp behov, og de kommunalt ansatte. Trivsel giver os det største og mest solide grundlag for, at lykkes på alle andre fronter. Trivsel er fundamentet for menneskelig vækst – og dermed også det bedste udgangspunkt for et sundt lokalsamfund.
br> Udgangspunktet er et positivt menneskesyn, hvor vi tager hinanden alvorligt, er åbne og ærlige hen imod det bedste liv for den enkelte borger. En kommune i trivsel kræver en ny Borgmester, tid og vilje. Trivsel skabes oppefra, og derfor er det tvingende nødvendigt, at vi udskifter borgmesteren og partiet bag. En Borgmester SKAL magte den opgave det er, at arbejde på og for trivsel. Altså skal tonen og attituden i kommunalbestyrelsen være god og konstruktiv, ligesom der skal være åbenhed og ærlighed i politik.

Det kræver en omstrukturering i Horsens kommune, hvis vi skal lykkes med at skabe trivsel. Det er noget vi gør sammen, og alene noget vi kan gøre sammen. Her kan vi for alvor tale om, at løfte i flok. Som borger og vælger skal du ville trivsel, og aktivt handle på det. Ikke alene i din hverdag, men også til det kommende kommunalvalg. Intet kommer af sig selv – og slet ikke her. Her gælder det ikke alene, hvad der måtte være vigtigt for dig og din økonomi. Her er det vigtigt, at du ser ud over egen næsetip, og ser tingene i et større perspektiv. Vil du det?

For Maren Spliid Gruppen er en ny retning for Horsens kommune vigtig, og afgørende. Da vi ikke fylder meget i det politiske landskab, er vi i år gået ind i et stort valgteknisk samarbejde. Det understreger, hvor meget vi vil trivsel. Vil du?Socialdemokratisk uforståenhed overfor egen politik

Lone Ørsted, socialdemokratiet, svingede sig d 2.8. op til at give et uhyre (u)interessant svar på mit/Maren Spliid Gruppens læserbrev om dummebøder i folkeskolen.
Lone Ørsted var angiveligt helt uforstående overfor den praksis jeg beskrev, og selvom hun fik lov at have et ualmindeligt langt læserbrev i Østbirk Avis, lykkedes det hende ikke at forholde sig til indholdet i mit/Maren Spliid Gruppens læserbrev. Store tal, budget”snak” og ævl fyldte det lange læserbrev.

Helt ærligt – hvad skal borgerne bruge den slags svar til?

Jeg har læst alle bilag og høringssvar i sagen, og det er interessant læsning. Og trist. For det er som jeg skrev. Vi har dog forståelse for, at en politik som afføder dummebøder på samlet set langt over 10 mill. kr. pr. år, selvfølgelig er svært tilgængeligt/tungt læsestof at stå ved for Lone Ørsted. Rent faktisk havde hun i sidste valgkamp lovet at afskaffe bøderne.

Det er helt igennem ufint at kalde en dummebøde på langt over 10 mill. kr. for et inklusionsfremmende tiltag. Det er at holde de børn for nar, som har behov for specialundervisning. Et stort bedrag – det skal lyde fint og godt, og så er det en spareøvelse. Hvem ved, hvor dyr løsningen er på sigt? Det viser med al tydelighed, at socialdemokraterne ikke er de rigtige til at klare en vigtig opgave for vores skolesøgende børn. De børn, som har behov for et specialtilbud, inkluderes ikke for børnenes skyld, men af hensyn til kommunens økonomi. ”Der er således ikke politisk uenighed i denne sag” skriver Lone Ørsted. Men hov Lone – ikke alle partier var enige om skolepolitikken, men som altid her i Horsens kommune nytter det ikke at stille ændringsforslag – asocialdemokraterne bestemmer. Gud bedre det. Lone Ørsted håber budskabet står klart. Hendes eget tænker jeg. Det gør det ikke.

Lone Ørsted slutter af med: ”Det er i øvrigt socialdemokratiets ønske at prioritere flere midler til skolerne i de kommende år, så jeg håber andre partier har den samme ambition.”

Jo – nu er det valgår (desuden kommer der midler fra Christiansborg), og, hvad du lovede ved sidste valg på socialdemokraternes vegne mht. dummebøder, hvordan er det lige gået? Det på trods af, at I har magten og bruger den. Hvordan skal nogen borger kunne have tiltro og tillid til Jer?Socialdemokratisk dummebøde

Vi i Maren Spliid Gruppen har talt og skrevet om denne pinlige og uanstændige ordning mange gange efterhånden – disse dummebøder, som vores såkaldt røde og sociale kommunale enevælde har valgt at fastholde, til trods for løfte ved seneste kommunalvalg om at afskaffe bøderne.

En dummebøde er den pris socialdemokraterne – og, hvem ved om SF og Enhedslisten er en del af denne rockermetode? – tager fra en skole, når denne indstiller et barn til et specialskoletilbud her i kommunen.

Dummebøden lyder på ca 170.000 kr. pr indstillet barn pr. år. Beløbet indkasseres af kommunen, som dernæst sender en del af dette beløb videre til det specialiserede skoletilbud. Kommunen skal altså ligesom score på denne indstilling – og/eller straffe den skole, som ser barnets behov og dermed indstiller til specialtilbud. Det er en rockerlignende metode, som lader menneskelighed tilbage at ønske.

Ved det seneste kommunalvalg lovede socialdemokraten Lone Ørsted at skrotte ordningen, hvilket endnu ikke er sket. Det kan lige nås inden næste valg, da budgetforhandlingerne snart står for døren.

Ordningen går ud over alle i skolesystemet. Det at straffe skolen for at sende elever i det specialtilbud, de har behov for betyder, at ikke nær alle elever med behov indstilles. Nogen bliver i såkaldt ”normalklasse”, hvor det medfører problemer i varierende grad for de børn, der har behov for specialtilbud, for de børn der ikke har, for lærerne – og sluttelig for samfundet som helhed.
At skolen får en bøde for at indstille børn til specialtilbud går stærkt ud over skolens økonomi, hvilket kan være årsagen til, at ikke nær alle de børn, som har krav på et specialtilbud, får et.

Der er børn, som går i klasser, der reelt ikke findes. Ulovlige klasser, hvor der går børn med stærkt behov for specialtilbud, hvor børnenes forældre tror, deres barn får det tilbud, det har behov for og krav på, hvor lærere slides op, ødelægges.

Når det kommer til de menneskelige værdier og børnene, vores alles fremtid, så flytter det absolut intet, at Horsens kommune er en vækst kommune og snart en storby.
Vi har brug for TRIVSEL – og det for alle kommunens borgere og ansatte. Vi er derfor nødt til at ændre mangt og meget i kommunen. Vi har brug for en anden borgmester for at løse denne store udfordring.

Mange Hilsner Birgit

Talsmand for Maren Spliid Gruppen
Birgit Skovgaard
Snerlevej 7, 8700 HorsensJournalistisk fejlanalyse af format

– og med hvilket formål? Er det at ”holde på den siddende borgmester” eller i bedste fald, at ruske op i vælgerne og få dem til, at tage et grundigt og kvalificeret valg?

Uanset formål, så er der seriøse fejl i Thomas Schutts journalistiske analyse i HF 13.4.21, ”Stort blåt valgforbund lyder som en succes, men...”

Thomas Schutt skriver ”Og aldrig – i mands minde – har så mange partier åbent og i så håndfaste vendinger peget på en anden borgmester end den siddende socialdemokrat. Der er næppe voldsomt meget andet, de 5 meget forskellige partier kan nå til enighed om...”. Den sidste sætning her, er en fejlanalyse af format!

Thomas Schutt har haft rig mulighed for, at læse den valgtekniske samarbejdsaftale, som vi 5 partier har lavet. Det er en ret flot politisk aftale, som fortjener – og tåler – pressens bevågenhed. Altså ikke et almindeligt valgforbund.
At vi i Maren Spliid Gruppen laver en politisk aftale med Venstre, er ikke længere noget særsyn. At vi i år er 5 partier der sammen laver så flot en valgteknisk samarbejdsaftale – ikke alene for mindskning af stemmespild – en aftale, som i høj grad skal komme kommunens borgere og ansatte til gavn, se det er helt unikt. Så, hvorfor mere end nedtone dette i noget så ophøjet som en journalistisk analyse?

I Maren Spliid Gruppen, som ikke er blå, snarere røde/orange, er vi meget optaget af TRIVSEL for både kommunens borgere og medarbejdere.

Hvis borgerne skal have mulighed for, at kende til det som kan være medvirkende til, at hverdagen bliver bedre her i kommunen – at vi sammen arbejder for trivsel og ikke hovedløs vækst – da har HF en opgave i, at fremstille virkeligheden korrekt, og ikke at vildlede borgerne!

Vi 5 partier ønsker en ny retning for Horsens kommune, en visionær kommune med borgeren i centrum. Alle skal have mulighed for at opnå et godt og værdigt liv. Udgangspunktet er et positivt menneskesyn, hvor trivsel er en forudsætning for alle borgere og medarbejdere i Horsens kommune.
Derudover er listet en række punkter, som alle 5 partier vil arbejde for. Aftalen er ganske enkelt menneskeligt set smuk, og politisk set virkelig flot håndværk.
Den valgtekniske samarbejdsaftale kan ses i en artikel fra HF, som bl.a. ligger på Maren Spliid Gruppens Facebook side.Kære Vælgere, Venstre og alle i andre borgere

Det er nu 3 år siden, at Venstre fik fuldt udbytte af det valgtekniske samarbejde med Maren Spliid Gruppen.
For os i Maren Spliid Gruppen har det været de mindst aktive år i vores politiske liv, idet vi har haft seriøse personlige udfordringer. Det håber jeg I vælgere har forståelse for. Vi har dog været på banen i vigtige sager, bl.a. vedr. vores kommunale plejepersonale. Vi har været i debat med FOA, som vel talte socialdemokraternes sag. Måske resten af byrådet er enige i, at plejepersonalets løn- og arbejdsvilkår ikke er deres anliggende, og i øvrigt ikke væsentligt? Vi er klart uenige i holdningen til plejepersonalet, som altså er vores alles ansatte – og dermed er vi alle ansvarlige. Også dig som borger i Horsens kommune. Senest har vi ”overværet” det Nationale Ældretopmøde, og indsendt vores bidrag til det videre arbejde, hen mod forbedring af ældreplejen og rekruttering af personale hertil.

Trods vore udfordringer har vi haft et rigtig godt, ansvarligt og respektfuldt samarbejde med Martin Ravn og Venstre. Det er derfor med stor beklagelse, at det ikke var muligt for Venstre, at være en del af Budgetforliget de seneste år. Ikke fordi de ikke har arbejdet for det – mere fordi borgmesteren har arbejdet imod det. Venstre har haft virkelig mange gode forslag med til budgetforhandlingerne, også en pæn del fra samarbejdet med os. Det er selvfølgelig trist for både Venstre og os, at de gode forslag ikke blev til noget. Værst af alt er det dog, at de gode forslag nu ikke kommer borgerne til gavn. Det er vi meget kede af, da der er forslag af stor betydning for borgeres ve og vel. Som bekendt er Maren Spliid Gruppen ikke optaget af kommunalt blær, men borgernes ve og vel.

Vi vil opfordre Jer borgere til, at følge rigtig godt med i det kommunalpolitiske enevælde. Der er nu mindre end et år til næste valg. Og vil du gerne vide, hvad du rent faktisk stemmer for – og ikke alene, hvem du stemmer på, og dermed tror du stemmer for – da er det vigtigt at følge godt med.

Ikke alt er rosenrødt!

Vi mener det er alvorligt, og tegn på politisk fejlprioritering når prestige vejprojekter, asfaltering af midlertidig p-plads, Peters fordækte egenpromovering og anden form for blær, er vigtigere for magteliten, end vore medborgere!Springet fra god moral til dobbeltmoral

Det er sådan vi i Maren Spliid Gruppen ser Birthe Knudsens partihop. Dermed også sagt – og ment – at hoppet kan forklares. Hvilket ikke er det samme som at det kan forsvares, for det kan det afgjort ikke. Dette partihop er et alvorligt et af slagsen!

At dømme af artikel i HF har Birthe Knudsen (BK) med årene følt sig mere som socialdemokrat. Dermed er det svært uheldigt/umoralsk, at hun på trods heraf igen stillede op for Venstre i 2017.

Når HF spørger Andreas Boesen, socialdemokraternes ordfører og 2. viceborgmester, om ikke BK svigter de vælgere der har stemt på hende, da svarer han: ”Det kan godt være svært at se, hvilket mandat man er valgt på. Venstre fik vist også det yderste mandat på samarbejdet med Maren Spliid Gruppen.”
Nu er det ikke svært – overhovedet – at se hvilket mandat BK er valgt ind på. Og vi er i Maren Spliid Gruppen voldsomt glade for, at det ikke er vores stemmer hun kom ind på – og dermed nu har foræret til socialdemokraterne! Det handler om moral og mangel på samme. BK er slet ikke valgt ind i kommunalbestyrelsen. Hun fik stemmer til en 1. suppleantpost, og kom dermed ind da Peder Stougaard desværre døde. Altså kom hun ind på en Venstremands stemmer – idet hun, må vi antage, holdt skjult at hun mere følte sig som socialdemokrat.

Når det er denne form for moral som styrer for BK, da finder vi i Maren Spliid Gruppen, at valget af socialdemokratiet er det helt rigtige for BK – så tillykke med det. Det er vigtigt med fælles værdier i politik. Det er bl.a. fælles værdier der gør, at vi har valgteknisk samarbejde med Venstre.

M.h.t. de poster BK hidtil har bestridt i kommunalbestyrelsen – da kommer hun, ifølge konstitueringsaftalens § 12, til at afgive disse til Venstre. Selveste borgmester Peter Sørensen er arkitekten bag denne § 12. Det interessante er, at nu hvor socialdemokraterne modtager en springer – så er paragraffen ikke det papir værd, som den er skrevet på.

Peter Sørensen selv rører ikke ved denne lort – som sagen er – næ han sender ordfører og 2. viceborgmester Andreas Boesen (AB), som heller ikke har besvær med socialdemokraternes moral.
AB mener ikke de hverken kan tvinge eller forsøge at overtale BK til at afgive posterne.

Stor tak til Peter Sørensen for tydeliggørelse af din politiske moral!

Kommunal manipulation

Horsens kommune kommer seriøst til at mangle varme hænder i ældreplejen. Derfor skal vi, ifølge sundhedscenterchef Lone Nygaard Boysen, sætte alle sejl til. Dog uden at gå til yderligheder og give vore ansatte i plejen den løn de kunne forvente ved f.eks. også at arbejde i weekender. Vi skal alene konkurrere på trivsel, arbejdsmiljø og kvalitet forstås. Hvad vi i Maren Spliid Gruppen ikke forstår er, hvordan kommunen vil sikre god trivsel, godt arbejdsmiljø og kvalitet for vore ansatte uden at ændre deres forhold, men alene ved at lave en kampagne målrettet unge skoleelever!

Målet er at vise sundhedsfagene frem og gøde de gode historier fra området. Til dette bruger man unge skoleelever. Nogle er ansat til at hygge med beboerne på plejecentre. Andre har været på besøg på et plejecenter, og en avisoverskrift beretter: ’Det var meget sjovere, end vi troede.’ Skoleeleverne skal så sprede de gode historier og sørge for en positiv markedsføring. Der ligger en udfordring i at være ung skoleelev, ansat på plejecenter, og med en kommunal forventning om at man spreder den gode historie og så den tavshedspligt der er i forbindelse med omgang med borgere i vores system. Der er også et etisk dilemma i at fremstille virkeligheden alene fra én vinkel, nemlig sjovt og hyggeligt.

Man bør forstå at det ikke er vore ældre medborgere der er noget galt med, når vi mangler varme hænder. Det er de forhold vi som kommune vælger at give vore medarbejdere. Og jo, vi har forstået, at FOA er tilfredse med forholdene for deres medlemmer, selvom alt ikke er perfekt, og at formand m.v. ikke synes vi skal blande os i emnet.

Sagen er, at Horsens kommune har valgt at tage af plejepersonalets løn, presse dem på tid osv. for der skal jo spares et sted, hvis vi skal blære os andre steder. Og hvad pokker – de der varme hænder – det har jo altid været et kald, og de fleste ansatte er kvinder. Nu er vi på røven, så vi manipulerer kraftigt med virkeligheden og stikker nogle unge skoleelever et hyggeligt fritidsjob, og får dem til at sprede det glade budskab. Det er ikke alene manipulation, men også en form for misbrug.

Kære politikere, sundhedscenterchef og FOA folk.
I vil garanteret ikke lade Jer selv byde de forhold vi som kommune her byder vore ansatte i plejen.
Vær dog ordentlige!Peters konsekvenspædagogik

Afstrafning er et af borgmesterens specialer.

Det sker ind i mellem, at et parti ikke på nogen måde kan se sig selv i det budgetoplæg som borgmesteren/forvaltningen får strikket sammen. Så må partiet stå udenfor budgetforliget, og får måske ingen ønsker med i budgettet for det kommende år.

Det siger sig selv, at intet parti trækker dette kort med mindre der er så alvorlige elementer i det foreliggende budget, at det er umuligt for partiet, at være en del af det.

Men historien har vist, at der kan være andre seriøse konsekvenser ved det, at stå udenfor budgetforliget. I hvert fald her i Horsens kommune. Peter Sørensen har tidligere brugt, efterfølgende at straffe et parti, som stod udenfor budgetforliget.

Uanset om Peter går ind for konsekvenspædagogik – eller en form for afpresning af de øvrige partier – da er det et demokratisk problem, når kommunalbestyrelsesmedlemmer forhindres i/holdes udenfor politisk indflydelse. Det er uanset om der er tale om en politisk arbejdsgruppe eller andet. Det at et parti ikke kan stemme for budgetforliget kan/skal/må ikke få lignende konsekvenser!

Det er ikke borgmesterens opgave, at opdrage de øvrige partier til at rette ind.
Ud over at denne form for straffeaktion er demokratisk nedbrydende i forhold til arbejdet i kommunalbestyrelsen, så er det også en voldsom hån mod de borgere, som det straffede parti repræsenterer! Altså er det nogle heftige signaler vores nuværende borgmester sender ud fra tid til anden.

En borgmester har til opgave at være borgmester for hele kommunen, og ikke kun for socialdemokrater. Og der ligger andet og mere i posten end klipning af røde snore!

Da ikke alene Enhedslisten men også Venstre, i år står udenfor budgetforliget, bliver det interessant at se om borgmesteren vælger at lade en straf falde. Eller om det at Venstre er et stort parti, får borgmesteren til at tænke sig om en ekstra gang. Eller måske borgmesteren er blevet mildere stemt på det seneste. Eller......

Politik handler om, og skal handle om, at skabe de bedst mulige forhold for kommunens borgere, og at forvalte midlerne bedst muligt. Det skal ske i respekt for borgerne – og kollegerne i kommunalbestyrelsen.

Den omtalte facon skaber næppe et blomstrende samarbejde i Horsens kommune – men måske en afblomstrende borgmester.Hvem bestemmer i Horsens kommune?

Både politikere og borgere spørger.
Og det er afgjort et spændende spørgsmål.

Maren Spliid Gruppen er ikke med bag kulisserne – men ser til fra balkonen over byrådssalen. Det kan til tider også være ubehageligt nok. Her har vi utallige gange været vidende til total mangel på respekt, fra borgmesterens og socialdemokraters side, i forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmer fra andre partier. Det har ikke alene været i ord, verbale udfald, men også i mimik og kropssprog. Kønt var det aldrig. Borgmesteren har endog formået at ”fordømme”, at Venstre lyttede til borgerne – for borgerne ved jo ikke bedst.

Hvem bestemmer så?
Det ved vi ikke.
Men vi forestiller os ikke at det er borgmesteren.
Vi forestiller os ikke, at han kan have forslag og ideer til noget.

Lad det være sagt.
Med en svag borgmester, er det forvaltningen, og evt. andre udenfor kommunalbestyrelsen, som bestemmer. Og i første og sidste ende er det et borgeransvar. At vi har den borgmester vi har, er nemlig et borgeransvar! Borgere har stemt massivt på borgmesteren, og det må alle vi andre så finde os i – for sådan er et demokrati.

Det er ønskværdigt, om borgerne sætter sig ordentligt ind i fup og fakta, før de sætter deres kryds. For vi skal alle leve med konsekvenserne. Mange har stemt på borgmesteren, af frygt for det ukendte. Det man kender, vil altid være mere trygt end det ukendte. Og det uanset, hvor ubehageligt det kendte er.

Det er ikke voldsomt klogt, at sætte sit kryds på den måde!

At andre partier end socialdemokraterne, rent faktisk har bedre etik, langt bedre/stærkere værdier, og er mere sociale og borgervenlige – det blæser langt over 10.000 borgere på.
Hvorfor? Jo – de ved hvad de har, og er nervøse for, hvad de vil få med en ny borgmester.

Så vågn dog op!
Så følg dog med!
Så foretag dog et kompetent valg!

Bevidstløse valg kan enhver robot foretage. At foretage et kompetent valg kræver hjernekapacitet. Evnen til at skelne mellem ret og vrang. Evnen til at sætte sig ind i politikken – det som rent faktisk foregår – og ikke alene det, at skelne mellem farverne rød og blå.

Vælger man alene at skelne mellem farverne rød og blå – da har man altså glemt at følge med i en hel del år.

Borgmesteren og hans tropper, har ikke været røde i mange år. Som vælger bør du vågne op.
Ansvaret er dit.Hjælp og læring til FOAs formand

Vi ser det er en gåde for FOAs formand, at samarbejde om at skabe de bedst mulige forhold kan blive til noget så negativt, som det åbenbart er det for os i Maren Spliid Gruppen. Nå, men vi hjælper gerne med at løse gåden for FOAs formand Lone Dybdal.

Vi kritiserer ikke FOAs samarbejde med Horsens kommune, som Lone Dybdal påstår.
Den form for samarbejde vi undres over er f.eks. dette, at FOA – uanset toppen her måtte være socialdemokrat – forsvarer socialdemokraternes dårlige personalepolitik. Det er interessant at man tilsyneladende er så tætte kammerater, at man bruger en masse krudt på at forsvare den politik, som arbejder imod det man angiveligt selv arbejder for, i forhold til FOAs medlemmer. Er det en vennetjeneste?

Vores læserbrev, som HF gav overskriften ”Man har valgt en model, som vi finder, ligger i afdelingen for bedrag” (12.3.19 HF) er en kritik af Horsens kommunes, socialdemokraternes, dårlige personalepolitik – og ikke af FOA.

Skulle man i FOA lykkes med både at læse og forstå, vil man se at vi kritiserer kommunen og ikke FOA for at tvinge personalet ned i løn.

Vi mener ikke en overlevering alene kan bestå af en skriftlig dokumentation, men at der skal gives tid til en mundtlig overlevering. Ellers kan det betyde, at personalet p.g.a. travlhed ikke når at læse op på data. Og det kan hverken personale eller borger være tjent med!

”De ansattes transporttid er ikke en del af den tid de ældre er blevet tildelt. Tildelt tid er tildelt tid”, skriver FOAs formand – vel at mærke uden, at nævne noget om de ansattes transporttid. Formanden skriver: ”De har travlt, hvis de skal nå det hele.” Ja det er præcis det vi mener – når der ikke er afsat særskilt tid til transport, så går der altså tid fra borgeren. Derudover presses personalet på tid, hvilket belaster.

FOA har leveret de mest opsigtsvækkende indslag i nyere tid. Det er ikke op til os at vurdere om det er noget at være stolt af. Men FOA kunne med fordel have ladet kommunen forsvare sig selv.

Maren Spliid Gruppen siger nej tak til kaffe hos FOA – for egentlig er det ikke dårlige fagforeninger vi går op i, men politik, hvorfor vi slår til socialdemokraternes dårlige personalepolitik. Vi vil at personalet mødes med respekt, god personalepleje, gode arbejdsvilkår og den fulde løn!Kommunalt bedrag


Panikken breder sig helt ind på rådhuset. Vi – kommunen – kommer til at mangle varme hænder i ældreplejen. FOA´s formand og ældrerådets formand bl.a. har påtalt problemet, som er reelt nok. Der er for få, som vil passe og pleje ældre og syge borgere i fremtiden.

Kommunen skal have ros for at ville handle på problemet – men så er alt positivt vist også sagt.

Man har valgt en model, som vi finder ligger i afdelingen for bedrag.

Fire skoleelever har fået fritidsjob i ældreplejen. Her skal de unge få gode oplevelser – hvilket vi selvfølgelig også ønsker for dem – som så skal give god omtale i medierne og på elevernes skoler.

En onsdag i marts afholdes en mini job- og uddannelsesmesse på et af vore store plejehjem. Det sponsorerede opslag lyder: ”Drømmer du om at skabe glæde og livskvalitet for vore ældre borgere? Så kunne et job i hjemmeplejen måske være noget for dig.......”

Findes der mon unge mennesker, som drømmer om ansættelse i et job i en kommune, som godt nok værdsætter indsatsen med ord – men straffer når det kommer til respekt, personalepleje, arbejdsvilkår og løn?? Det håber jeg ærligt talt ikke. Det vil jo være selvdestruktivt!

Horsens kommune har valgt en ret alternativ metode til at vise vort gode og uundværlige plejepersonale, at der sættes pris på dem. Nemlig bl.a. at weekend tillæget skal afspadseres. Det betyder en reel lønnedgang. Og for at ”råde bod” på dette tilbydes plejepersonalet så, at de kan få lov at tage ekstravagter.
Det er dog det frækkeste indslag i nyere tid!

Vort tidligere læserbrev – Negativ særbehandling – svarede Ellen T Schmidt dengang på. Vi må derudfra forstå, at det er socialdemokratisk politik at træde på vore ansatte i plejen.

Tænk engang, om man bare sådan helt lavpraktisk ville sørge for, at medarbejderne får den løn de har ret til, at der er tid til en god overlevering fra vagt til vagt og, hvad der ellers skal til for at kunne give en god og sikker pleje. Så ville det ikke være nødvendigt med uærlige kampagner og andre tiltag i afdelingen for bedrag – men det ville automatisk rygtes, at det på alle leder var fedt at arbejde i ældreplejen.

For hvad hjælper det, at vi har dejlige ældre medborgere – når kommunen vælger, at løn tilbageholdes og at det i øvrigt skal være negativt udfordrende at være ansat i plejen??Uværdigt

Som førtidspensionist ryger jeg helt op i det røde felt, når Mette Frederiksen udtaler, at det er uværdigt om nedslidte borgere skal søge seniorførtidspension. Bedre bliver det ikke da hun så mener, at de nedslidte borgere – hvis de vel at mærke har arbejdet tilstrækkeligt længe og indenfor de af Mette Frederiksen udvalgte fag – skal have adgang til folkepension før andre borgere.

Det er et stærkt udsagn, når en socialdemokratisk statsministerkandidat mener, at det er uværdigt at søge førtidspension når man ikke længere magter at arbejde. Sikke dog et signal at sende! Skal jeg som førtidspensionist føle mig uværdig? Skal alle landets førtidspensionister føle sig uværdige? Er det sådan vi ses på af socialdemokrater?

Mette F er derimod stor fortaler for, at den særligt udvalgte gruppe af landets mere eller mindre nedslidte borgere skal kunne parkeres på folkepension før alle andre borgere – de skal endog kunne vælge det til, det skal være en ret. Hun evner at fremstille det som noget positivt. Se det er imponerende.

Jeg har i mange år været blandt gruppen af (uværdige) samfundsnassere. Jeg skal ikke klage over ydelsen der. Jeg kan dog hilse og sige, at der ikke er de store opsparingsmuligheder på sådan en størrelse – og, at det bliver en mærkbar anderledes ydelse fra den dag det hedder folkepension. Og hvorfor er det så, at socialdemokraterne mener det er bedre for særligt udvalgte mere eller mindre nedslidte borgere at leve på en værdig folkepension før tid på ret lav ydelse, end at enhver nedslidt borger i ethvert erhverv kan søge og få den seniorførtidspension de reelt har behov for? Vel at mærke til ok ydelse.
Jeg fatter det ikke. Det virker alt sammen uværdigt på hver sin led.

I min verden er det helt igennem et usmageligt forslag. Men i stedet for at arbejde på, at socialdemokraterne skal få større indsigt og respekt for reelt nedslidte borgere, vil jeg vælge at se andre steder hen på valgdagen. Man skal ikke lade sig narre af navnet socialdemokratiet. Navnet betyder afgjort ikke, at det dermed er det mest socialt ansvarlige parti. Dette gælder ikke alene i vores Folketing, men også lokalt i vores kommunalbestyrelse. Hør derfor altid efter, hvad kommunalpolitikerne siger – og se efter hvad de gør.

Ærlighed i politik – tænk om det bliver det nye sort.Tusind tak

Tusind tak til dig, som stemte på Maren Spliid gruppen ved kommunalvalget i november 2017. Vi blev meget glade og beærede over din stemme, og den skal komme til at gøre gavn.
Det er lidt sent at takke – men overskuddet har ikke været til et læserbrev. Dagen efter valget viste det sig, at Jens – manden i mit liv, fra jeg var 17 år – var alvorligt syg. Sidst i april døde han desværre.
Gruppens øvrige medlemmer har egne udfordringer.

Også tusind tak til dig, som sendte mig en hilsen på Facebook efter Jens´s død. Det varmer helt utroligt!

Jeg har lovet, at vi ville arbejde på de interne linier for ”gevinst”, ved de netop overståede budgetforhandlinger, til gavn for vore vælgere. Det har vi forsøgt – men vi trak desværre en nitte denne gang. Det beklager jeg.

Jeg arbejder på, at finde mit nye jeg – og på, at finde liv igen.
Politik vil stadig være en vigtig del, er jeg overbevist om. Så jeg håber du som vælger har lidt tålmodighed.

Nu hvor julen nærmer sig med alt for hastige skridt, vil jeg gerne komme med en opfordring til – ikke alene vore vælgere, men alle kommunens borgere. Handl lokalt! Støt op om vores lokale handelsliv. Det kommer os alle til gavn.

Maren Spliid Gruppen har i nogle år – også sammen med Simon Overby fra Kristendemokraterne – forsøgt at få fokus på ”Køb dansk, handl lokalt”. Vi har været i kontakt med forskellige, som vi tænkte ”burde” været interesseret heri. Men det er ikke så enkelt som det kan lyde. Der går hurtigt forretning og andre interesser i emnet. Vi vil prøve andre veje. Men indtil vi finder overskuddet hertil, vil jeg gerne opfordre dig til at støtte det lokale handelsliv – både i hverdagen og i forbindelse med julehandlen.

Jeg er med på, at alt ikke kan være dansk – men vi kan alle handle det meste lokalt, hvis vi vil.

Så er der bare tilbage at ønske, at der skabes lige adgang til butikkerne. Her tænker jeg ikke på om vi alle kan få døren op til den enkelte butik – men om kommunalbestyrelsen magter at sørge for, at der er brugbar parkering for alle.

Mange Hilsner Birgit

Talsmand for Maren Spliid Gruppen
Birgit Skovgaard
Snerlevej 7, 8700 HorsensHvilken type vælger er du?


Der er intelligente vælgere, fodbold vælgere, egoistiske vælgere, nationalistiske vælgere, de bedrevidende vælgere m.m..

Fodbold vælgerne er de som helst vil stemme på et vinderhold – de som ikke kan bære at stå bag det hold som ikke vandt kampen – uanset hvor godt det ellers gør det. Det er ikke noget kønt syn når folk har det sådan i forhold til fodbold. Men det er en katastrofe når folk sætter deres kryds, alt efter hvem de tror der vinder valget – og ikke ved det parti de har sympati for og holdninger tilfælles med.

De bedrevidende vælgere er SF´erne. De kan optræde meget helligt. Det er der ikke noget galt i – bare de kan holde det for sig selv.

De intelligente vælgere er bl.a. vores. Det er vi både glade og stolte over. Når borgere stemmer på os har de sat sig ind i hvad vi står for – måske de har læst et af vores læserbreve, eller mange, og fundet det/dem ok. Disse intelligente borgere ved, at vi står for ærlighed i politik, at vi siger og skriver tingene lige ud. Og som os, tænker de på andet og andre end sig selv.

Vi har i valgkampen mødt mange borgere, som er meget glade for vores læserbreve. Det er dejligt og betyder meget for os. Det spændende er så om der er tale om fodboldvælgere eller intelligente vælgere. For også vi har brug for opbakning i arbejdet. Opbakning i form af stemmer betyder noget for indsatsen, for gejsten og for hvor meget vi kan lykkes med. Husk det er bl.a. dig vi arbejder for.

Vil du gerne støtte vores arbejde, vil det være fantastisk om du giver os din stemme den 21.11.2017.

Tak, og Mange Hilsner Maren Spliid GruppenTak til Peter


Peter Sørensen har nu været borgmester i Horsens kommune i 5 år. Maren Spliid Gruppen synes, at det er på tide at sige tak. Tak for nu.

Grønthøsteren har høstet dybt i hans borgmestertid. Nedskæringerne har både ramt kommunens kerneindsatser og de ansatte. Peter og hans politiske sammenrend vil selvfølgelig hævde, at kommunens stramme økonomi ikke er kommunens, men regeringens skyld, og løgn er det ikke. Men samtidig giver kommunen ufinansierede skattelettelser til erhvervslivet, forringer indsatserne over for unge og ældre, forringer arbejdsforholdene for de ansatte og nu vil man have skatteyderne til indirekte at finansiere campusrokaden for at byen kan tage sig ud fra den mest pralende side foran banegården. Hvordan kan det være socialdemokratisk politik?

Man straffer folkeskolerne for at give elever med særlige behov specialtilbud, udsatte unge nægtes den nødvendige hjælp, man opgiver at skaffe praktikpladser til unge, man fratager sundhedspersonale deres weekend-tillæg, man har i over 10 år sparet over 30 % pr. ældre på pleje og omsorg, genoptræning, rengøring osv., og i børnehaverne er man på den, hvis en enkelt unge skider i bukserne på legepladsen og skal have hjælp af en voksen. I tilgift er borgmesteren kendt for et iltert temperament og forlader gerne en borger i vrede, hvis henvendelsen ikke lige passer ham. Hvordan kan man være stolt af det? Hvordan er det, at socialdemokraterne vil gøre det så fantastisk meget bedre de næste 4 år, hvis Peter Sørensen skulle blive genvalgt som borgmester?

Det bliver et tak, men nej tak fra Maren Spliid Gruppen.Borgernes kommune


For et par år siden betød store sager på social- og sundhedsområdet, at den pågældende forvaltning fik et underskud på budgettet. Hvordan forestiller du dig, at kommunen løste det problem? Måske med en ekstrabevilling, så forvaltningen kunne løse sine opgaver? Forkert. Borgmesteren forlangte, at man fandt pengene inden for eget budget, altså måtte der skæres ned på andre områder for at dække underskuddet.

Hvor kender man denne praksis fra? Præcis, fra det private erhvervsliv, hvor et underskud dækkes ind af rationaliseringer og nedskæringer.

Kan man gøre sådan i en kommune? For hvad er det, man skærer ned på i kommunen? Velfærd! Kan man det? Kan man ud fra en koncerntankegang skære ned på sociale ydelser og indsatser, som der er et lovkrav om, at man skal yde? Har vi så fortsat et ligeværdigt samfund, hvor borgere får hjælp fra fællesskabet, hvis de har behov for det?

Når Maren Spliid Gruppen kritiserer, at Horsens kommune bliver drevet som en privat koncern, så er dette præcis kernen i vores kritik. Vi skal væk fra et kommunesyn, der betragter borgere som klienter. Vi vil i stedet have et menneskesyn, der betragter kommunen som et ligeværdigt fællesskab af alle dets borgere. Det er kommunens opgave at medvirke til, at alle borgere kan leve et godt og værdigt liv, også selv om man er ramt af sygdom, arbejdsløshed eller alderdom. Først når det er på plads, kan man finde ud af, om man har råd til at hyre Madonna, U2, eller smide et rådhus væk for at leje sig ind et dyrt sted osv.

Maren Spliid Gruppens 1. prioritet er det gode liv for borgere i alle aldre.Politik er kunst


Men det kan også være snuhed og taktik ifølge dansk ordbog og virkeligheden. Maren Spliid Gruppen vil gerne at politik er kunst. Flot kunst via positivt og konstruktivt samarbejde. Bl.a. derfor har vi indgået valgteknisk samarbejde med Venstre. Alene kan vi ingenting – udover at råbe fra sidelinjen – sammen kan vi rigtig meget godt!

Det betyder noget for en aktiv græsrodsgruppe som os, også at nå noget – at se nogle resultater af vores ideer og anstrengelser. Ved sidste valg indgik vi første gang i et valgteknisk samarbejde med nogen. Det var med Venstre, og vi har ikke et øjeblik fortrudt. Tværtimod. Hvilke andre partier i dette land har lavet så flot en aftale som vi gjorde – og har gjort igen? Og hvilket andet lille parti uden for kommunalbestyrelsen har evnet at få noget igennem i en budgetforhandling?
Hvis det skulle være gået din næse forbi kan jeg fortælle, at V sidste år tog emner med for os til budgetforhandling – og de fik dem igennem. Det var både stort og flot af V – og ud over det aftalte. Det er dermed vores fælles fortjeneste, at du nu kan overvære kommunalbestyrelsesmøderne hjemmefra. Vi har længe haft dette ønske, men havde aldrig fået det gennemført uden samarbejdet. En stor tak til Venstre!

Kristian Dyhr evnede på forbilledlig vis at bedre tonen i kommunalbestyrelsen – især i forhold til socialdemokrater. Måske den nye tv dækning af møderne betyder lidt for nogle, for der er sket lidt på det sidste. Resten klarer Martin Ravn og Venstre er vi overbeviste om.

Vi ser frem til 4 år med positivt samarbejde til gavn for borgerne i Horsens kommune!Det er så vildt


Vi har gjort det igen – det er svært at få armene ned! En super god valgteknisk aftale er lavet mellem Venstre og Maren Spliid Gruppen. En aftale som ikke alene er god for os, men i høj grad for alle borgere i Horsens kommune.

Venstre skal arbejde for, at tonen i kommunalbestyrelsen bliver god og konstruktiv til gavn for det samarbejde, som skal være til gavn for borgerne.

Venstre skal åbent og målrettet arbejde på at ændre kommunens måde at se borgerne på. ”Kommunesyn” skal afløses af et positivt menneskesyn. Kommunens administration skal i sit virke afspejle, at det reelt er borgernes trivsel de har for øje, og dermed arbejder for.

Venstre skal arbejde målrettet på, at Horsens kommunes personalepolitik løbende ændres i positiv retning. Bl.a. skal man bevæge sig væk fra tilfredshedsundersøgelser, og i stedet praktisere åbne dialoger med både borgere og personale. Målet er at fremme trivslen. Det omfattende dokumentationsarbejde på kommunale arbejdspladser skal minimeres, mens den offentlige service skal kvalitetsudvikles igennem dialog med borgere og ansatte. Dette til gavn for personale, borgere og kommunens økonomi.

Der er bestemt forskel på V og M. Men vi har også værdier tilfælles, herunder det positive menneskesyn.

Det var et drømmescenarie at V igen inviterede til samarbejde. Det absolut mest interessante for os. V giver plads for ønsker og ideer. De samarbejder respektfuldt og ligeværdigt i praksis.

Vi peger på Martin Ravn som borgmester da han som vi, er åben, ærlig, vil borgerne og brænder for politik.

En stemme på M er en stemme for indflydelse til os via V.Inklusionsbørnene bliver taberne


Inklusionsbølgen har fejet hen over folkeskolerne i en del år efterhånden. Begrundelsen skulle være, at inklusionsbørn har det bedst sammen med deres egen klasse. Men når man i Horsens kommune samtidig giver folkeskolerne en dummebøde på 155.000 kr om året pr. barn, som bliver visiteret til et specialtilbud – et specialtilbud, som barnet vel at mærke har krav på – så ændres begrundelsen fra det ejegode hensyn til barnet, til i stedet at være en kynisk kalkule til fordel for budgettet. Og inklusionsbarnet, det barn som man på grænsen til kvalme postulerer at ville hjælpe, betaler prisen.

Tag en tur ud på et par folkeskoler og kig selv efter. Du finder dem ikke ude i deres almenklasse. Du skal kigge efter forskellige grupperum med mere eller mindre fantasifulde navne, som skal signalere en eller anden form for midlertidig pause, en mere eller mindre permanent midlertidig pause.

Her sidder de så i små grupper på 5 – 8 stykker bag afskærmede borde og med høreværn på, så de i videst muligt omfang er afskærmet fra sidekammeraten. Eller også skal du kigge ude i klatrestativet med edderkoppespindet. Der ligger han eller hun oppe. Inklusionsbarnet, der ikke kan håndtere hverken det faglige eller det sociale i dets ’egen’ klasse, og derfor er på flugt. Her ligger det med en knude i maven og venter på, hvornår fanden klokken bliver 14, så det kan slippe væk og komme hjem. Desværre venter helvede igen i morgen.

Der er meget lang vej fra de selvrosende taler i byrådssalen ud til de børn, der betaler prisen for inklusionen.Nedskæringerne på linje 9


Horsens kommune vil lave nedskæringer på linje 9. Man vil fjerne 5 stoppesteder på Borgmestervej og Vestergade. Begrundelsen er, at bussen skal komme hurtigere ned til banegården. Ældre og handicappede på Borgmestervej har nu mulighed for at øge deres kondital med rolatorræs ned til Vestergade for at tage en regionalbus. Det går de samme grupper på Vestergade godt nok glip af, men de får stadig kampen for at komme op i en regionalbus til fælles. Regionalbusser kan nemlig ikke sænke siden, mens ældre og gangbesværede stiger ombord. Bedrøveligt nok bliver det snarere sådan, at disse i transportmæssig henseende udsatte grupper, bliver isolerede i deres hjem uden mulighed for at benytte sig af byens tilbud. Havde det været i Stensballe var det aldrig gået, men nu er det i det yderste af Vestbyen, og Fanden tager de sidste.

Buschaufførerne er ellers kommet med en god idé. Vend ruten om så bussen i stedet for at køre ad Priorsløkkevej, Borgmestervej og Vestergade kører den modsatte vej rundt. Så er der kun højresving, og man undgår ventetid på tværgående trafik på Vestergade, og man kan spare ca. 2 minutter. ”Som om chauffører har forstand på politik”.

Også Ældresagen har påpeget problemet, men nu ved vi tilfældigvis at borgmester Peter Sørensen er ret ligeglad med ethvert skriv der ikke bliver læst af mindst 5000 mennesker.

Og så er det jo som nævnt ikke Stensballe, og dermed er der hverken stemmer eller penge i de ”ældre skiderikker”. Så i det her tilfælde bliver det som udvalget for teknik og miljø har bestemt, uagtet gode ideer, høringssvar og indsigelser.Et godt og ansvarligt fællesskab


Hvad i alverden er det for en størrelse?

Maren Spliid Gruppen ser Horsens kommune som et stort fællesskab, og vi tror det vil være gavnligt for os alle om du gør det samme. Tænk på familien hvor man hjælper og støtter hinanden til gavn for det bedste – ikke alene for den enkelte men også for hinanden. Det er det vi vil.

Det gælder borgere imellem. Det gælder institutionen kommunen og borgerne imellem. Det gælder virksomheder og borgerne imellem. Det gælder os alle og hele vejen rundt.

Vi hjælper og støtter helt selvfølgeligt og forhåbentligt nær familie og venner. Hvad med naboer, virksomheder, lokale butikker m.m.? Vi tænker ikke frivilligt arbejde her, for det mener vi ikke er en ubetinget heldig størrelse. Nej vi tænker om du giver en hånd til din nabo, hvis det ønskes og du har overskud? Vi tænker på om du støtter lokale virksomheder og butikker frem for udenbys/udenlandsk handel? Vi tænker om de lokale virksomheder har lokale ansatte, og hyrer flere lokale frem for at sende jobs udenlands? At de ikke benytter sig af gratis arbejdskraft?

Nogen har et selvfølgeligt ansvar. For andre er der nærmere tale om et etisk ansvar, som der måske i nogen sammenhænge skal mod til at tage på sig.

”Kommunen”, vores offentlige system, skal selvfølgelig være ordentligt, og reelt have borgernes trivsel for øje og arbejde herfor. Derudover klæder det ikke det kommunale system at ansætte gratis arbejdskraft. Det er at sjofle de borgere det går ud over. Er der brug for arbejdskraften, så giv borgeren et rigtigt job!

Påvirk de næste 4 år. Stem den 21.11.2017!Respekterer du vore ansatte?


De kommunalt ansatte er et fælles ansvar. Vi mener de skal behandles med respekt både i forhold til løn, arbejdsvilkår og pleje. Det er ikke muligt for os at sige, om der er steder i kommunen, hvor det sker. Desværre er der steder hvor det ikke sker. Sådan ser vi det.

I plejen (hjemmepleje + centre) er vore ansatte udsat for præcis det modsatte af respekt i forhold til arbejdsvilkår og løn. For år tilbage besluttede nogen, at personalet skulle straffes for at møde ind og arbejde på tidspunkter hvor de fleste andre har fri. Som tak for indsatsen skal de ansatte afspadsere deres weekendtillæg og dermed gå ned i løn. Som kompensation kan de ”få lov” at tage ekstravagter. Et lige rigeligt frækt tilbud! Det er i vore øjne en uhørt dårlig måde at behandle ansatte på, vores alles ansatte. Dit og mit ansvar. Socialdemokratiet har forsvaret denne behandling, altså må det være socialdemokratisk politik.

Overlevering af rapport ved vagtskifte er afskaffet. Den medarbejder der skal afløses skal forlade afdelingen til tiden, for overarbejde er meget ilde set. Så uanset hvilket kaos der efterlades er det den næste vagts ansvar. Det sammen med at man selv skal sætte sig ind i hvad der er hændt med borgeren siden man sidst var på vagt, og hvilke eventuelle nye ordinationer der er sat i gang. Hvis der bliver tid til det vel at mærke.

Synes du det er i orden? Det synes vi ikke. Hvordan kan det være vigtigere at afdelingen er proppet med designer lamper og stole, end at personalet har gode arbejdsbetingelser?

Sådan prioriteres i Horsens kommune. Det vil vi lave om på!Skal idé rigdom belønnes?


Hvis vi selv skal sige det – så har vi fremlagt flere gode idéer gennem årene.

Fleksjob på plejehjem. Det blev en stor succes.

City cykler – Hede Nielsen har givet cykler til byen. Tak for det! En styrkelse af observation og samarbejde i ældreplejen for færre indlæggelser af vore ældre – vi hører at dette arbejde er sat i gang. Vi har fået en idé godkendt af Mette Frederiksen da hun var beskæftigelsesminister. Venstre fik idéen ind i budget 2017.

Noget for noget aftale i forhold til Horsens kommune og virksomheder. Aftalen blev at afgiften skulle nedsættes år for år for tilsidst at forsvinde, og at virksomhederne til gengæld skulle give flere jobs til kommunens borgere. En god og fornuftig aftale. Dog kniber det med at overholde den. Der er ikke kommet nok jobs – og alligevel har borgmester Peter Sørensen slået fast, at afgiften nu forsvinder. Det er useriøst, og det samme som at blæse på de borgere som mangler et job. Er der stemmer i det?

Køb dansk og handl lokalt event har vi arbejdet for. Senest sammen med Simon Overby, K – dog uden anden opbakning. Endnu da.

Vi foreslog Tv-dækning af kommunalbestyrelsesmøderne. Venstre sørgede for at få det gennemført. Stor tak til Venstre for styrkelse af demokratiet!

Synes du vi skal fortsætte arbejdet? Så er det vigtigt at du støtter os. Intet kommer af sig selv. Vi kan lægge energi og arbejde til gavn for borgere i kommunen – og det gør vi – men vil du vores indsats er det nødvendigt at du støtter os med din stemme til valget den 21.11.2017. Antallet af stemmer betyder noget i forhold til indflydelse. Også for os.Afholder du vælgermøde?


Så læs med her. De fleste danskere vil gerne demokratiet. Det på trods af, at det er langt mere besværligt og tidskrævende end diktatur.

Går man ind for demokrati, er det på sin plads at invitere alle opstillede partier til vælgermøde. Det giver tilhørerne en reel mulighed for at orientere sig blandt partier og holdninger – og ikke mindst en mulighed for dialog, som også er en vigtig del af demokratiet.

Fratager du nogle partier muligheden for at deltage i vælgermøder, er du med til at fravælge for tilhørerne og dermed indirekte at vælge. Er det demokratisk? Det synes vi ikke. Ikke ”bare” fordi vi ikke inviteres til alle vælgermøder – for det er vi ikke ene om – men fordi vi mener, det er et stort ansvar sådan at vælge til og fra på denne led. Især når det ikke er på egne vegne!

Maren Spliid Gruppen sidder ikke i kommunalbestyrelsen kan du forsvare. Nej det gør vi ikke. Og det samme gælder en række andre partier. Men både vi og disse andre partier vil gerne have en fair chance for på lige fod med de partier, som i dag sidder der, at præsentere vores politik for vælgerne. Og Maren Spliid Gruppen kan faktisk noget. Via det gode samarbejde vi har haft med Venstre de seneste 4 år, har vi fået ting gennemført. Det er stort. Så du kan roligt invitere os med til dit/Jeres vælgermøde. Og de andre.

Håber vi ses derude.Hede Nielsen Parken


Maren Spliid Gruppen har foreslået det før og gør det nu igen – med nyt navn.

Med inspiration fra Madsby-parken i Fredericia foreslår vi en Hede Nielsen Park, men vi vil et bredere og dybere format, hvor der ud over lege- og oplevelsesmuligheder skal være et lærende og forståelsesfremmende miljø, hvor både børn og voksne bliver opmærksomme på det lokale erhvervsliv. Parken skal være et samfundsintegrerende projekt til gavn for fællesskabet og den enkelte.

Parkens etablering, drift og vedligeholdelse kan evt. varetages af kommunens beskæftigelsesafdeling som beskæftigelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere, som derved kan fastholde deres arbejdsevne samt skabe netværk med virksomheder. Det lokale erhvervsliv kan inddrages – ikke alene som sponsorer af f.eks en pavillon, men som medskabende af et lærende og forståelsesfremmende miljø i forhold til virksomheder rundt i kommunen. I pavillonerne kan virksomhederne præsentere sig selv, jobfunktioner, arbejdsprocesser og produkter. Dette kan ske via udstillinger, demonstrationer, foredrag og forelæsninger over temaer. Vi tænker, at virksomhederne skal kunne disponere over pavillonen i forretningsmæssige sammenhænge og også på den måde få gavn af parken.

I tilknytning til parken kan over tid udvikles et lokalt videns- og innovationscenter mhp at styrke det lokale erhvervslivs muligheder for at søge nye veje og finde nye samarbejdspartnere. Vi er overbeviste om, at parken vil være til gavn for vores kommunale fællesskab – kommunens borgere – og det lokale erhvervsliv. Med parken kan vi arbejde sammen til fælles gavn.Vås


Under DI´s erhvervstræf i juni i år, leverede nogle deltagere en imponerende mængde vås. Indrømmet – jeg deltog ikke, info er fra HF.

VIA´s direktør Lassithiotakis mener ang., at den største grund til virksomhedernes udfordring (mangel på arbejdskraft) er børns manglende interesse i industriens fag, og at natur og teknikundervisningen i de små klasser er for kedelig. Der skal man sætte ind, mener han. Den holdning var der ang. bred enighed om. Ligeså talte man om at øge folkeskolelærernes kendskab til erhvervet. Og mødrenes ikke mindst. Mødre påvirker nemt de unge til at vælge en gymnasial uddannelse, var man enige om. Borgmester Peter Sørensen udtalte: ”Grundlæggende skal de have bedre kendskab til, hvad der foregår i virksomhederne”. Desuden udtalte han, at de er nødt til at arbejde med måden man møder de unge på, og gøre sig lækre for dem.

Vås mener jeg.

Jeg følger ikke natur og teknikundervisningen – det tror jeg heller ikke erhvervstræffets deltagere gør. Men jeg kender til dedikerede lærere, som gør alt for at gøre undervisningen både god og spændende.

Mange lærere og mødre vil synes det er spændende, om en lokal virksomhed inviterer på sightseeing. Mig selv inklusive. Men det er de unge menneskers interesse man skal vække. Det er ikke nødvendigvis mor, der skal have en ny uddannelse. Det er let og usmageligt at skyde på lærere og mødre her. Langt de fleste mødre har alene det ønske, at deres unge finder den uddannelse og det job, som gør dem glade. Mine unge er lærer, plade- og konstruktionssmed, og multimediedesigner under videre uddannelse til industriteknikker. Vildt spændende alt sammen, og jeg er stolt af dem og ikke mindst glad helt ind i hjertet, når de trives med det de gør. Det er det, der betyder noget!

Hvad kan Horsens kommune gøre? Engang var der et skoletilbud, der hed Tek 10. Et godt tilbud, som man valgte at lukke. Genåben tilbuddet. Hvad kan virksomhederne gøre? Tag lærlinge ind. Også voksenlærlinge. Jeg har stor respekt for de virksomheder, som yder sit! Sammen kan Horsens kommune og de lokale virksomheder lave ”Hede Nielsen Parken” - til gavn for både Horsens kommune, børn, unge og vore lokale virksomheder. Mere herom snarest.

Og I skal ikke gøre Jer lækre, men lave et seriøst stykke arbejde. Det tror vi på i Maren Spliid Gruppen.Dummebøder til folkeskoler


Sådanne udskrives – ikke af rockere – men af Horsens kommune.

I 2013, op til sidste kommunalvalg, fortalte jeg om det vi i Maren Spliid Gruppen dengang kaldte en pengeafpresningsmetode. For hver elev en folkeskole henviser til specialklasse, vil det koste skolen 200.000,- kr pr år. Måske kommunen har fundet, at det er for grådig at være, for beløbet er mig bekendt havnet på ca. 150.000,- kr pr. elev pr. år. Da det ikke er et beløb som følger barnet, må formålet alene være at straffe skolen – altså kan man fint kalde det en dummebøde.

Nogle børn kan ingen forsvare at inkludere. Hvis ”skolen” heller ikke kan forsvare at henvise børn til specialklassetilbud p.g.a. skolens økonomi, kan ”man” blive kreativ. Kreativitet kan være en gave, men af og til også det modsatte. Økonomisk kreativitet er f.eks. ofte det modsatte. Når skoler opretter små klasser med ukvalificerede tilbud/opbevaring/pasning/? til børn med behov for specialklassetilbud, så er der ikke tale om en gave i ordets positive forstand. Specielt ikke for de børn som det handler om og deres forældre/familie. Men heller ikke for samfundet. Ingen kan være tjent med, at der er børn/unge som ikke får det for dem bedste tilbud. Det taber vi alle sammen på.

Nu har vi snart valg igen. Derfor vil jeg opfordre alle partier til at bidrage til denne debat. Det bør ikke være skjult for vælgerne, hvordan det enkelte parti stiller sig her. Meld derfor ud – vil I straffe den enkelte skole for at sørge for den rette undervisning til det enkelte barn? Hvad vil I tilbyde?

Man har i Horsens kommune i årevis gjort præcis det samme med it-rygsæk til ordblinde børn. Det var den enkelte skole der ud af deres budget skulle betale den, hvis barnet blevet testet ordblind. Det var derfor en fordel for skolen at undlade at teste barnet, for udgiften til it-rygsæk betød jo færre midler til alle de andre børn.

Ansvaret for sådanne despotiske ordninger påhviler kommunalbestyrelsen. Kan vi stemme nogen ind, som ikke alene vil se Horsens by og kommune vækste, men som i højeste grad ønsker vækst for kommunens børn og unge?

Birgit Skovgaard
Talsmand for Maren Spliid Gruppen
Snerlevej 7
8700 HorsensHallo? Er der nogen hjemme?


Horsens Folkeblad vil gerne give indtrykket af at være først med det nyeste om, hvad der rører sig lokalt. At de har fingeren på pulsen, og ikke mindst som de første vil informere den bredere befolkning om, hvad der sker lige i magtens centrum. Skulle man være en af dem, der spilder sine penge på et abonnement på det omtalte dagblad, vil man således have mødt masser af begejstret omtale af det seneste budgetforlig i Horsens kommune, der af lokalpolitikere kaldes ‘historisk’ og ‘visionært’.

I Maren Spliid Gruppen er vi kritiske over for den skjulte erhvervsstøtte, som vi mener, at der ligger i budgetforliget. Men lad nu det ligge til et andet læserbrev, for det vender vi frygtelig tilbage til senere.

Men måske HF’s deltagelse i budgetforligets jubelkor kan pege lidt frem mod pointen for dette læserbrev. For måske var det begejstringens euforiserende virkning, der fik en anden lille sensation til at ryge hen over hovedet på bladets journalist som en lavtgående jetjager. Budgetforliget indeholder nemlig også en bestemmelse om live tv-streaming af byrådsmøderne, således at borgerne nu kan sidde derhjemme i stuerne og følge forhandlinger i byrådssalen på deres computere eller tablets. Det er en klar styrkelse af den folkelige deltagelse i de demokratiske processer, som på sigt forhåbentlig vil føre til, at flere blander sig i politik og stiller kritiske spørgsmål.

Det har længe været en af Maren Spliid Gruppens mærkesager, og nu kommer vi så til pointen, som HF missede, da de med lukkede øjne sang en ode til budgetforliget. Det var i alt beskedenhed på Maren Spliid Gruppens foranledning, at Venstre fik forslaget gennemført, selv om vi ikke sidder i byrådet. Det er godt politisk arbejde og godt politisk samarbejde på tværs af partier, selv om HF foretrækker at fortie det. Hvornår er den slags sidst sket? Så hvem skal mon lave en nyhed for, at det er en nyhed for HF? Med risiko for at virke småfornærmede bliver vi nødt til at spørge, hvorfor borgerne ikke skal vide det? Hvem tjener det, at det skal være hemmeligt? HF’s måske lidt højstemte rolle som den 4. statsmagt korrumperer vel til blot endnu et magtudøvende organ, når man vil forholde læserne væsentlige oplysninger, om det så handler om politiske sejre eller om vælgeropbakninger til at rive et godt rådhus ned for at leje sig ind i andre bygninger, så skattekronerne kan finansiere byggematadoreres potente drømme.

Birgit og HenrikNoget for ingenting


Horsens Alliancen - HA - får nu borgmesterens tilladelse til at få nedsættelse af dækningsafgiften uden at bidrage med det aftalte antal jobs.

Borgmester Peter Sørensen har lavet en fin aftale mellem HA og Horsens kommunes borgere - en noget for noget aftale. En super aftale. Ikke alene fordi ideen er vores, men fordi det er en win win aftale. Men Peter vælger nu at se stort på denne aftale.

Hvem bekymrer sig også om de arbejdsløse? Ikke kommunalbestyrelsen. Jo, det siger de godt nok. Hvad med jobcentret? Vi har aldrig hørt om, at de hjælper arbejdsløse borgere med at finde et job. Derimod hjælper de virksomheder med at finde praktikanter til at udføre gratis arbejde.

Når den enlige mor, Louise, glemmer at fortælle kommunen, at hun ofte har besøg af kæresten, så er hun ude i socialt bedrageri. Når virksomheder i Horsens kommune udflager flere arbejdspladser end de skaber her i kommunen - og alligevel får nedsættelse af dækningsafgiften - så er der i vores øjne også tale om socialt bedrageri. Hvad tænker du? Er det i orden?

Mangler der penge i kassen i Sundhed og Velfærd, så er Peter Sørensens holdning, at udgifterne skal klares inden for udvalget. Er det derimod Horsens & Friends, der ønsker at øge deres kapital, hvilket vil koste kommunen mere end 2 mill. ekstra finansieret af likvide midler - så afviser Peter Sørensen den kritiske røst fra DF med, at "det er for at sikre sin position i det her marked".

Bevares - det er vigtigt for Peter Sørensen at stå sig godt med de, som er "noget ved musikken". Især da der snart er valg. Pyt med de almindelige borgere og de arbejdsløse i særdeleshed, de opdager alligevel aldrig hvad der foregår. Mange holder ikke avisen, den er dog heller ikke til hjælp. Ingen journalist med respekt for sit ansættelsesforhold, antager vi, har mod til at være kritisk overfor borgmesteren. Kulturen har jo også højeste prioritet her i kommunen, så måske det er fair nok? Er det?

Vi synes selvfølgelig, at kommunalbestyrelsen skal holde sig til aftalen, og dermed afkræve det aftalte antal jobs til borgerne for nedsættelsen af dækningsafgiften - eller droppe nedsættelsen. Og den skal i hvert fald ikke sidde på sine hænder, når virksomheder udflager jobs. En aftale hviler på gensidig tillid og respekt, ikke udnyttelse.

God sommer!

Birgit og HenrikLokale arbejdspladser et fælles ansvar


Er du i forbindelse med en større familiefest eller lignende blevet fristet til at tage bilen, spænde traileren efter, og så smutte en tur over grænsen til Tyskland for at fylde flere indkøbsvogne med alskens sager fra sodavand, øl, vin, slik og kager? Du er langt fra den første, men med fælles indsats kan du blive en af de sidste. For selv om udsigten til at spare penge på de dyre sammenkomster virkelig er tillokkende, så har dine valg konsekvenser.

Hver en krone du lægger uden for dit lokalsamfund er med til, at svække vores lokale økonomi. Hvad enten det er supermarkedet, købmanden, den lokale VVS-installatør eller kunsthåndværkeren, som går glip af din handel, så er det dit eget lokalområde, du fravælger. Ønsker du at bevare lokale indkøbsmuligheder, så må du nødvendigvis også benytte dem. Det er jo dem, der er med til at sikrer liv og aktivitet i dit nærområde. Måske er det dem, der sponserer nye trøjer til den lokale boldklub eller gevinster til spejdernes tombola?

Det er ikke fordi vi synes, at du skal acceptere ågerpriser, når du handler lokalt. Der skal være rimelighed. Men det er for let at fremsætte påstande om uhyrlige priser for at dække over egen vinding.

Horsens kommune har brug for arbejdspladser, og det er ikke alene virksomhedernes og politikernes ansvar at vi skaber og bevarer arbejdspladser i kommunen. Det er også både dit og vores ansvar. Og vi kan nå langt, hvis vi handler lokalt og prioriterer danske produkter.

Vi tænker det ikke så firkantet, at du aldrig skal købe en pakke lufttørret skinke fra Hvorsomhelst, eller købe noget som helst over nettet. Men vi mener, at det er noget du både skal tænke en hel del over, og at du også skal sætte handling efter. Vil du selv være ked af, at miste dit job i morgen – eller om det skulle ske for en af dine nærmeste – da skal du lade være med at bære andres job ud af kommunen eller endda ud af Danmark via de indkøb du foretager i dag!

Derfor: Handl lokalt og køb dansk!

Simon Overby Kristensen
Formand for Kristendemokraterne i Horsens
Bøgebjergvej 7
8740 Brædstrup

og

Birgit Skovgaard
Talsmand for Maren Spliid Gruppen
Snerlevej 7
8700 HorsensHvad er den egentlige dagsorden?


Hedensted kommunes borgmester Kirsten Terkilsen (KT) toner lørdag den 13.2.16 frem i HF med en opfordring til kommunens kontanthjælpsmodtagere: ”Er du ufaglært og mangler et job? Så mød op på Danmarksgade 2 i Hedensted mandag morgen kl. 9”. KT ville endda selv stå på adressen mandag formiddag. Ingen skal ang. være bekymrede for, om der er job til både flygtninge og danske arbejdsløse.

Hedensted kommune lagde opfordringen ud på sin hjemmeside og sin Facebookside for at få den bredt ud til så mange som muligt.

Onsdag den 17.2. har et medlem af Venstres Ungdom Hedensted, Silas Toftemark (ST) et læserbrev i HF. ST meddeler heri, at kun 4,3% af kommunens kontanthjælpsmodtagere mødte op mandag for at få et job.
ST konkluderer, at det tydeligt viser, at der er noget galt med systemet – for, hvis kontanthjælpsmodtagerne havde været motiverede nok til at få job, så havde fremmødet været større. ST plæderer derefter for, at man sætter kontanthjælpsbeløbet ned for at øge incitamentet for at komme på arbejdsmarkedet.

Vi vil give ST helt ret i, at der er noget galt med systemet. Vi ser dog nogle ganske andre sygdomme end dem, ST ser!
KT vil møde de kontanthjælpsmodtagere, ”som siger de ikke kan finde job”. ”Det kan kommunen så hjælpe med” udtalte KT. Men hvorfor er det så ikke sket tidligere? Er det nødvendigt at få borgmesteren på banen en mandag formiddag for at få jobcentret til at passe sit arbejde?

”Hedensted kommune lagde opfordringen på sin hjemmeside og Facebook side for at få den bredt ud til så mange som muligt” – det viser med al tydelighed, hvor lidt man vil kontanthjælpsmodtagerne, og, hvordan man misbruger sin magt til at udstille en gruppe i samfundet som værende dovne. Er det den virkelige dagsorden?

Havde man ønsket at hjælpe med at formidle job, så havde man i god tid sendt en mail til de berørte kontanthjælpsmodtagere. Man må gå ud fra, at jobcentret er i besiddelse af mailadresser. Men det var tilsyneladende ikke det, der var dagsordenen – næ – opfordringen skulle ud til så mange som muligt, men ikke nødvendigvis kontanthjælpsmodtagerne!

I øvrigt finder vi bekymringen for, om der er job til alle, helt rimelig. Hvis der var job til alle, så var der heller ikke så mange ledige. Og nogle er slet ikke interesseret i, at alle har et job.

Birgit Skovgaard & Henrik PoulsenSom Fanden læser Bibelen


Formanden for byrådets velfærds- og sundhedsudvalg, Ellen T. Schmidt (ETS) tager i et læserbrev i HF den 15. december skarpt afstand fra, at vi skulle have beskyldt lederne i Horsens kommunes hjemmepleje for at være uduelige og uegnede til deres job.

Baggrunden er, at vi har kritiseret en beslutning om, at medarbejderne i hjemmeplejen skal afspadsere deres tillæg for weekendarbejde i stedet for at få det udbetalt. Vi har ikke, som ETS skriver, beskyldt lederne i Horsens kommunes hjemmepleje for at være uduelige og uegnede til deres job. Vi har ikke sat adresse på. Vi skrev: ”Vi i Maren Spliid Gruppen mener, at de ansvarlige bag beslutningen er uegnede til et lederjob. Det er en usmagelig og uintelligent udformet spareøvelse, som gennem grov udnyttelse af plejepersonalet indfører social dumpning i den offentlige forvaltning.” Vi har tænkt, at de ansvarlige bag beslutningen bl.a. kan være ETS. Desuden skrev vi, at alene en uduelig ledelse siger: ”som tak for Jeres store indsats, får I nu mindre i løn for det samme arbejde – eller mulighed for at arbejde mere for at tjene lønnen ind”. Og det mener vi fortsat!

ETS får også manipulerende ændret vores indlæg til at handle om overarbejde i stedet for weekendtillæg og vil belære os om respekt for overenskomster. Mage til subtil frækhed. Det er som Fanden læser Bibelen. Arbejdsgiveren bestemmer hvorvidt der skal afspadseres eller være mulighed for udbetaling. Arbejdsgiveren er her Horsens kommune med ETS i øverste ledelse, som formand for velfærds- og sundhedsudvalg. Og her bestemmer arbejdsgiveren så, at medarbejderne skal afspadsere deres tillæg for at forlade deres familie og arbejde på tidspunkter, hvor ETS og andre gode borgere kan holde fri. Hårdt tilkæmpede rettigheder forvandles til nedsat tid og lavere løn. Kunne det f.eks. tænkes, at disse tillæg kunne have finansieret en barnepige til børnene, mens mor var på arbejde?

Der er behov for, at man i Horsens kommune finder anstændigheden frem af gemmerne. Plej plejepersonalet, giv dem positiv særbehandling – de er guld værd!

Ellen T. Schmidt udtrykker forståeligt nok stor respekt for og ros til hjemmeplejen. Hvis de ansatte havde lov til at sige noget, ville de så have grund til at være lige så glade for Ellen T. Schmidt?

Birgit Skovgaard & Henrik PoulsenNegativ særbehandling


Vil man som arbejdsgiver gerne skabe et godt arbejdsklima og gode betingelser for arbejdsglæde – og dermed få det mest optimale ud af sine medarbejdere – så plejer man sit personale.

Horsens kommune vil tilsyneladende noget helt andet og benytter sig derfor af negativ særbehandling overfor kommunens plejepersonale!
Man har besluttet, at plejepersonalet skal afspadsere deres weekendtillæg. Det er altså ikke længere en mulighed at få det overenskomstretlige tillæg for weekendarbejde udbetalt. Plejepersonalet er hermed gået ned i løn. For at kompensere for lønnedgangen tilbydes de mulighed for at tage ekstravagter! Hvor fedt at få tilbudt at arbejde mere for at hive den samme løn hjem?? Mere arbejde for samme løn! Synes du som borger, at det lyder tiltrækkende, eller fremmende for samarbejde, arbejdsklima og arbejdsglæde?

Vi i Maren Spliid Gruppen mener, at de ansvarlige bag beslutningen er uegnede til et lederjob. Det er en usmagelig og uintelligent udformet spareøvelse, som gennem grov udnyttelse af plejepersonalet indfører social dumpning i den offentlige forvaltning. ”Som tak for Jeres store indsats, får I nu mindre i løn for det samme arbejde – eller mulighed for at arbejde mere for at tjene lønnen ind” – alene en uduelig ledelse siger sådan. Negativ særbehandling kalder vi det.

Det må nødvendigvis give et dårligt psykisk arbejdsmiljø, når arbejdsgiveren i den grad træder på én. Her ligger et øget sygefravær lige for, hvilket er svært at se som positivt – hverken for medarbejderen eller kommunens økonomi.
Og da heller ikke for de berørte borgere.

Som plejepersonale kan man vælge at sige nej tak til ekstravagter, hvis man har råd. Det betyder dog ikke at man slipper, idet man kan pålægges dem. De lægges typisk på dage, hvor medarbejderen er billigst at kalde ind. Det skal ikke give godt at tage en ekstra vagt – for det skal jo være til kommunens fordel.

Rigtig vigtigt for mange af os er det at vide, om disse usmagelige personaleforhold er godkendt at kommunalpolitikerne?
Hvordan kan nogen stemme for så ringe en personalepolitik?

Dette spørgsmål kan som vores tidligere spørgsmål ties ihjel, hvilket det dog ikke forsvinder af!
Vi vil positiv særbehandling af plejepersonalet.

Birgit Skovgaard & Henrik PoulsenI demokratiets navn!


Per S. Andersen (PSA) kommunalbestyrelsesmedlem i Horsens kommune for socialdemokraterne skriver i HF den 3.11.15: ”Kristian Dyhr går igen enegang”.

PSA mener ang., at det er stærk tobak og en fornærmelse mod byrådspolitikere, når Kristian Dyhr beskylder byrådet for at være lukket, og ønske en åben debat inden det årlige budgetforlig indgås. Når HF konfronterer de øvrige partier med Dyhrs holdning, undlader de fleste at forholde sig til kritikpunkterne og taler i stedet om den gode proces man har haft. Alene Ole Pilgaard har mod til at forholde sig klart til Dyhrs kritik. Ole Pilgaard mener så ikke det er et problem, at vi borgere ikke får indsigt i kommunalbestyrelsens forhandlinger. Det er ærlig snak. Borgmesteren er heller ikke imødekommende – "man kan så meget" har han angiveligt udtalt til avisen. Underforstået, hvis man ville, hvad han så altså ikke vil.

PSA opremser i sit læserbrev en del af det Kristian Dyhr arbejder for – bl.a. at Kristan Dyhr og Venstre lytter til borgerne, og derfor har kæmpet for en anden trafiksikring af skolevejen i Søvind end den løsning de øvrige partier stemte for. PSA undrer sig over, at Kristian Dyhr igen og igen går enegang til angivelig stor hovedrysten for alle andre, i stedet for at skabe alliancer.
Det er tydeligt at PSA, og med ham måske mange flere medlemmer af kommunalbestyrelsen anser det for negativt at følge sin overbevisning og endda at gå så vidt som at være i dialog med og lytte til borgerne.

PSA´s læserbrev bestyrker os i, at en stor gruppe i kommunalbestyrelsen i Horsens ikke er interesseret i åbenhed og demokrati. Vi borgere skal sætte vores kryds – derudover skal vi ikke blande os i, hvem der vil hvad. Måske det også er derfor vi ikke får kommunalbestyrelsesmøderne optaget på TV, så vi kan følge med hjemmefra? Ud over os er det tilsyneladende kun Venstre, der ønsker dette.

Magt korrumperer, det er tydeligt nok. Men det er bondsk, og helt håbløst i et levende demokrati, hvor vi alle skal være en del af fællesskabet. Vi ønsker et betydeligt højere ambitionsniveau i vores kommunalbestyrelse, også selv om PSA og andre ikke kan følge med. I demokratiets navn.

Birgit Skovgaard & Henrik PoulsenHvor blev de unge af?


Der har været sagt og skrevet en del om skolepolitik i Horsens kommune. Senest har det handlet om udskolingen – hvad skal ske med de unge i de ældste klasser?

Kommunalbestyrelsen har efter megen polemik besluttet sig for, at der i udskolingen skal være et forpligtigende samarbejde skolerne imellem.
Så vidt så godt.

Vi har læst artikler og læserbreve i Horsens Folkeblad.
Vi har til budgetbehandlingen også hørt Lone Ørsted sige, at det skal være til gavn for de unge.

Så er det bare vi spørger: ”Hvor blev de unge af? Hvor er de unge i disse processer? Hvordan har man inddraget de unge i arbejdet mod en løsning til gavn for de unge? Har man glemt de unge, overset dem, bevidst undladt at inddrage de unge? Ville de unge ikke medvirke?”
Eller er der noget vi i Maren Spliid Gruppen har overset?

I Horsens kommune har vi et børnebyråd. Ikke at vi hører meget til det, men det er også et demokratisk problem, at små organisationer med ringe eller ingen magt får ingen eller dårlig pressedækning.

I Horsens kommune har vi også fået et ungeråd. Ikke et demokratisk valgt et af slagsen – vi skal nødigt overdrive den slags – men det eksisterer.

Hvad er nu formålet med sådanne råd?
Kan de bruges? Skal de bruges?
Det kan afhænge af, hvordan disse råd er skruet sammen.

Men at lave en ny plan for udskolingen, uden deltagelse af unge i målgruppen, det virker både useriøst og uambitiøst.
Dialog og samarbejde med den gruppe borgere, som emnet handler om vil være på sin plads. Også når det gælder børn og unge. De har også erfaringer og meninger. Tag dem seriøst.

Birgit Skovgaard & Henrik PoulsenEr det i orden? Gu er det ej!


Når Per Løkken (C) til årets budgetbehandling, henvendt til Ole Pilgaard, kaster ordene ”følsomme Ole” – er det da i orden?
Gu er det ej!

Er der tale om et enkeltstående tilfælde af usmagelig tiltale, da kan man ifølge diverse fakta bokse ikke tale om mobning. Men der signaleres helt klart manglende respekt, i denne måde at tiltale en kollega på.

Kommunalbestyrelsen er chef for kommunens ansatte, og bør derfor gå foran med det gode eksempel. Hvordan bekæmpe mobning i folkeskolerne og på arbejdspladserne, når en chef sender et så ringe signal? Ikke at vi har ide´ skabt om, hvorvidt man bruger krudt på det, da det er umuligt at finde en mobbepolitik på kommunes hjemmeside.
Men i Horsens kommunes MED-aftale 2012 står, at Horsens kommune bl.a. skal være kendetegnet ved gensidig respekt og vilje til at tage medansvar for udviklingen. Niels Aalund er en af 4, som har skrevet under på vegne af Horsens kommune. Da han altid er tilstede ved møder i byrådssalen, håber vi han tager affære når kommunalpolitikere – om det så er borgmesteren eller andre medlemmer – har svært ved at arbejde med disse mål for øje.

Når Per Løkken pludselig vælger at stemme nej til varmeprojektforslaget for fjernvarmekonvertering af resten af Horsens By området, fordi nogle få borgere ikke tjener på det – er det da i orden? Gu er det ej! I fællesskabets navn skal vi gå efter løsninger som tjener de fleste borgere og miljøet bedst. Vilje til at tage medansvar for udviklingen.
Men er de Konservative skruet sådan sammen, at det ikke handler om fællesskabet, men om de bedst bemidlede borgere, som har midler til at investere i supermiljøvenlige boliger – er det da i orden? Gu er det så. Så må man respektere, at Per Løkken sidder i kommunalbestyrelsen for en lille gruppe borgere, og som sådan har til opgave at varetage deres tarv.

I vision og målsætning for Horsens ungdomsskole står bl.a.: Respekt for andre mennesker, kulturer og holdninger – alle grene af virksomheden skal tilstræbe at udvikle forståelse for den demokratiske tankegang. Ansvarlighed overfor opgaven og overfor hinanden, og en klar holdning, der siger nej til intolerance og mobning. Ansvar for hinandens trivsel.

At stille større krav til ungdomsskolen end til kommunalbestyrelsen – er det i orden? Gu er det ej!

Birgit Skovgaard & Henrik PoulsenBevidst signalforvirring?


Midtbyen er vigtig, sagde borgmesteren ved den såkaldte 2. behandling af Horsens kommunes budget for 2016.
I selve budgetaftalen stå da også skrevet at: "En attraktiv midtby er et must for en dynamisk vækstkommune og afgørende for tilflytteres valg af kommune og for indkøb fra et større opland. Derfor skal Horsens midtby fortsat udvikles til gavn for vores borgere, tilflyttere, handlende og besøgende."
"Det har byrådets topprioritet, at sikre realiseringen af visionen om en dynamisk og levende Horsens midtby med et attraktivt handels- og cafeliv i gågaderne, samt at skabe mangfoldige byrum, der indbyder til oplevelser og events."

Mange vil måske mene, at kommunalbestyrelsen alene har valgt at koncentrere sig om, at skabe byrum til oplevelser og events.

Er det bevidst signalforvirring, når der i budgetaftalen står, at det har byrådets topprioritet at sikre en dynamisk og levende Horsens midtby med et attraktivt handelsliv i gågaderne?
Eller tænker vi bare forskelligt?
Mener kommunalbestyrelsen, at de forretningsdrivende skal makke ret og f.eks. have søndagsåbent? Præcis som borgmesteren tidligere har garanteret at de ville komme til?
Hvor vi i Maren Spliid Gruppen tænker, at her er tale om et ligeværdigt samarbejde. Hvilket i praksis betyder, at Horsens kommune må og skal være lydhøre overfor de forretningsdrivendes problemer - og om muligt selvfølgelig arbejde for en løsning heraf.

I HF har man kunnet læse, at rigtig mange butikker har protesteret mod kommunalbestyrelsens p-politik. De forretningsdrivende oplever, at politikerne lukker øjnene for, at midtbyen er affolket mandag - torsdag. Og de mener, at det hænger sammen med kommunens p-politik. Kommunalpolitikerne mener omvendt at antallet af p-pladser og antallet af betalingspladser passer til Horsens.

Det er da intet under, at de forretningsdrivende opfatter kommunalbestyrelses parkeringsstrategi som arrogant overfor detailhandelen, som end ikke er spurgt eller taget med på råd!
Det gør vi også.

I budgetaftalen for 2015 besluttede man faktisk, at lave en samlet udviklingsplan for midtbyen i tæt dialog med borgerne og de relevante aktører, herunder særligt detailhandelen. Men ok - det er jo også et helt år siden man tog den beslutning, og måske kan man ikke længere huske den eller synes ikke om den og tænker at andre har glemt den?

Problemet med dialog og samarbejde, som helt enkelt er et led i demokrati, er at det er pokkers besværligt. Det letteste og enkleste er slet og ret, at kommunalbestyrelsen beslutter enevældigt. Det falder også fint i tråd med, at de fleste partier i Horsens kommunes kommunalbestyrelse ikke ønsker åbenhed.

Søndagsåbent på gågaderne er en tåbelig ide´. Det har vi skrevet om tidl., www.marenspliidgruppen.dk Sådan er der så meget. Handicap p-pladser er kastet uintilligent rundt, langt/længst fra handlemuligheder. Se f.eks. den nye p-plads mellem Beringsparken og Jessensgade. Måske formålet ikke har været, at pladserne skal være til gavn for handicappede, men bare skal være der?

Vi er borgere, som tvinges til nethandel og/eller andre byer p.g.a. Horsens kommunes p-strategi. Så enkelt er det.

Birgit Skovgaard & Henrik Poulsen


Facaderæs


I budgetaftalen for 2016, har kommunalbestyrelsen i Horsens kommune besluttet, at oprette 50 ekstra elevstillinger.

Det er da godt.
Og et godt signal – synes formanden for beskæftigelsesudvalget Bjarne Sørensen (SF).
Vi, i Maren Spliid Gruppen, har da heller ikke noget at indvende hertil. Bare synes vi, at det godt kan virke ret facadeagtigt – og billigt, at man roser sig af de ekstra elevstillinger og så benytter gratis arbejdskraft i måske stor, større, rigtig stor stil. Og – ikke mindst – at man har gjort det i mange år.

Præcis hvor omfangsrigt problemet er, er svært for os at sige. Men det er der.
Horsens kommune benytter gratis arbejdskraft i blandt andet vuggestuer, børnehaver, idrætshaller, plejehjem m.m.. Man sender arbejdsløse borgere ud for at skrælle gulerødder, passe børn, gøre rent o.s.v..
Der er ikke tale om opgaver opfundet til lejligheden, men opgaver som SKAL løses. Altså er her tale om en reel arbejdsindsats, og dermed det der burde være et reelt job til en almindelig løn.

Men, det har Horsens kommune valgt at snyde borgere for. Et reelt job altså. Selvom jobbet i princippet er der. Horsens kommune har koldt og kynisk valgt ikke at ville betale borgerne for deres indsats, og dermed lade flere end nødvendigt være arbejdsløse!

Denne nedrige måde at behandle borgere på, gør det meget svært – synes vi – at glæde sig over de ekstra elevpladser.

Hvordan hænger denne praksis sammen med det ansvar, man via Horsens Alliancen gerne vil lægge på virksomhedernes skuldre? Det vil ikke være helt uhørt, om det forventes, at virksomheden Horsens kommune går foran med et godt eksempel. Vi borgere er en del af kommunen – hvis nogen skulle have glemt det. Og vi i Maren Spliid Gruppen tror, at borgerne ønsker arbejdsløse ud i rigtige jobs, og ikke at kommunen udnytter de arbejdsløse og samtidig bryster sig af at gøre noget positivt som f.eks. ekstra elevstillinger. Måske de skal arbejde gratis, når de er udlært?

Det vil være interessant for mange borgere, at høre kommunalbestyrelsesmedlemmernes holdning til det, at Horsens kommune snyder borgere for et kommunalt job, og i stedet lader dem arbejde gratis.

Maren Spliid Gruppen tror ikke, at kommunens borgere har behov for facaderæs. Vi tror der er behov for ærlighed i politik.

Birgit Skovgaard & Henrik PoulsenBudgetbehandling med ringe engagement

Borgmesteren ønskede at udsætte debatten af Horsens kommunes budget, indtil alle byrådsmedlemmer havde haft mulighed for at læse det. Derfor sprang man den 8. september let og elegant 1. behandlingen over. Den 6. oktober var det så alvor - dagen for den såkaldte 2. behandling – i virkeligheden den 1. og eneste behandling.

Kun få politikere virkede engagerede i denne. De havde haft en måned til at sætte sig ind i teksten, og ud kom en lille række skåltaler. Nogle roste elementer i budgettet til skyerne. Få havde lidt kritik og ideer til forbedringer. F.eks. mente Kristian Dyhr, at man med fordel kunne have haft debatten i byrådssalen før man lavede aftalen, så borgerne havde mulighed for at høre, hvem der mener hvad og hvorfor. Det hørte vi ikke nogen bakke op om. Kan man så konkludere, at de øvrige partier ikke ønsker så åben en tilgang? At de bakker op om borgmesterens lukkede stil? Måske.

Mødet varede ca. 3 timer og 55 min.. Det var lang tid at koncentrere sig for nogle af medlemmerne. På trods af kaffe og vand. Nogle medlemmer foretrak at studere andet end dagsordenen på deres tablet. Facebook og Politikken var tilsyneladende mere interessant end budgettets behandling. Men skoleskyderier i USA kan også være svært at hamle op med. Et andet medlem står for at købe lækkert hus. Ellers må medlemmet have kedet sig ualmindelig bravt, hvis det alene var tidsfordriv at bruge så mange timer på boligsiderne.
Et medlem nåede aldrig så vidt som at åbne for dagsorden. Måske kunne vedkommende den udenad – eller fandt den bare ubrugelig eller uinteressant?

Maren Spliid Gruppen sad på balkonen i 4 timer – af interesse. Det magtede vi uden kaffe og vand, fordi vi har engagement. Selvfølgelig havde en spand kaffe været godt, det må vi så huske at tage med en anden gang. Men bedre havde det været, hvis vi havde oplevet, at de folkevalgte interesserede sig for debatten. Kommunens økonomi har i mange år været under pres, sparerunder har afløst hinanden som lavtryk fra vest. Prioriteringen af en dyr markedsføring af Horsens har haft store konsekvenser for kommunens kerneydelser og de mennesker, som det berører. Det ville have klædt medlemmerne i det mindste at vise situationen den respekt, at de fremførte deres holdninger til budgettet.

Birgit Skovgaard og Henrik PoulsenDemokrati er også åbenhed og let tilgængelighed

I 2015 må det være en borgerret at kunne følge den demokratiske beslutningsproces i vores kommunalbestyrelse.
Det kan vi også. Vi, som har mulighed for det, kan overvære kommunalbestyrelsesmøderne fra tilhørerbalkonen. Men ikke alle borgere har reelt denne mulighed. F.eks. kan det være tidspunktet, der aldrig passer ind, afstanden til rådhuset i en stor kommune, transporten kan volde problemer eller være ikke-eksisterende – eller man er gammel og træt, syg og svækket m.m.. Man kan så forlade sig på opdateringer fra Horsens Folkeblad, hvis man er blandt de heldige, som har råd til avisen. Men det er ikke det samme som at se og høre med egne øjne og ører.

Maren Spliid Gruppen foreslår derfor igen, at kommunalbestyrelsesmøderne bliver optaget og sendt via web-tv.
Åbenhed i forhold til de demokratiske beslutningsprocesser, og hvem der sagde hvad, og hvorfor beslutter de som de gør – er vigtigt i et demokrati. Web-tv giver de fleste borgere, ansatte og journalister m.fl. en let tilgængelighed til møderne, og det vil styrke demokratiet. En lang række danske kommuner sender i dag kommunalbestyrelsesmøderne via web-tv, og den lette tilgængelighed giver borgerne reel mulighed for at følge med i beslutningerne i deres kommune.

Men det koster penge. Ja, det koster 100.000,- kr. i opstart/engangsudgifter og dernæst 90.000,- kr. årligt i drift – hvis man vælger kommune-tv. Men at bruge nutidens moderne teknologi til at åbne byrådets arbejde op for borgerne på en nem og let tilgængelig måde er også en fremsynet vej til at øge gennemsigtigheden og legitimiteten i processerne. Det er med andre ord en god metode til at give borgerne indsigt.

God sommer!

Birgit Skovgaard
Talsmand for Maren Spliid Gruppen
Snerlevej 7
8700 HorsensDer må stå idiot på ryggen af DA

Dansk Arbejdsgiverforening mener ang., at de kan få arbejdsudbuddet til at vokse med 85.000 personer – og dermed få offentlige besparelser for mere end 60 milliarder kroner. Dette ved at skære voldsomt i ydelser til borgere på overførselsindkomst.

F.eks. skal førtidspensionister have 4.000 kr. mindre om måneden. Dette for at få førtidspensionisterne ud på arbejdsmarkedet!
Sjældent har jeg hørt så grotesk en udmelding!
Den er på samme tid både skrigende morsom, og dybt tragisk.
Tænk – vi har folk siddende i DA, som er så tilsyneladende småt begavede og ude af trit med virkeligheden i Danmark – at de i ramme alvor kan lukke sådan en melding ud.

Der må stå idiot på ryggen af den arbejdsgiver som ansætter f.eks. mig. Det må være DA. Jeg må kunne forvente at DA har et job til mig i næste uge. Hvis ikke de har, hvem skulle så?

Desuden går DA efter, at ydelsen for både sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension skal ligge på samme niveau – nemlig godt 13.500 kr. pr. mdr.. Det vil sige, at jeg kan se frem til højere ydelse end i dag, hvis jeg skulle beslutte mig for ikke at ”gide” arbejde. Den højeste pension efter den gamle ordning er nemlig under 13.000 kr. pr. mdr. før skat.

Men tilbage til jobbet.
Jeg har en helt klar forventning om at høre fra DA senest i næste uge. Og en helt klar forventning om, at de også har et job til mig. Et job jeg kan bestride. Et job som ikke ødelægger mig mere end tilfældet allerede er. Et job til en almindelig rimelig løn.

Er det rimeligt at forvente et sådant mirakel?
Normalt ikke – men DA`s udtalelse er heller ikke helt normal.

Det er idioti at påstå, tro og mene – at det at man tager 4.000 kr. fra en borger på førtidspension vil få borgeren ud på arbejdsmarkedet. En del førtidspensionister arbejder allerede. F.eks. borgere på almindelig forhøjet- eller den mellemste pension. De som får tilkendt pension i dag kan end ikke bestride et fleksjob.

Hvor fattig skal en førtidspensionist mon være for at gøre rige mennesker glade og tilfredse? For er det ikke det, dette handler om? Det tror jeg.

Talsmand for Maren Spliid Gruppen
Birgit Skovgaard
Snerlevej 7
8700 HorsensSærligt tilbud til særlig ungdom

Vi i Maren Spliid Gruppen har fulgt debatten om de af vore unge borgere, som holder sig væk fra kommunens klubtilbud – og ikke mindst de forskellige holdninger til, hvad vi som samfund kan og vil, eller ikke vil, tilbyde de unge.
En melding som ”Der skal ikke laves klub til en lille gruppe unge, som falder uden for normen” slår hårdt, synes vi! At det ifølge HF er borgmester Peter Sørensen, der er manden bag holdningen, er bare endnu mere forstemmende.
Ikke fordi det kommer bag på os, men fordi det er udtryk for en meget lille verden hos kommunens førstemand.

Unge er også mennesker, og vi skal møde mennesket hvor det er – ikke alene fysisk men også psykisk.

Maren Spliid Gruppen foreslår, på linie med Venstre, et særligt tilbud til de unge som har et behov.
Helt præcist foreslår vi et klubhus på Rådhuspladsen. Vi forestiller os, at det f.eks. kan bygges i træ, af gæve folk tilknyttet jobcentret – og sammen med de berørte unge.
Det er, synes vi, vigtigt at have de unge med i processerne, lade dem være en del af målsætning, planlægning, tegning, byggeri, indretning, regelsætning m.m.. Det giver ejerskab og dermed ansvar.

Vi kan godt se, at det er ret meget op ad bakke at nå de unge – ikke p.g.a. de her omtalte unge, men p.g.a. borgmester Peter Sørensen og hans, for os at se, arrogante holdninger. PS vurderer ang. at ”vi kan have nok så mange klubtilbud, men de vil stadig ikke passe ind”. PS mener ang. at der skal helt andre tiltag til – så måske en bror, en moster eller en nabo kan tage sig af den unge.

De unges netværk skal selvfølgelig ikke forkastes, men det skal da heller ikke være bror, moster eller nabo som gøres ansvarlig for at løse opgaven. Vi er bekendt med at frivilligt arbejde er i høj kurs i Horsens kommune, men i Maren Spliid Gruppen mener vi, at man her bør lave et klubtilbud i samarbejde med de unge på en måde så de får og tager ejerskab. Så er det muligt, at man kan inddrage unge frivillige i klubarbejdet – unge som selv har været i problemer og er kommet godt igennem.

Hvis borgmesteren er så fattig, at han ikke kan se de unge som mennesker med særlige behov, da kan han måske sættes ind i, at Horsens kommune er medvirkende til at skabe store menneskelige problemer med rigtig store økonomiske problemer til følge. Den slags løser en ansvarlig borgmester på en ansvarlig måde! Børn og unge opgiver man ikke!

Birgit Skovgaard

Talsmand for Maren Spliid Gruppen
   

Peters gavebod?

Det er selvfølgelig glædeligt – også for os – at borgmesteren kan føre sig frem via vores forslag vedr. dækningsafgiften, og at mange synes, at noget for noget aftalen er en succes.

Men skal ”Horsens alliancen” virkelig blive en succes – og det skal den helst – så lad os være åbne om, at der er virksomheder, som tilsyneladende alene arbejder for kortsigtet profitmaksimering. Altså virksomheder, som ikke føler sig kaldet til at ‘yde noget for noget’ og skabe nye arbejdspladser til gengæld for skattelettelser. Tværtimod udflages arbejdspladser massivt til lande med dårligere løn- og arbejdsforhold. Det kan umuligt være socialdemokratisk politik, og det er i hvert fald heller ikke til gavn for Horsens.

Juridisk er der næppe noget at gøre. Vi lever i et retssamfund, og man kan ikke sådan give individuelle skattelettelser eller ditto stigninger til enkeltstående virksomheder. Men moralsk er det voldsom angribeligt. Vi vil jo heller ikke acceptere, at nogen uberettiget modtager sociale ydelser, ligesom vi forventer, at folk på dagpenge eller kontanthjælp skal yde noget til gengæld.

Og når nu kommunen med Peter Sørensen i front, LO-Horsens, Business-Horsens og DI-Horsens har lavet en gentleman-aftale om noget-for-noget, så bliver de nødt til at tale dunder til virksomheder, som grådigt tager imod skattelettelser samtidigt med, at de skader kommunens sammenhængskraft. Ellers vil det uanstændige i sagen skade den moralske opbakning, som Horsens Alliancen er blevet mødt med af borgerne i Horsens kommune, og det kan ikke være i nogens interesse.

På vegne af Maren Spliid Gruppen
Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, 8700 Horsens
 

Socialdemokratisk bydreng?

 

Jeg har læst Niels Peter Bøgballes læserbrev fra d. 21.10.. Han føler ang. at jeg i læserbrev d. 16.10. angriber socialdemokraterne, at jeg har set mig sur på dem.

 

Det er måske prisværdigt, at NPB her forsvarer Anders Kuhnau, og ønsker at meddele borgerne, at AK er forkert citeret. NPB underlader klogt nok at fortælle, hvad AK i stedet kunne tænkes at have sagt.

NPB har tilsyneladende ingen skrupler i forhold til at skrive, at jeg citerer efter forgodtbefindende.

Hvad NPB ikke kan vide er, at jeg tog notater ved mødet – hvorfor intet er efter forgodtbefindende.

Hvad NPB burde vide er, at han selv var fraværende ved mødet. Det gør ærlig talt hans læserbrev temmelig forstemmende.

Derudover formodes NPB at kunne både læse og forstå. Men måske den af NPB omtalte hidsighed har voldt problemer? Jeg ved det ikke, men jeg skrev i mit læserbrev: ”Jeg må konstatere, at nogle socialdemokrater er særdeles arrogante og tydeligvis ikke deres opgave voksen”, og ikke ”socialdemokraterne er…...”

Er det hans egen hidsighed, han henviser til? Er her tale om såret socialdemokratisk stolthed/storhed? 

 

Egentlig ville jeg forvente, at AK var gammel nok til selv at forsvare sig – om han mener der måtte være et behov. Men det er selvfølgelig lettere at sende en uvidende bydreng. Rigtig flot.

 

Fem socialdemokrater, en fra DF, Ø, C og F var fraværende ved mødet. Fraværende stemmer vel ikke – eller hvordan? I hvert fald taler de ikke, og kan dermed ikke citeres for at stemme for regulativet.

 

At der er modtaget et høringssvar fra handicaprådet, hvilket jeg har læst, ændrer ikke ved min mening – ej heller at NPB hidser sig op, eller hvad hans rolle nu end er.

 

Noget har NPB dog helt styr på, nemlig at jeg ikke alene er uenig med socialdemokraterne, hvad holdningerne angår, men også måden de

fremføres på.

 

Men nej NPB, jeg har ikke set mig sur på socialdemokraterne – jeg er pinlig berørt over nogle af Jer.

 

Generelt finder jeg, at nogle socialdemokrater har en debatkultur, der lader meget tilbage at ønske. Det mener jeg er ødelæggende for vores skrantende demokrati.

 

Maren Spliid Gruppen vil varmt anbefale, at kommunalbestyrelsesmøderne fremover videostreames således, at alle borgere kan sidde hjemme og overvære møderne.

Måske det kunne være godt for demokratiet.

 

Birgit Skovgaard, Talsmand for Maren Spliid Gruppen.

 

 

Arrogante socialdemokrater 

 

Det kan give stof til eftertanke, at overvære kommunalbestyrelsesmøder.

 

På mødet den 23.9.2014 var det debatten om biltrafik i Hestedamsgade og Hospitalsgade der var interessant.

 

Venstre ønskede, som det eneste parti, at åbne op for korttidsparkering i Hestedamsgade og Hospitalsgade til gavn for butikkerne og de gangbesværede borgere.

 

”Hvorfor dvæle ved sådan nogle små punkter? Det er ikke vigtigt. Vi har P-hus!” sagde Thomas Monberg.

”Det fungerer godt som det er nu. Kun det omkring Hestedamsgade og Hospitalsgade skiller byrådet ad – det kan vi nok leve med.” tilføjede Ole Pilgaard Andersen.

 

Thomas Monberg tænker angiveligt på kunderne.

 

Anders Kuhnau: ”Det er fantasiløst at sige, at man bare skal have biler ind på Hestedamsgade, og at det så løser alle problemer”.

Det var der nu heller ingen som påstod.

Den måde at vride tingene rundt på er – efter min mening - en ufin måde at ødelægge en debat på. Ærgerligt for vores skrantende demokrati, at en del socialdemokrater tilsyneladende har det så svært med andres meninger og en saglig debat.

 

Pilgaard fortæller at han kun har fået 2 – 3 input til Hestedamsgade. Tina Naldal siger det er vigtigt med dialog og derfor er godt med de 31 indsigelser. Horsens skal være et godt sted at bo.

Hvor mange borgere tror I, der jævnligt klikker ind på kommunens hjemmeside for at se, om der er nogle høringer? Tidligere blev der annonceret herom, hvilket nu er sparet væk. Derfor mangler også et høringssvar fra Maren Spliid Gruppen.

 

Lars Skytte Nielsen mener ikke det er godt for trafiksikkerheden at åbne de to gader, da ikke alle mennesker forstår betydningen af en sivegade. Et interessant argument.

 

Når man kan åbne gågaden fra f.eks. kl. 9 – 11, hvori ligger så det umulige i, at åbne Hestedamsgade og Hospitalsgade i butikkernes åbningstid, og derefter lukke igen?

 

Jeg må konstatere, at nogle socialdemokrater er særdeles arrogante og tydeligvis ikke deres opgave voksen.

 

Som gangbesværet er det faktisk ikke muligt at handle på de omtalte gader uden at ”stjæle” en p-plads (hvilket kan blive rigtig dyrt) – og da vil muligheden alligevel være ret begrænset. Det er øv når man gerne vil handle lokalt.

 

Horsens skal altså, efter socialdemokraternes mening, ikke være tilgængelig for os alle. Tankevækkende!

 

Birgit Skovgaard

Talsmand for Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

Budget 2014.

 

Maren Spliid Gruppen har følgende ønsker og kommentarer til årets budget.

 

Biblioteket ønsker vi ikke flyttet, og slet ikke til havnen da det er en yderlig placering.

 

Vi ønsker øget borgerinddragelse. Som et minimum ønsker vi i den forbindelse muligheden for skriftlige spørgsmål til kommunalbestyrelsesmøderne, med svar fra salen, tilbage. Dette er ganske gratis. Det må også forventes af politikerne at de vil indgå i et aktivt demokrati.

 

Vi ønsker indført et positivt menneskesyn i kommunen i stedet for det ”kommunesyn” der praktiseres. Dette vil koste noget, men det vil gøre Horsens kommune til et bedre sted at bo. Se vores hjemmeside.

 

VIA på slagterigrunden – det ser vi som søgt markedsføring af luftkasteller. Men da kong Peter og mange andre er forblændede af idéen bliver det nok sådan.

Kan man forestille sig, at kommunen bliver nødt til at indgå en lokumsaftale med bygherren før start af sådan et VIA byggeri? F.eks. gående på, at bliver ikke alt lejet ud fra start, da er kommunen garant for den manglende husleje. Kan man så forestille sig at kommunens socialforvaltning flytter dertil? Jo, hvorfor ikke.

Vi er ikke imod udvidelse af VIA, men synes det skal holdes samlet, og ved studieboligerne. Hvorfor skulle det give kommunen noget positivt, at vi, når vi går ud fra banegården, brager ud i voldsomt store bygninger? Vi mener det er luftkasteller, indbildning. Hold fødderne på jorden.

 

På slagterigrunden ønsker vi Trøjborgparken – til gavn for borgere i alle aldre, jobcentret og kommunens virksomheder. Se vores hjemmeside. Det er den bedste placering idet alle busserne går her omkring, og turisterne har mulighed for at komme via tog.

 

Et tryghedshotel er et absolut must. En stor gevinst for bl.a. ældre borgere som en tid er for dårlige til at være hjemme, men ikke behøver indlæggelse på sygehus. Også en stor gevinst for kommunens økonomi. Der er gode resultater med tryghedshotel i andre kommuner – både der hvor borgeren selv indlægger sig, og der hvor en læge henviser.

Tryghed er en meget vigtig faktor, derfor skal ingen borger stå på venteliste hertil. Se vores hjemmeside.

 

Vi ønsker kommunen bistår Krisecenter for mænd, i forhold til at finde frem til egnet bolig til en pris centret har råd til. Dette kan ikke koste meget mere end god vilje.

 

 

Birgit Skovgaard

Talsmand for Maren Spliid Gruppen

Snerlevej 7

8700 Horsens

    

 

 

De fuldkomne.

Hos de fuldkomne finder man Lyset. Ikke et hvilket som helst lys, men selveste forklaringens lys. Salvelsesfuldt taler de om samfundet for os alle, hvor ingen er for høje og færre er for lave, hvor alle er ligeværdige og ingen skal nægtes adgang til at deltage i demokratiet. Det er lige før, man kan høre kirkeklokkerne bimle i baggrunden, når de åbner munden og taler om deres mavefornemmelser.

De fleste har sikkert regnet ud, hvem vi sigter til, men lad os nu alligevel afslører det for om ikke andre, så for dem selv. Det er selvfølgelig enhedslisten. Partiet, der med et halleluja har udråbt sig selv til arbejderens og den jævne mands beskytter, etikkens vogter og et påstået aggressivt bid i akillessenen på Peter Sørensen. Når vi på et tidspunkt alle sammen får øjnene op for deres politiks fortræffeligheder, ryger vi direkte over i det lykkeland, de skaber til os.

Åh jo, det lykkeland, som de har skabt, ikke noget, vi har skabt i fællesskab. For her har vi som i en anden kammerat Napoleon at gøre med de første blandt ligemænd. Det kan godt være, at enhedslisten under valgkampen i november sidste år tordnede om ’øget demokratisk indflydelse’ fra prædikestolen efterfulgt af et besværgende ’Amen’, men det blev efterfulgt at en meditatorisk messen: ”Four legs good, two legs bad”.

For enhedslisten er ikke hvem som helst god nok til at være med i den demokratiske dialog. Her skelnes og forarges, her dømmes og fordømmes, her trives det småtskårne og bedrevidende. Her tolereres ikke selvkritik eller en etisk fordring som mål for den magt, man efterstræber. I stedet er man om nødvendigt villige til at sælge sjælen til Fanden selv, om det blot kan give partiet en flig af det forjættede gulvtæppe på borgmesterkontoret.

Maren Spliid Gruppen er næppe de eneste, som enhedslisten ikke vil samarbejde med, og derfor skal man heller ikke lægge mere i deres udtrykte ønske om øget demokratisk indflydelse, end at det lyder rigtig godt i en valgtale.

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Henrik Poulsen

Ny Havnegade 11

8700 Horsens

 

 

      

Søndagsåbent - tåbelig!

 

Hvorvidt de detailhandlende i Horsens midtby bør have åbent på søndage – eller ikke – er der sagt og skrevet en del om.

Selveste borgmesteren har blandet sig i debatten, og endda udtalt: ”Jeg tør godt garantere, at I på et tidspunkt kommer til at holde åbent om søndagen.”

 

Vi i Maren Spliid Gruppen har også en holdning til emnet søndagsåbent – og borgmesterens garanti.

 

Lukkeloven er til gavn for mange af os, men må afgjort være til skade for de mange butiksansatte og deres familier.

 

Når man i debatten sammenligner Bilka og området der, med detailhandlen i Horsens midtby, da synes vi man overser vigtige forskelle.

 

Dagligvarer skal vi alle have i en lind strøm.

Dagligvarebutikkerne har dermed et andet grundlag for at markedsføre sig stort.

Dagligvarebutikkerne benytter sig i stort omfang af ungarbejdere om aftenen og i weekender.

 

Kan du forestille dig at komme ind til urmageren søndag eftermiddag, og blive betjent af en 17 årig? Eller, du kommer ind til Modecenteret og har behov for vejledning – hvilken du så kan få af en gymnasieelev. Ikke fordi der er noget galt med gymnasieelever, bare for at spørge om det er hvad du som eventuel kunde forventer.

Det er ikke Maren Spliid Gruppens ønske.

Der er stor forskel på dagligvarebutikker og detailhandlen i Horsens centrum – det skal der gerne blive ved at være.

 

Ingen kan vel, med respekten for butiksejerne og deres ansatte i behold, ønske sig at de skal holde søndagsåbent for at vi andre – hvis vi lige kommer forbi – kan gå ind og ose!

 

Vil borgmesteren hjælpe de detailhandlende i Horsens centrum lyttede han til deres ønsker i stedet for at komme med garantier i forhold til deres åbningstider. Han ville i så fald også sørge for at åbne op for kørsel på Hestedamsgade og Hospitalsgade, da det ville give flere mulighed for at komme til butikkerne i centrum.

 

Tag de detailhandlende alvorligt, og hjælp dem med det de har behov for. Vi borgere har også et ansvar. Vi skal huske at handle lokalt!

 

 

Talsmand for Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

      

 

Borgerinddragelse - helst ikke 

Under valgkampen sidste år luftede mange kandidater tanker om, hvordan man kan øge borgernes inddragelse i kommunalpolitik.  En populistisk idé var at flytte stemmeurnerne ud på f.eks. uddannelsesinstitutioner. Argumentationen var noget i retning af, at kunne man spare de unge mennesker for den uoverstigelige forhindring at skulle bevæge sig hen til et etableret valgsted, så ville de nok stemme, og så ville de nok også engagere sig i politik.

For 1½ år siden skrev Maren Spliid Gruppen til ordførerne i byrådet og foreslog at genindføre ordningen med, at borgerne kan stille skriftlige spørgsmål, som så bliver besvaret ved byrådets møder. Ideen bag er simpel. Ved at give borgerne mulighed for at komme i dialog med byrådet, vil borgerne blive mere engageret i politik. Vi kender det fra os selv. Kan vi deltage i en samtale, hvad enten det er på arbejdet, på uddannelsen eller med andre mennesker i fritiden, så bliver vi med det samme mere passioneret og engageret i det emne, som vi samtaler om. Det er ikke det mindste anderledes med politik. Og da kommunal politik per definition vedrører os alle sammen, så har vi også alle lov til at blande os i det. At kunne stille et spørgsmål, oven i købet på forhånd og i skriftlig form, burde forekomme at være det mindste, man som byråd tilbyder borgerne mulighed for.

Hvorom alting er, vi fik svar på vores henvendelse fra selveste borgmesteren, og man mærker betydningens vægt her. Han ville undersøge, hvordan man gjorde i andre kommuner, og bagefter vende tilbage. Han må stadigvæk være i gang med at ringe rundt for at undersøge beskaffenheden af dette vanskelige spørgsmål, for han er endnu ikke vendt tilbage.

Og selv om vi helst ikke vil mistænke ham for at have hældt vores forslag direkte i skraldespanden og derefter glemt alt om det, så vil vi alligevel benytte lejligheden til at minde ham om det. Og så vil vi gerne stærkt opfordre ham til at glemme det politiske valgflæsk og skride til handling. Borgmesteren behøver heller ikke bruge mere tid ved telefonen for at tale med andre borgmestre om vores forslag. Han – og de andre byrødder – skal egentligt bare gøre det, de har ladet sig vælge til. Nemlig at træffe beslutning om at gøre noget. Om det bliver vores forslag eller en mere vidtgående model er ikke så vigtig for os. Pointen er, at vi alle vil have øget borgerinddragelse. Så giv os den da.

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, Horsens.

 

 

 

                    Borgmesterens velkomst til 2014 

 

Maren Spliid Gruppen hørte ikke til de inviterede, da borgmesteren afholdt Nytårskur. Vi var således skånet for ordene i velkomsten og den tilsyneladende jubel over selv samme i offentligt forum, men har kunnet læse den i Horsens Folkeblad – og dermed forsøge at fordøje ordene i ro og mag.

 

I ro og mag er måske så meget sagt, idet Peters ord bragte en del i kog. Hvorfor så det? Vi er ganske enkelt ikke helt enige med Peter, hvilket måske ikke kan undre da Maren Spliid Gruppen er et venstrefløjsparti med fokus på, at balance i samfundet er vigtigt.

 

Peter mener, at vi har høj kvalitet i vores velfærdsydelser, fordi vi har nogle fantastiske medarbejdere, som er særdeles ansvarsbevidste, kvalitetsbevidste og ikke mindst helt utrolig parate til omstillinger.

Der er ganske givet borgere som ”rammes” af høj kvalitet i vore velfærdsydelser – men vi er altså nødt til at sige, at alt for mange borgere i Horsens kommune rammes af det stik modsatte. Om det har at gøre med nogle ”fantastiske” medarbejdere med manglende ansvarsbevidsthed og ditto kvalitetsbevidsthed – eller om det har at gøre med Peter og hans politik – det må Peter måske kunne evne at svare på.

Under alle omstændigheder er ansvaret Peters. At Peter måske ikke har lyst til dialog med kritiske røster, gør ikke problemet mindre. Om fire år vil problemet stå mejslet i – om ikke andet – oplysende læserbreve.

 

Fængslet vil være vores fyrtårn med oplevelser og events i de kommende år. Først vil man ikke være ”fængselsby”, men nu skal mange penge sættes på dette bræt – dette andres bræt.

 

Flere skal i job, og hverken Peter, byrådet eller Horsens kommune som samfund vil acceptere, at vi har så mange på offentlig forsørgelse. Alle har ret og pligt til at være en del af samfundet.

Jo – og nej! Maren Spliid Gruppen mener også, at alle har ret til at være en del af samfundet – men ikke alle magter opgaven, og for hvis blå øjnes skyld skal vi forlange det umulige af nogle borgere!? For Peters, kommunalbestyrelsen eller samfundets? Hvad er det for et menneskesyn at lægge for dagen – ja endog starte et nyt år ud med? Måske det netop er det menneskesyn, som gennemsyrer de nedbrydende oplevelser, nogle af kommunens borgere ødelægges af.

Et er ord. Noget andet er virkelighed. Borgeres virkelighed.

 

Vi anerkender fremgang på nogle parametre – f.eks. har vi selv bidraget med idéen til ”noget for noget” aftalen m.h.t. nedsættelse af dækningsafgiften – men uanset hvor meget godt der sker hist og pist, vil det aldrig kunne opveje den uansvarlige og menneskeligt nedbrydelige sagsbehandling, som finder sted nogle steder i Horsens kommune.

Vil du være det bekendt Peter? Vil kommunalbestyrelsen og samfundet?

Maren Spliid Gruppen vil ikke!

 

Peter sagde også: ”Vi er blevet rigtig gode til at fokusere på de ting, der går godt, og det i sig selv har jo en selvforstærkende kraft.”

Rigtigt – socialdemokrater især er blevet så gode til dette fokus, at de sabler de kommunalpolitikere ned, som vover at stille spørgsmål til dette eller hint, ja som vover at forsøge at starte en debat.

Maren Spliid Gruppen mener, det er utrolig dårlig stil at lægge debatter døde, som vi har set og hørt det foregå. Evner man ikke at se problemer i øjnene, vil man ikke være i stand til at løse dem. Men Peter – problemer forsvinder sjældent ved at stikke hovedet i busken eller slå andre i hovedet.

 

Værst tænkeligt sagde Peter: ”Og ikke mindst er vi blevet rigtig gode til at leve med nødvendigheden af klare prioriteringer.”

Med alle de ulykkelige eksempler fra borgeres virkelighed, hvor det er systemet der mere end fastholder borgere i elendighed – da får vi i Maren Spliid Gruppen bestemt en voldsom trang til at brække os. Hvor er vi sunket dybt som kommune. ”Social” ”demokratisk” ledet kommune. Trist. Fattigt.

En meget trist start på et nyt år.

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen, Talsmand Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, 8700 Horsens.

 

 

 

 

                                Som lovet - så gjort

 

For 4 år siden, efter sidste valg, lovede vi i Maren Spliid Gruppen, at honorere de modige borgere som havde stemt på os, med en seriøs arbejdsindsats i det omfang det er os muligt.

 

Har vi gjort, som lovet?

Et enkelt år var vi, p.g.a. negative og positive sociale begivenheder, ikke specielt aktive. Men alt i alt mener vi, at vores indsats stemmer overens med det vi lovede vore modige vælgere.

 

Maren Spliid Gruppen har haft en konstruktiv dialog med undervisningsminister Tina Nedergaard, efterfulgt af et godt og konstruktivt foretræde i undervisningsministeriet den 14.3.2011.

 

Vi bidrog til evaluering af bybusserne m.m. i november 2011.

Vi lavede høringssvar vedr. ungepolitikken i Horsens kommune.

 

Vi har sendt idé/forslag til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, til gavn for kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end manglende job. Da hun godt kunne se idéens relevans, gik vi til borgmesteren med ønske om en politisk behandling. Det kunne vi ikke få. Idéen blev sendt videre i forvaltningen, hvor man angiveligt vil arbejde videre med dele af den. Sådan kan politik jo være – ingen skal kunne sige, at det var p.g.a. Maren Spliid Gruppens idé vi kom til et godt resultat her. Så hellere fremstå som borgmesterens idé. Pressen ønskede ikke at omtale idéen, hvorfor vi gjorde det selv via læserbrev. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra borgere – bl.a. at det jo var helt logisk, at det var sådan man skulle gøre.

 

I maj måned foreslog vi en ”noget for noget” løsning i forhold til virksomhederne i Horsens kommune og nedsættelse af dækningsafgiften. Virksomhederne skulle skabe arbejdspladser, til gengæld for nedsættelse af dækningsafgiften. Noget for noget. Det var vores idé, som borgmesteren så fik æren for. Ok, det er tilsyneladende spillets regler når man er et lille parti som Maren Spliid Gruppen.

 

Desuden har vi skrevet mere end 40 læserbreve siden sidste valg med udlægning af vores politik og holdninger til kommunens drift.

 

Vi har nu haft endnu et valg – med færre stemmer til os end sidst. Det skal ikke gå ud over de modige borgere, som har stemt på os, så for dem – og rigtig gerne med dem – arbejder vi videre. I hvilken form har vi endnu ikke lagt os fast på.

Tak til Jer som stemte på os! Vi vil gøre vores bedste for at leve op til tilliden. I borgere er fortsat velkomne til at henvende Jer til os.

 

 

Henrik Poulsen

Ny Havnegade 11

8700 Horsens

 

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

 

             Arbejdspladser i Horsens kommune

 

Hvad vil politikerne gøre – nationalt og kommunalt?

 

Mange ting. Bl.a. har Horsens kommune gjort, som Maren Spliid Gruppen foreslog i maj – nemlig at sige ”noget for noget” til virksomhederne. Således nedsættes dækningsafgiften – mod at virksomhederne giver arbejdspladser til kommunens borgere. Det er en ok aftale, selvom den godt kunne have været bedre og knap så snær i beregningerne.

 

Desuden skal det være en selvfølge, at kommunale udbud, så vidt muligt, skal ende ud i lokale arbejdspladser. Det har vi alle en interesse i.

 

Maren Spliid Gruppen mener også, at du, jeg – ja vi – kan gøre noget.

Du kan ikke tillade dig, at jamre over at miste dit job i morgen, hvis du selv er med til at bære andres job ud af Danmark i dag.

 

Vi borgere kan påvirke tingenes tilstand, hvis vi vil. Vi kan starte med, at gøre hinanden bevidste om vore muligheder. Hvordan handler vi? Hvad køber vi?

 

Det er vigtigt med danske arbejdspladser, og for Horsens kommune især lokale arbejdspladser. Vi skal derfor arbejde seriøst med vore tankegange omkring køb af varer – varens ophav, pris og hvor vi handler. Kører du til Tyskland efter billige øl eller andet, er det ingen trøst, at det er danske varer du køber, og at det dermed er godt for eksporten – for du bærer arbejdspladser ud af Danmark.

 

Hvis vi vil bevare jobs i Danmark – og det vil vi vel – så skal vi hjælpe hinanden til at huske på at købe dansk i Danmark – og helst lokalt.

 

Køber du kød, så køb dansk kød. Se efter, at det ikke har været ude på en rejse til et andet land for at blive slagtet af udenlandske slagteriarbejdere. Vi skal støtte op om de danske landmænd og de danske slagterier. Gå hellere hjem uden kød, end at købe udenlandsk.

 

Sådan kan du være med til, at tage ansvar for danske arbejdspladser.

 

Danske virksomheder har også et stort ansvar. De skal også købe dansk så vidt muligt, og selvfølgelig skal de bevare arbejdspladserne i Danmark og ikke sende ud af Danmark.

 

Handl lokalt og køb dansk så vidt muligt!

 

 

Kandidater til kommunalvalg for Maren Spliid Gruppen

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, Horsens

Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, Horsens

 

 

 

 

                    Forberedelse i folkeskolen

 

Med den nye folkeskolereform mindskes lærernes forberedelsestid, mens deres undervisningstid øges.

 

Netop god forberedelse er fundamentet for en god undervisning. Vi opfordrer til, at ingen giver køb på lønnet tid – og tilstrækkelig tid – til lærernes forberedelse.

 

HF lærerene ér i gang med ny struktur, i forhold til fordeling af tid til forberedelse og undervisning – som folkeskolelærerne, blandt meget andet, også skal. Allerede før efterårsferien forlyder det, at flere HF lærere er blevet bedt om, at skrue kraftigt ned for ambitionerne – idet der ikke er tid/penge til den anvendte forberedelse! Det er skræmmende.

 

Skal folkeskolen være til gavn for eleverne – og det SKAL den – da skal det grundlæggende være i orden.

 

Herunder hører – foruden forberedelse:

Ligeværdighed.

Positivt og konstruktivt samarbejde og dialog mellem elev, lærer, forældre, leder, kommunalbestyrelse – ja alle parter.

God trivsel for både elever og lærere.

Gode muligheder for udvikling/sparring/supervision.

 

Er det en test af elever og lærere, en prøve, en eksamen i hvor stort et stress niveau de magter uden at vælte – når politikerne vedtager ny reform til implementering, før det er muligt at have forberedelsen på plads? Ligesom med inklusion! Vi ved det ikke.

 

Det er vigtigt, at alle parter i folkeskolen holder fast i den faglige stolthed. Ingen har ingen råd til, at den forsvinder.

 

Gode engagerede lærere er guld værd – dem skal vi passe godt på!

Glipper det, vælger nogen at spare her? – pas da godt på Jer selv og hinanden!

 

Maren Spliid Gruppen har sagt og skrevet meget om folkeskolen over tid – læs om vores foretræde i undervisningsministeriet og læserbreve på vores hjemmeside.

 

Folkeskolen har afgørende betydning for eleverne, deres og landets fremtid!

 

 

Kandidater til kommunalbestyrelsen for Maren Spliid Gruppen

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, 8700 Horsens

Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, 8700 Horsens

 

 

 

                        Ældre Medborgere

 

Vore dårligst stillede ældre skal vi sørge godt for.

 

Maren Spliid Gruppen er imod ethvert tidstyranni og unødvendig dokumentation. Praktisk hjemmehjælp skal ikke styres af en stram aftale –  borgeren skal kunne aftale opgaveløsning løbende efter behov, inden for den bevilgede tid.

 

Vi ønsker, at hjemmeplejen kan gøre brug af en sekretær, hvor det måtte være muligt, da det vil frigøre ressourcer til plejen. Desuden vil det være til gavn for vore ældre, om vi skaber et mere tværfagligt samarbejde ved at inddrage pædagoger i plejen. Det kan bringe mere liv i de ældres hverdag, da denne faggruppe har en anden tilgang til mennesket end sundhedspersonale generelt.

 

Vi ønsker de pårørende aktivt inddraget i ”pleje” og omsorg, med mindre den ældre er imod. Pårørende skal ikke overtage!

 

Det er vigtigt, at kommunen samarbejder med ældreråd, brugerråd og familien, men det er den ældre og dennes behov og ønsker, som skal være i centrum.

 

Maren Spliid Gruppen vil også arbejde for:

Oprettelse af tryghedshotel med et tilstrækkeligt antal pladser.

Optimering af de ældres madordning.

Ældres indflydelse på drift af ældrecentre og cafeterierne der.

 

Desuden ønsker vi en struktur i hjemmeplejen, som vil give en større grad af tryghed og forebyggelse bl.a. i forhold til antal indlæggelser.

 

Mange ældre kan undgå indlæggelser, hvis hjemmehjælpens observationer og samarbejde med sygeplejersken sættes i system.

 

Hjemmesygeplejersken har kompetencen til at handle – det har hjemmehjælperen ikke.

Men hjemmehjælperen kommer oftere hos den ældre.

Derfor skal man udbygge samarbejdet mellem de to grupper.

 

Det handler om at sætte observationer/opsporing og handling i system.

Det vil selvfølgelig koste noget – men det vil spare nogle ældre for unødigt dårligt helbred og dermed indlæggelse på sygehuset.

 

Det at man som medarbejder på denne måde kan få mulighed for rent faktisk at yde en optimal indsats, det vil have en rigtig positiv virkning på de ansatte i hjemmeplejen!

 

 

Kandidater til kommunalbestyrelsen for Maren Spliid gruppen

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, 8700 Horsens

Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, 8700 Horsens

 

 

 

 

                           Børn og skolen

 

Børnene er vores fremtid, vores vigtigste råvare.

Det skal tages alvorligt – og derfor er det utænkeligt at spare her!

 

I daginstitutionerne skal der være kvalitet i pasningen. Normeringen skal være i top, og bestå af voksne med pædagogisk baggrund, så børnene kan få det optimale ud af deres tid der.

 

Maren Spliid Gruppen var i 2011 til foretræde i undervisningsministeriet. Vores mål var at sætte fokus på det væsentligste, når skolen skal være til gavn for skoleelever – nemlig de værdier som intet koster. Vores oplæg til foretræde kan ses på hjemmesiden under pressemeddelelser.

 

I skolerne skal der være sunde kulturer, hvor alle har ansvar og hvor alle tager del i det.

 

Elevens basale behov skal være opfyldt, før der med succes kan ”fyldes” andet på. Skolen skal være et godt og trygt sted, ellers lærer man ikke optimalt.

 

Gode engagerede lærere er guld værd. Både for eleverne, skolerne og vores samfund. Lærerne skal have gode arbejds- og udviklingsbetingelser – tingene hænger sammen.

 

Ligeværdighed er roden til godt samarbejde og godt psykisk arbejdsmiljø – derfor skal det være et krav i skolerne. Dialog skal være det redskab, som også ved problemer sikrer, at man finder frem til den bedste løsning for eleverne.

 

Det ville jo være godt, hvis vi kunne sige, at KL havde magtet at gå foran med et godt eksempel, og dermed også have benyttet sig af respektfuldhed og dialog – i stedet for at lockoute lærerne, som det skete før sommerferien.

 

Vi forventer, at lærerne kommes i møde, når der skal fastsættes en praksis for, hvordan lærerne fremover skal arbejde. Heller ikke voksne kan forventes at trives i et miljø, hvor de ikke mødes med respekt og  indflydelse på eget arbejde.

 

De unge med store vanskeligheder i skolen svigter man, hvis man vælger at se stort på de egentlige problemer og alene se på resultatet heraf.

 

Vi tror, det giver flere unge med problemer i forhold til det at tage en uddannelse.

 

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Aase Rasmussen

Østerled 7 A, 1.th.

8700 Horsens

 

 

 

                            Som lovet - så gjort

 

For 4 år siden, efter sidste valg, lovede vi i Maren Spliid Gruppen, at honorere de modige borgere som havde stemt på os, med en seriøs arbejdsindsats i det omfang det er os muligt.

 

Har vi gjort, som lovet?

Et enkelt år var vi, p.g.a. negative og positive sociale begivenheder, ikke specielt aktive. Men alt i alt mener vi, at vores indsats stemmer overens med det vi lovede vore modige vælgere.

 

Maren Spliid Gruppen har haft en konstruktiv dialog med undervisningsminister Tina Nedergaard, efterfulgt af et godt og konstruktivt foretræde i undervisningsministeriet den 14.3.2011.

 

Vi bidrog til evaluering af bybusserne m.m. i november 2011.

Vi lavede høringssvar vedr. ungepolitikken i Horsens kommune.

 

Vi har sendt idé/forslag til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, til gavn for kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end manglende job. Da hun godt kunne se idéens relevans, gik vi til borgmesteren med ønske om en politisk behandling. Det kunne vi ikke få. Idéen blev sendt videre i forvaltningen, hvor man angiveligt vil arbejde videre med dele af den. Sådan kan politik jo være – ingen skal kunne sige, at det var p.g.a. Maren Spliid Gruppens idé vi kom til et godt resultat her. Så hellere fremstå som borgmesterens idé. Pressen ønskede ikke at omtale idéen, hvorfor vi gjorde det selv via læserbrev. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra borgere – bl.a. at det jo var helt logisk, at det var sådan man skulle gøre.

 

I maj måned foreslog vi en ”noget for noget” løsning i forhold til virksomhederne i Horsens kommune og nedsættelse af dækningsafgiften. Virksomhederne skulle skabe arbejdspladser, til gengæld for nedsættelse af dækningsafgiften. Noget for noget. Det var vores idé, som borgmesteren så fik æren for. Ok, det er tilsyneladende spillets regler når man er et lille parti som Maren Spliid Gruppen.

 

Desuden har vi skrevet 40 læserbreve siden sidste valg med udlægning af vores politik og holdninger til kommunens drift.

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Aase Rasmussen

Østerled 7 A, 1.th

8700 Horsens

 

 

 

       Kommunesyn versus menneskesyn

 

Kære Marie Jensen. I dit læserbrev i HF den 6. november kritiserer du det, du kalder afvisningsskranken på Horsens rådhus og en generel tendens hos kommunen til at distancere sig fra borgerne.

Din kritik rammer meget præcis ned i Maren Spliid Gruppens holdning til Horsens kommunes måde at drive forvaltning på, hvilket også er kernen i det valgtekniske samarbejde, vi har indgået med Venstre.  I aftalen har vi lovet hinanden at arbejde på at udskifte, hvad vi kalder ”kommunesynet” med et menneskesyn. Maren Spliid Gruppen og Venstre vil have, at borgerne skal have en ordentlig behandling.

Men Maren Spliid Gruppen vil mere end det. Kommunen skal væk fra en selvforståelse, hvor al sagsbehandling kan forsvares med henvisning til kommunens interesser. I stedet vil vi have en udvikling af kommunen baseret på en åben og ærlig dialog med borgerne. Kommunen skal ikke forstå sig selv som en koncern, der skal nedbringe arbejdstunge processer og dermed yde en dårligere service over for borgerne, alene for at stå med en ’sund økonomi’, som man kan høre flere lokale kommunalbestyrelsesmedlemmer sige i disse dage.

Politikerne må tage et politisk ansvar for at bringe borgernes behov i centrum for kommunens arbejde. De er ikke en koncernledelse, men en gruppe folkevalgte, som skal tilrettelægge vores fælles samfund til størst mulig gavn og glæde for de mennesker, som bor i det. Og det skal de gøre i dialog med befolkningen. Det er alene et spørgsmål om vilje.

Maren Spliid Gruppen havde den 2. oktober et læserbrev i HF under overskriften ”Hvilket menneskesyn skal dominere Horsens kommune”, hvor vi redegør for, hvordan borgere føler sig tromlet og nedgjort af kommunen.  Meget sigende har hverken borgmesteren eller udvalgsformænd ønsket at kommentere på det.  Til gengæld har vi bagefter fået rigtig mange henvendelser fra folk, som har oplevet det samme. Og det er det i høj grad på tide at få noget gjort ved.

Kandidater til kommunalvalg for Maren Spliid Gruppen

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, 8700 Horsens

Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, 8700 Horsens

 

 

 

                             Usmagelig retorik

 

Det er usmageligt, når Paw Amdisen (SF) under overskriften ”Venstre taler kommunen ned” på usandt og usagligt grundlag, nedgør et godt initiativ.

Et initiativ til åben, ærlig og fordums fri dialog. Et initiativ som Venstre tog. Alle var velkommen – mødet var annonceret i avisen.

 

Per S. Andersen(S) har også haft behov for at skrive om mødet.

Det er interessant med disse to herres larmende retorik, i forhold til et møde de ikke deltog i – men som de, og deres partifæller, kunne have valgt at deltage i. Men havde de deltaget, ville muligheden/risikoen have været til stede for, at det havde efterladt et andet syn på både Venstre og Roger Buch. I hvert fald, hvis vi forudsætter at Per og Paw er åbne og modtagelige, evner at lytte og tage ind.

 

Vi skal ikke gøre os til dommere over årsagen til deres fravær, men det er jo ikke fordi de to partier ikke har penge i kassen, så mon ikke de kunne have fået til indgangsbilletten. De to partier har henholdsvis 20 gange og 100 gange mere til valget end vi i Maren Spliid Gruppen.

 

Vi finder det ærlig talt usmageligt, at Paw finder det nødvendigt at fremstille Venstre som talende kommunen ned, bare fordi de har et åbent sind, og både ønsker og evner en værdig dialog med folk som har andre synspunkter end de selv. Det at Venstre har disse værdier – er det en trussel overfor ”rød” fløj? Eller hvorfor dette skarpe angreb?

 

Det er klart, at vi forventer et svar her i avisen. Borgerne har ret til at vide, hvorfor åben, ærlig og ligeværdig dialog ikke er en dagsorden I vil deltage i.

 

Maren Spliid Gruppen var repræsenteret ved mødet med Roger Buch.

Det var – ærlig talt – et fantastisk godt og berigende møde! Tak for det!

 

Måske vores repræsentant rent faktisk var den eneste, som var helt enig med Roger Buch? Interesserer det I to kamphaner – eller vil I hellere spinde en historie og bilde borgerne noget ind, fuldstændig uden ret?

 

 

Maren Spliid Gruppens kandidater til kommunalbestyrelsen i Horsens kommune:

 

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, 8700 Horsens

Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, 8700 Horsens

 

 

 

 

                                     Kulturpolitik

 

I Maren Spliid Gruppen lægger vi vægt på den borgernære kultur – den er vigtig, og derfor er det forrykt at lægge afgift på det at borgere mødes til aktiviteter og hyggeligt samvær.

 

Vi vil, at det fremover skal koste 20 kr. pr. barn, og 50 kr. pr. voksen, at komme til Middelalderfestival.

 

Ligesom vi vil, at billetter til store koncerter og andre store begivenheder skal pålægges en belastningsafgift på 50 kr.

 

Det er jo ikke gratis, at have kommunens folk til at løbe rundt og gøre klar til f.eks. koncerter, giro m.m.

 

Maren Spliid Gruppen er blevet inspireret til et nyt tiltag, som vi ønsker at kalde Trøjborg-Parken efter vores tidligere borgmester Jan Trøjborg.

 

Trøjborg-Parken skal være et samfundsintegrerende projekt til gavn for fællesskabet – og den enkelte.

 

Inspirationen kommer fra Madsby-parken i Fredericia, men vi ønsker et bredere og dybere format.

 

Parken skal ikke alene være et lege- og rekreativt område.

Den skal også indeholde indsatsområder fra både den offentlige forvaltning og det private erhvervsliv – og være til gavn for alle parter.

 

Vi forestiller os at parkens etablering, drift og vedligeholdelse skal varetages af kommunens beskæftigelsesafdeling, som et projekt for lokale dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

 

Det lokale erhvervsliv ønskes inddraget – ikke alene som sponsorer, men som medskabende af et lærings- og forståelsesfremmende miljø.

 

Her kan både børn og voksne få kendskab til det lokale erhvervslivs mangfoldighed og indhold.

 

Virksomhederne kan – i f.eks. en pavillon – præsentere sig selv, deres jobfunktioner, arbejdsprocesser og produkt.

 

Der kan være mulighed for både udstillinger, demonstrationer og foredrag/forelæsninger. Ja, det er vel alene fantasien som sætter grænsen.

 

Virksomhederne skal i et eller andet omfang have mulighed for at råde over parken i forretningsmæssige sammenhænge.

 

Med tiden kan der udvikles et lokalt videns- og innovationscenter med henblik på at styrke det lokale erhvervsliv – i forbindelse med Trøjborg-Parken.

 

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Aase Rasmussen

Østerled 7A, 1. th.

8700 Horsens

 

 


                              Hvilket menneskesyn

 

Vi hører skræmmende beretninger fra det virkelige liv om, hvordan nogle af kommunens borgere føler sig ”kørt over” af det som måske er et ”kommunesyn” - med alvorlige konsekvenser for borgeres helbred.

 

En sag har altid flere sider, men uanset bør vi borgere tage stilling til, om vi ønsker positivt menneskesyn eller et kommunesyn praktiseret i vores kommune. Vi borgere er kommunen. Maren Spliid Gruppen ønsker debat om emnet.

 

Når en borger er blevet varigt syg eller handicappet og derfor har behov for ydelser for at bedre en utålelig dagligdag, da har borgeren behov for, at vore kommunalt ansatte har et positivt menneskesyn og i øvrigt gør det de skal – videresender ansøgninger som måtte være gået forkert i byen og hurtigst muligt giver en faglig kompetent og korrekt behandling.

 

Her få eksempler fra virkeligheden:

Sagsbehandlingstid trækkes i det urimelige. Borgere må kæmpe hårdt for selv simple hjælpemidler i f.eks. et år, trods praksis viser det kan klares på én uge – og faktisk bliver klaret så hurtigt når en anden ansat kommer til.

 

Afgørelser om afslag træffes på fejlagtige begrundelser, forfattet af sagsbehandler.

 

Sagsbehandler fastholder afslag med begrundelsen ”ingen nye oplysninger”, selvom borger har korrigeret sagsbehandlers urigtige oplysninger.

 

Kort og kontant afvisning på bøn om akut hjælp – ”Der er ikke noget som hedder akut hjælp”, hvorefter tlf. rør knaldes på.

 

En kommunalt ansat siger til en svært handicappet borger som ytrer sig om besværet med at komme til undersøgelse på sygehuset: ”Du kan jo begynde at gå, for du har jo tid nok”. 20 km!

 

En sagsbehandler meddeler afslag på ansøgning til en borgers familie, hvilket er brud på tavshedspligten. Når fakta er at borgeren fint kan læse, forstå samt svare for sig, er der ydermere tale om selvbestaltet umyndiggørelse af borgeren.

 

Borgere oplever sig talt til som en belastning og ikke et menneske. Reaktioner herpå kan være frustration, tvivl, vrede, afmagt, fortvivlelse,  sorg   mareridt, risiko for selvmordsforsøg, som da også har fundet sted.

 

Borgerne kræver ikke 3 stjernet behandling.

Borgerne beder alene om, at kommunen taler sandt, at kommunen overholder dansk lovgivning – og ikke mindst, at man som borger bliver behandlet som et menneske og ikke som en belastning!

 

Maren Spliid Gruppen vil opgør med kommunesyn, vi vil et positivt menneskesyn!

Hvad vil du?

  

 

Maren Spliid Gruppens kandidater til kommunalvalget i Horsens kommune:

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, 8700 Horsens

Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, 8700 Horsens

 

 

 

 

 

            Privatisering, udlicitering og hvorfor ikke

 

Ved privatisering frasiger det offentlige sig retten til at bestemme indholdet af opgaverne. Dette gælder ikke i forhold til udlicitering.

 

Ved udlicitering overdrager f.eks. Horsens kommune en opgave til en privat virksomhed – den, som i udbud kom med det bedste og billigste tilbud - men kommunen bestemmer opgavens indhold, og kan tage opgaven fra den private virksomhed, hvis opgaven ikke løses tilfredsstillende.

 

Nogen tror, at borgerne er ligeglade med, hvem som står for udførelsen af en opgave - bare den er ok udført. Det er der måske også nogen, som er. De som ser sig selv som kunder i kommunen, og kommunen som en virksomhed, en virksomhed der skal markedsføres stort og flot - som Horsens kommune er blevet det i flere år.

 

I Maren Spliid Gruppen anerkender vi, at der er privat hjemmepleje, som lykkes med f.eks. det, at den enkelte borgers hjem ikke bliver forvandlet til en banegård af plejepersonale, men hvor det er ganske få, som tilknyttes den enkelte borger. Det er godt.

 

Men i Maren Spliid Gruppen ønsker vi, at det offentlige er et fælles område, hvor vi i fællesskab passer på hinanden. Her vil det være relevant, at de berørte borgere har reel indflydelse på f.eks. pleje, mad o.s.v., altså noget med demokrati og samarbejde.

 

Kan man sige, at tilhængere af udlicitering foretrækker markedet fremfor direkte demokratisk styring. At konkurrence er bedre end samarbejde?

Måske er der for meget bøvl med det der demokrati, hvorfor det mange steder udvandes. Men er det hvad borgerne ønsker?

 

Maren Spliid Gruppen ønsker et godt og ansvarligt fællesskab i Horsens kommune. Bl.a. derfor er vi imod udlicitering.

 

Maren Spliid Gruppens kandidater til kommunalvalget i Horsens kommune:

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, 8700 Horsens

Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, 8700 Horsens

 

 

 

                                              Svin

 

Det handler om svin - blandt andet.

Det handler også om arbejdspladser.

Dermed kommer det også til at handle om dig og mig.

 

Slagteriarbejderne skal tage stilling til et spændende forslag, for at holde på deres arbejdspladser. Et forslag som vi i Maren Spliid Gruppen tager hatten af for.

 

Vi synes dog det vil være uanstændigt om resten af det danske samfund ikke støtter op, og således også kæmper for at bevare disse arbejdspladser.

Vi mener ikke, at alle danskere skal sætte 1000 kr. ind på en konto til bevarelse af danske slagtesvin, men vi mener seriøst at vi alle skal handle aktivt til gavn for de danske slagtesvin og de danske arbejdspladser.

 

Når du i supermarkedet køber kød, står der på pakken: Født, Opvokset, Slagtet.

Som den bevidste og ansvarsfulde forbruger, du måske allerede er, eller er på vej til at blive, da kigger du efter om der står Danmark ud for samtlige. Svinet skal være født i Danmark, opvokset i Danmark og slagtet i Danmark. Svin slagtet i f.eks. Tyskland, skal efter Maren Spliid Gruppens mening have lov at blive liggende i køledisken. Det er en helt enkel måde, hvorpå vi borgere kan medvirke til at bevare danske arbejdspladser.

 

Tag ansvar, køb danske svin slagtet i Danmark!

 

 

Kandidater til kommunalvalget i Horsens kommune for Maren Spliid Gruppen:

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, 8700 Horsens

Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, 8700 Horsens

 

 

 

                           Offentligt holdkæftbolsje

 

Maren Spliid Gruppen er klart imod offentlige holdkæftbolsjer, som uden tvivl giver karies i kommunens budget.

 

Vi anser en post som formand for klimaråd og bæredygtighedsudvalg som offentlige holdkæftbolsjer, der mest synes skabt for at pleje nogens ego i forbindelse med konstitueringen efter sidste kommunalvalg. "I peger på mig, og til gengæld opretter vi noget til dig, som ser ud af noget."

Fine poster til folk som sætter røven for højt af - skal det fortsat være en ambition i Horsens kommune? Det håber vi ikke!

 

Hvis man går ind og læser nogle referater fra de ovenfornævnte steder, bliver man let i tvivl om, hvorvidt interessen holder for råd og udvalg. Det synes ganske enkelt ikke specielt bæredygtigt.

Hvad koster en udvalgsformand ikke? Måske den er gratis i forhold til klimarådet, men det er referenten vel ikke.

 

Må vi minde om, at en tidligere kommunalbestyrelse ville sænke antallet af kommunalpolitikere for at være solidarisk med forvaltningen - der skulle spares. I stedet valgte man at være færre kommunalpolitikere om at dele en større sum penge. Usmageligt på den led at udvande demokratiet. At der så også skal svines unødigt med tunge poster som udvalgsformandsposten - det håber vi bestemt var en engangsforestilling.

 

Gå foran med gode eksempler - tak!

 

 

Kandidater til kommunalvalg i Horsens kommune for Maren Spliid Gruppen:

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, 8700 Horsens

Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, 8700 Horsens

 

 

 

 

                      Vi vil arbejde for tryghedshotel

 

Inden kommunens pensionister lader sig forblænde af diverse accepterede partiers valgflæsk, vil vi i Maren Spliid Gruppen gøre opmærksom på, at den siddende kommunalbestyrelse står for forringelser i ældrepolitikken.

 

Horsens kommune har, så vidt vi ved, ikke længere nogen tryghedspladser. Det finder vi i bund og grund katastrofalt og fuldstændig uacceptabelt. Men da et af problemerne med tryghedspladserne var, at vi havde for få, og borgerne derfor skulle stå i kø for at få en plads (p.g.a. ringe politisk prioritet), vil vi derfor hellere arbejde for, at Horsens kommune får et tryghedshotel.

 

 Årsagen til et ophold på tryghedshotellet kan være behov for aflastning, et alternativ til hospitalsindlæggelse, ønske om tidlig udskrivning fra hospital, eller det at livets afslutning er nær. Vi skal ganske vist have et hospice, men for nogen vil det at være på et tryghedshotel være at foretrække.

 

I Randers kommune åbnede man for to år siden et tryghedshotel med det formål at spare indlæggelser på sygehuset. Hotellet der, er inspireret af et sted i Sverige. I Randers kan borgere selv indskrive sig på hotellet.

 

I Lemvig kommune har de også et tryghedshotel. Det åbnede tidligere i år, og har allerede vist sin berettigelse – antallet af indlæggelser på sygehusene falder. Samtidig er tryghedshotellet en attraktiv arbejdsplads for personalet. I Lemvig er det en lægefaglig vurdering, som afgør om borgeren tilbydes plads på tryghedshotellet.

 

Maren Spliid Gruppen vil et tryghedshotel i Horsens kommune - ikke for at spare penge, men for at sikre, at de af vore medborgere som har behovet, kan indskrive sig, og på den led få opfyldt et vigtigt og helt grundlæggende behov for tryghed.

 

Nu er der jo ingen grund til at vente med at realisere et godt projekt. Ovenstående skal derfor ikke alene være et af Maren Spliid Gruppens emner i valgkampen, men det skal også være vores bidrag til de budgetforhandlinger, som snart går i gang.

Vores håb er, at et eller flere partier vil tage, også dette af vores forslag med ind til seriøse forhandlinger, til gavn for vores lokalsamfund.

 

 

Kandidater til kommunalbestyrelsen i Horsens kommune for Maren Spliid Gruppen:

 

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, 8700 Horsens

 

Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, 8700 Horsens

 

 

 

                                 Bare rolig Dyhr

 

Kristian Dyhr er angiveligt bekymret for det, at dækningsafgiften kun sænkes 1,5 promille i 2014, og om de såkaldt røde partier vil droppe den nyligt lancerede aftale vedr. jobs og dækningsafgift efter valget. (HF den 10.8.2013).

 

Til gengæld glæder Dyhr sig over, at borgmesteren lytter mere til dem i Venstre, end til sit bagland.

 

Vi, i Maren Spliid Gruppen, har ingen holdning til, hvem borgmesteren lytter mest til, men denne utraditionelle konstruktion, som den nye aftale er, lyder ikke som en af Venstres idéer. Venstre har vel, os bekendt, ligesom Konservative, Dansk Folkeparti og spidskandidaten for Liberal Alliance, været ude i et ønske om den totale gavebod, i forhold til virksomhederne i Horsens kommune.

 

I maj måned i år lagde vi, Maren Spliid Gruppen, i et læserbrev i HF med overskriften ”Støtte og krav til virksomheder” op til, at ”noget for noget” tanken også er gældende når det handler om vore virksomheder. Vores begrundelse var, at de danske virksomhedsejere/bestyrelser ikke er uden ansvar i antallet af arbejdsløse danskere. Slet ikke. Vi mente – og mener stadig – at virksomhederne ikke skal belønnes i hoved og r.. sådan bare fordi nogen synes. For alle andre grupper i det danske samfund hedder det ”noget for noget”.

Vi fremførte, at virksomhederne kun kan belønnes, hvis de trækker arbejdspladserne hjem til Danmark igen. Noget for noget. En eventuel belønning (nedsættelse af dækningsafgift og selskabsskat for den sags skyld) skal stå i forhold til indsatsen, og dermed gevinsten for det danske samfund.

 

Vi mener ikke Kristian Dyhr behøver være bekymret for aftalens længde. Hvis virksomhederne vil tage deres ansvar, er aftalen en gevinst for alle, og, hvorfor så ikke fortsætte. Og vil de ikke – ja så er der jo ingen idé i, at Kristian Dyhr og resten af Venstre nurser et erhvervsliv som ikke vil samarbejde til samfundets bedste.

Om der så er tale om et valgudspil fra borgmesterens side, eller ej? Sund fornuft er det jo, og Venstre kunne jo have gjort det samme. Det sker indimellem, at idéer føres frem i HF – det kan være en ren gavebod til ingen penge. Det koster næppe heller, at nævne idéens ophav.

 

Når de Radikale så i HF den 12.8.2013 fremturer med ”47” betingelser for at være tilpas med aftalen – ja, så synes vi de skal spise brød til. Indimellem skal man bare gøre tingene enkelt, og handle. Hensigten er vel ikke at dræbe erhvervslivet via betingelser og huskesedler.

Man behøver ikke altid blande alt sammen i alle tiltag.

 

Vi har brug for flere arbejdspladser i kommunen, og her har virksomhederne et ansvar. Men det gælder også den anden vej rundt, hvorfor vi borgere skal købe dansk og også helst lokalt. Vi skal alle samarbejde til samfundets bedste – ikke kriges for egen vinding.

 

 

Kandidater til kommunalvalget i Horsens kommune, for Maren Spliid Gruppen,

 

Henrik Poulsen

Ny Havnegade 11

8700 Horsens

 

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

                        Gør det nu ordentligt!

 

Da Maren Spliid Gruppen for snart 4 år siden, på Demokratidagen i Forum, foreslog et ungeråd, faldt det i god jord, og der er siden blevet bakket op om det fra forskellige sider. Det glæder os selvfølgelig.

 

Vi mener det ret seriøst - det med ungerådet.

Det håber vi også, de folkevalgte politikere gør. Men vi er lidt usikre på, hvad det er de vil, og måske er det her, vores frygt kommer ind. Vi er bange for, at kommunalpolitikerne vil springe over, hvor gærdet er lavest. Vores opfordring lyder derfor: "Gør det nu ordentligt!"

 

I processen mod et ungeråd skal vi lære de unge om demokrati, og ikke andre styreformer.

I Maren Spliid Gruppen finder vi det afgørende, at det er den siddende kommunalbestyrelse (eller den næste), som står bag et demokratisk valg til ungeråd, og dermed signalerer et ønske om et ungeråd og vilje til seriøst samarbejde.

 

Som kommune skal vi bruge midler på et korrekt demokratisk valg af ungeråd.

 

Ungerådet skal ikke alene fungere m.h.p. høringer og debatter. Ingen, heller ikke kommunalbestyrelsen, skal sætte begrænsninger for, hvad ungerådet kan tage op.

 

Maren Spliid Gruppen forestiller sig, at unge er valgbare til rådet fra 15 års alderen til ca. 25 års alderen.

 

Da vi finder, at ungerådet skal være apolitisk, mener vi der skal være klare regler i forhold til politisk aktive/medlemmer af politiske partier. Vi synes ikke, et ungeråd skal kunne bruges/misbruges som springbræt/reklame eller andet i forhold til partipolitik.

 

Mulighed for dialog med politikerne skal være når og på den måde, som ungerådet måtte have behov for.

 

Maren Spliid Gruppen finder, at Horsens kommune skal sætte midler af til en demokratisk opstilling af kandidater, en demokratisk valgkamp og efterfølgende demokratisk valg.

 

Alle unge skal vide - og også alle vi andre - at noget stort er på vej.

 

Vi finder, der skal være en seriøs oplysningskampagne, startende med brev til de unge i den vedtagne aldersgruppe.

Der skal være klare regler for opstilling til rådet.

Der skal være en kraftigt oplyst og demokratisk opstillingsproces.

Og, der skal selvfølgelig være et demokratisk valg, gerne under stor mediebevågenhed.

 

Vi i Maren Spliid Gruppen mener, at ovenstående gerne må koste, da der er tale om en vigtig læringsproces.

 

 

Kandidater til kommunalvalg i Horsens kommune for Maren Spliid Gruppen:

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, 8700 Horsens

Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, 8700 Horsens

 

 

 

                                      Ungepolitik

 

En ungepolitik er præcis lige så vigtig som andre politikområder, og flot er det, at man har haft et ønske om at inddrage de unge i processen mod en ungepolitik.

 

Desværre kan ingen vel påstå, at det er lykkedes at inddrage de unge i et omfang, så man kan sige, at alle unge kan føle sig repræsenteret i politikken.

 

I Maren Spliid Gruppen havde vi forventet, at kommunalbestyrelsen, som jo er ansvarlig for kommunens rammer, havde andre og større visioner for ungdomspolitikken end det at udvikle de unges politiske viden - herunder oplysning om ungdomspolitiske foreninger i Horsens.

Vi kan ganske enkelt ikke se, hvad der berettiger byrådet til at være en del af dette, hvilket vi også påtalte i vores høringssvar.

 

Måske vi kan være så heldige, at en repræsentant for hvert af de ansvarlige partier vil redegøre herfor?

Det håber vi - og ser frem til - da dialog er en vigtig del af demokratiet!

 

Kandidater til kommunalvalget i Horsens kommune, for Maren Spliid Gruppen:

Henrik Poulsen, Ny Havnegade 11, 8700 Horsens og

Birgit Skovgaard, Snerlevej 7, 8700 Horsens

 

 

 

 

 

 

                     Maren Spliid Gruppens idé

 

Som skrevet tidligere, har vi haft en idé omkring Christiansborg. Helt præcist sendte vi et forslag til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, som godt kunne se idéens relevans.

Årsagen var problematikken omkring ikke vestlige indvandrerkvinder og det, at de evt. er overrepræsenterede i antallet af landets kontanthjælpsmodtagere.

Vi forestiller os der er tale om en gruppe kvinder, som ikke kan gå ud i et ordinært job. Deraf forslaget.

 

Der må være et antal kvindelige førtidspensionister som, hvis de bliver kompenseret i form af hjælp i dagligdagen, kan få overskud til at give noget af det de ovenfornævnte kvinder kan have behov for.

Kemien mellem de to skal være i orden. Der skal være klarhed over behovene begge veje. Der skal følges op på processen, hvorfor der skal være en kommunal og ansvarlig tovholder. Der skal ikke være penge involveret og projektet må ikke tage job fra andre.

 

Idéen er tænkt som en slags noget for noget, hvor det er klart at de største krav kan stilles til førtidspensionisten, som skal besidde en medmenneskelighed og evner udi omgang med andre, og også sårbare mennesker. Indvandrekvindens bidrag kan f.eks. være lidt let husarbejde, deltage i indkøb, shoppetur el.lign.. Bliver førtidspensionisten aflastet på sådanne områder, kan et overskud og ønske om at hjælpe et andet menneske godt videre på sin vej mod at være klar til job, være noget som giver rigtig god mening for førtidspensionisten.

Hvad førtidspensionisten kan give til indvandrekvinden udover en form for job, vil være forskelligt. I Maren Spliid Gruppen forestiller vi os, at et sådant "en til en" projekt vil give et godt indblik i dansk kultur, en tilknytning til en dansk kvinde, som indvandrekvinden kan være tryg ved, og derfor kan udvikle sig sammen med. Det kan blive altafgørende for at komme godt videre i det danske samfund.

 

Et sådant projekt kan vise sig at have positive bivirkninger som medvind i integration og glæden ved at give hinanden. Sundhedsfremmende, også for samfundet.

 

Vi har udbygget forslaget til også at kunne omfatte andre kontakthjælps-

modtagere med andre problemstillinger end manglende job. Heri kan også mandlige førtidspensionister deltage.

 

Vores tanke er, i begge forslag, at deltagelse skal være frivillig for førtidspensionisten, da der skal være tale om et menneske som vil kontanthjælpsmodtageren. Derimod er vi af den opfattelse, at projektet kun i helt særlige tilfælde skal kunne afslås af de nævnte grupper af kontanthjælps -modtagere. Projektet skal ses som hjælp til selvhjælp, og rettet mod det at kunne tage del i, og bidrage til det danske samfund.

Stille og roligt på værdig vis, kan medborgere medvirke til at kompetencerne hos kontanthjælpsmodtagere øges, og selvtillid og selvværd vokser.

 

Jeg har, på gruppens vegne, været til møde med Borgmester Peter Sørensen om vores idé. Borgmesteren var besnæret af idéen, og har videre givet materialet til Ellen T. Smidth.

Vi har angiveligt ikke et lignende tiltag i kommunen.

I Maren Spliid Gruppen er vi spændte på, om idéen (her i forkortet udgave) er noget kommunalbestyrelsen vil arbejde videre med.

 

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

 

 

 

                        Hvo intet vover, intet vinder. 

 

Det gjorde vi så - vovede altså. Om nogen vinder på det, da bliver det hele Horsens kommune.

 

Vi i Maren Spliid Gruppen har en ide´, som vi tror kan være til gavn i Horsens kommune.

Vi har beskrevet idéen, og mailet den til ministeren for det område, som ideen omhandler.

 

Ministeren har svaret os pr. brev, og essensen af brevets indhold er, at ministeren godt kan se idéens relevans og ingen hindring ser for, at man lokalt supplerer med vores ide´.

 

Vildt - synes vi da selv.

Men, hvad stiller vi så op med det?

Jo, vi vovede at spørge borgmesteren, om vi kunne få mulighed for at deltage i budgetforhandlingen til sommer.

En måske lidt frisk forespørgsel, da vi som bekendt ikke er folkevalgte.

 

Horsens kommune har en åben borgmester, som inviterede os til møde for at tale om forespørgslen. Selvfølgelig kan vi ikke deltage i budgetforhandlingen, men kan i stedet få et uformelt møde med borgmesteren tirsdag den 11.6.13.

 

I Maren Spliid gruppen er vi selvfølgelig ret spændte på, om borgmesteren og den socialdemokratiske gruppe synes om vores ide´. En idé, som vi allerede har udbygget.

 

Skal det vise sig, at socialdemokraterne vender tommelfingeren nedad håber vi selvfølgelig, at andre i kommunalbestyrelsen er for idéen og vil føre den ud i livet.

 

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7, 8700 Horsens

 

 

 

 

 

 

                  Støtte og krav til virksomheder. 

 

En gaveregn truer med at vælte ned over danske virksomheder. Nedsættelse af selskabsskat - en gave fra vores nye borgerlige regering. Nedsættelse af dækningsafgift - hvis det står til den ene side af byrådssalen i Horsens kommune.

 

Hvad angår andre grupper i det danske samfund, da hedder det noget for noget.

 

Noget for noget, er der ikke noget galt i. Ikke for så vidt, at kravene er mulige at indfri i hvert fald.

 

I Maren Spliid Gruppen vil vi gerne lægge op til, at "noget for noget" tanken også er gældende når det handler om vore virksomheder. De danske virksomhedsejere/bestyrelser er ikke uden ansvar i antallet af arbejdsløse danskere. Slet ikke. Denne trend, hvor virksomhederne flytter produktion til f.eks. Kina for at maksimere egen profit, den skal de afgjort ikke belønnes for.

 

I Maren Spliid Gruppen mener vi, at virksomhederne kun kan belønnes, hvis de trækker arbejdspladserne hjem til Danmark igen. Noget for noget. En eventuel belønning skal stå i forhold til indsatsen, og dermed gevinsten for det danske samfund.

 

Ligeledes gælder virksomheder, som benytter billig udenlandsk arbejdskraft. Det skal de afgjort ikke belønnes for!

 

  

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

 

 

                Pressens magt i partiers interne krige.

 

I denne tid markedsfører Horsens Folkeblad sig, bl.a. ved at dele aviser ud på gågaden i Horsens. Jeg mødte sådan en markedsførings mand netop en dag, hvor en lokalpolitisk historie fyldte pænt op på siderne - og helt sikkert solgte mange aviser i løssalg.

Det bragt mit p.. i kog, og manden fik nogle ord med, om mit håb til, at man denne gang havde gjort sit hjemmearbejde, før man hængte nogen ud i avisen. Det er voldsomt vigtigt, at journalisterne undersøger sagerne til bunds, og ikke bare kører med på den ene parts behov for at undergrave den anden.

 

Når emnet berører mig så dybt, er det fordi vi i Maren Spliid Gruppen har været møllen igennem. Pressen valgte dengang tilsyneladende ensidigt at tro på Metalformanden og hans højre hånd, hvorfor det hed sig, at jeg havde smidt en partiformand ud af en bygning, og at vi ulovligt havde oprettet en gruppe i SF. Så jeg kender den følelse, der kan ramme en, når den ene usande historie efter den anden fylder avisen. Og når man går rundt i en butik, hvor radioen kører, og der taler ens partiformand om det forfærdelige, som bl.a. jeg angiveligt har gang i. På radioen læser de jo også avisen.

Det ærgrer mig stadig, at Julius ikke lavede en tegning over den påståede udsmidning af den store mand. Se, det havde været morsomt!

 

Havde avisen lavet et grundigt forarbejde, og ikke valgt ensidigt at tro Metalformanden og hans formand for SF, og havde brugt den sunde fornuft – så havde avisen fået en helt anden historie. Er løgn mere spændende? Det kan man med fordel tænke over. Har journalister, og andre, en tendens til at tro mest på de magtfulde? Det tror vi i Maren Spliid Gruppen. Er det fordi journalisterne skal arbejde sammen med dem efter krigen? At de har brug for at holde sig på god fod?

 

Efter historierne dengang i Horsens Folkeblad om SF og os har jeg på gaden mødt spørgsmålet: ”Hvorfor lavede I al den ballade?” Det gjorde vi heller ikke. Men jeg kan godt forstå, hvis nogle efter at have læst avisen fik den opfattelse. Men tror folk på det, man siger, når det er lykkedes nogle magtfulde mennesker at bilde avisen fuld af løgn? Når magtfulde mennesker har sendt nyhedsbreve fyldt med løgn til partiets medlemmer?

 

Men nej – jeg smed ikke Benny (daværende formand for SF Horsens, og sekretær i Metal Horsens) ud af Bogcafeen. Og nej, vi handlede ikke ulovligt, da vi oprettede Maren Spliid Gruppen – det var med hjælp og støtte fra partikontoret på Christiansborg.

Og ja – selvfølgelig måtte det blive os, som tabte den krig, SF Horsens valgte at skabe. SF havde ikke råd til at stå sig dårligt med en fagforeningsformand. Sådan en er fredet i klasse A. Uanset, hvad han byder dig, skal du være klar over, at i det regi er det forbudt at give ham svar på tiltale. Gør du det alligevel, har jeg set eksempel på trussel om eksklusion. I SF var der ikke noget problem i, at bestyrelses- og byrådsmedlem sørgede for at, at familie, venner og gamle kommunistiske kammerater meldte sig ind i SF når man havde behovet.

Et parti, som ikke vil benytte sig af dialog i interne konflikter, er for os at se ikke et sundt sted at være. Se, det er det gode ved at se folks sande jeg – man får lettere sin r.. med sig, væk derfra. Det er sundt.

 

Journalister skal efter vores mening ikke nøjes med at lytte og videreformidle de oplysninger de får serveret. De bliver nødt til at stille kritiske spørgsmål, som piller ved den historie, lokale partifolk henvender sig med. Der er altid en dagsorden, og det er forhåbentlig ingen naturlov, at journalister er til for at blive brugt i politiske spil.

 

  

Talsmand for Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

 

Nedenstående læserbrev, ønskede Horsens Folkeblad ikke at bringe, hvorfor det ovenstående blev til - og bragt i Horsens Folkeblad med svar fra redaktionen.

 

 

 

 

                Pressens magt i partiers interne krige.

 

Læser vi en dramatisk beretning i Ekstrabladet, om intern strid i en lokal afdeling af et politisk parti, så tager vi det måske med et gran salt.

Læser vi det samme i Horsens Folkeblad, er sandsynligheden for, at vi tror på det skrevne nok større.

 

I denne tid markedsfører Horsens Folkeblad sig bl.a. ved at dele aviser ud på gågaden i Horsens. Man vil selvfølgelig gerne sælge flere aviser.

 

Jeg mødte en mand, som uddelte aviser og "gode" tilbud i forhold til abonnement af Horsens Folkeblad netop en dag, hvor en lokalpolitisk historie fyldte pænt op på siderne - og sikkert solgte nogle aviser i løssalg.

Det bragte mit p.. i kog, og manden fik nogle ord med på vejen om mit håb til, at man denne gang havde gjort sit hjemmearbejde, inden man hængte nogen ud i avisen. Det er voldsomt vigtigt, at journalisterne undersøger sagerne til bunds, og ikke bare kører med på den ene parts behov for at undergrave den anden.

 

Rigtig mange tror på det, journalisterne skriver i Horsens Folkeblad. Derfor har avisen og journalisterne et stort ansvar. De kommende abonnenter, og vi som (mærkværdigvis) er abonnenter, har krav på et vist niveau.

 

Når emnet berører mig så dybt, er det vel fordi vi i Maren Spliid Gruppen har været møllen igennem.

Pressen valgte dengang tilsyneladende ensidigt at tro på Metalformanden og hans højre hånd, hvorfor det bl.a. hed sig, at jeg havde smidt en partiformand ud af en bygning, og at vi ulovligt havde oprettet en gruppe i partiforeningen. Så jeg kender den følelse, der kan ramme en, når den ene usande historie efter den anden fylder Horsens Folkeblad. Og når man går rundt i en butik, hvor radioen kører, og pludselig hører ens partiformand tale om det forfærdelige, som bl.a. jeg angiveligt har gang i. På radioen læser de jo også avisen.

 

Det ærgrer mig stadig, at Julius ikke lavede en tegning over den påståede udsmidning af den store mand. Se det havde været morsomt!

 

Hvis avisen havde lavet et grundigt forarbejde, ikke havde valgt ensidigt at tro på Metalformanden og hans formand for SF, og i det mindste havde brugt den sunde fornuft - så havde avisen fået en helt anden historie ud af det. Er løgn ofte mere spændende?

 

Det kan man med fordel tænke lidt over. Har journalister, og mange andre, en tendens til at tro mest på de magtfulde? Det tror vi i Maren Spliid Gruppen. Er det fordi, det er dem, som journalisterne skal arbejde sammen med efter krigen? Har avisen brug for at holde sig på god fod? Fordi den gerne vil have del i historier fremover, eller bare fordi de har magt?

 

Efter historierne dengang i Horsens Folkeblad om SF og os har jeg på gaden mødt spørgsmålet: "Hvorfor lavede I al den ballade?" Det gjorde vi heller ikke. Men jeg kan godt forstå, hvis nogle efter at have læst avisen fik den opfattelse.

 

Men tror folk på det, man siger, når det er lykkedes nogle magtfulde mennesker at bilde Horsens Folkeblad fuld af løgn? Når nogle magtfulde mennesker har sendt nyhedsbreve fyldt med løgn ud til partiets medlemmer? End ikke avisen undskylder en sådan missere. Det er jo paradoksalt, at jeg holder Horsens Folkeblad. Den burde komme kvit og frit, som et ”undskyld vi uretmæssigt hængte Jer ud – ødelagde Jeres omdømme, osv.”.

 

Og nej - jeg smed ikke Benny (daværende formand for SF Horsens, og sekretær v Metal Horsens) ud af Bogcafeen. Og nej, vi gjorde ikke noget ulovligt, da vi oprettede Maren Spliid Gruppen - det var oven i købet med hjælp og støtte fra partikontoret på Christiansborg. Og ja, vi fik hurtigt mundkurv på af SF.

Og ja - selvfølgelig måtte det blive os, som tabte den krig, SF Horsens valgte at skabe. SF havde ikke dengang (det gælder sikkert stadig) råd til at stå sig dårligt med en fagforeningsformand. Sådan en er fredet i klasse A. Uanset, hvad han måtte byde dig, skal du være klar over, at i det regi er det forbudt at give svar på tiltale. Gør du det alligevel, har jeg set eksempel på trussel om eksklusion.

I SF var der ikke noget problem i, at bestyrelsesmedlemmer og kommunalbestyrelsesmedlem sørgede for, at familie, venner og gamle kommunistiske kammerater meldte sig ind i partiet.

Et lokalt parti, som ikke vil benytte sig af dialog i interne konflikter, er for os at se heller ikke et sundt sted at være. Se, det er det gode ved at se folks sande jeg - man får lettere sin r.. med sig, ud derfra. Det er sundt.

 

Om andre lokale partier læste aviserne dengang, og vel at mærke hvis det havde været en avis, som havde søgt efter de dybereliggende årsager, så kunne disse partier måske have haft en nyttig viden i dag.

 

Journalister behøver efter vores mening ikke nøjes med at lytte og blot videreformidle de oplysninger, de får. De bliver nødt til at stille kritiske spørgsmål, som piller ved den historie, lokale partifolk henvender sig med. Der er altid en dagsorden, og det er forhåbentlig ingen naturlov, at journalister er til for at blive brugt i politiske spil. Kræver det mod af Folkebladets journalister at være den skarpe kniv i skuffen i forhold til magtpersoner?

 

Holder jeg virkelig avisen? Ja det gør jeg. Maren Spliid Gruppen er en seriøs politisk gruppe, hvorfor avisen er et nødvendigt onde. Derfor vil, også vi, gerne kunne stole på avisens indhold!

 

 

Talsmand for Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

 

 

 

 

                       Regeringen, KL og diktatur. 

 

Når vi hører at regeringen, via KL, misbruger en forhandlingssituation ved at fremlægge et diktat til folkeskolelærerne - da rystes vi.

 

Det hedder i diktatet så smukt, at lærernes arbejdstid skal ligne andre offentlige ansattes. Altså 37 timer om ugen. Eller som man uskyldigt kalder det ’normaliseres’.

 

Det lyder, isoleret set, også dejligt og helbredsmæssigt godt for lærerne og rigtig godt for deres eventuelle familieliv. Men man kan ikke se isoleret på det uden at flygte langt væk fra virkeligheden. Det passer måske alligevel ikke helt, man kan jo flygte til et u-land, hvilket også er virkelighed. Men vi har dog ikke forstået, at regeringen eller KL ønsker et lavt niveau i skolen.

 

Et af problemerne ved de 37 timers arbejdsuge er, at et job som folkeskolelærer ikke har meget tilfælles med andre offentlige job. Det er forsøgt forklaret i medierne, så vi skal ikke bruge tid på den del her. Men da mange danskere ikke helt forstår - eller måske snarere ikke ønsker at forstå problemstillingen - vil vi opfordre til, at man taler med de lærere man kender, for at højne forståelsen.

 

I Maren Spliid Gruppens valgprogram har vi høje forventninger til lærerne. Se gerne på hjemmesiden www.marenspliidgruppen.dk Når regeringen via KL nu er på vej mod et demokratur, så bliver vi i Maren Spliid Gruppen nødt til at ændre vores valgprogram på skoledelen. Hele grundlaget for det, vi vil og dermed vil kræve af lærerne, vil herefter være borte. Nemlig gode arbejdsbetingelser. Nu kommer det til at se ud som om disse er tilstede i dag, hvilket selvfølgelig er en sandhed med modifikationer. Regeringen og KL stoler tilsyneladende ikke på lærernes dømmekraft.

 

Om regeringen og Kl nu bomber landet mange år tilbage, for resultatet vil blive dårlig undervisning og dermed dårlgere uddannede elever, så har vi et par råd til lærerne.

Overhold den 37 timers arbejdsuge, også selvom du ikke når at rette alle opgaver, at tale med alle forældre til forældremøde eller skole/hjem samtaler (disse møder skal selvfølgelig også ligge i dagtimerne, ellers er vi jo ude i aftentillæg). Du skal have en arbejdstelefon, eller forældrene kan ringe til skolens telefon i telefontiden, da du ikke kan tale med forældre efter arbejdstid. Mange skoler har ikke ordentlige arbejdspladser til lærerne, hvor de kan forberede sig. Stil krav om dette, og lad så være med at bruge dit eget it-udstyr i dit arbejde. Nu må kommunerne skabe de arbejdsforhold, som er nødvendige for at føre regeringens store visioner ud i livet.

Det er nok en dårlig ide´ at bruge fritid på at opdatere din viden/kunnen, idet det vidner om, at du er engageret - og det er IKKE det, der er brug for i den folkeskole regeringen og KL lægger op til.

Problemet ved at være engageret et sted, hvor der ikke er plads til det, er at man har ret stor risiko for at blive syg af at arbejde et sådant sted.

Det står ikke ligefor at skifte job, men der er også muligheden for at tage en ny uddannelse, hvis økonomien er til det.

 

Det er til at blive helt dårlig af at tænke på den skole vi kan risikere at få.

Helhedsskole ikke at forglemme - hvad tænker man på, eller med?

 

Kære lærere, pas godt på Jer selv i alt dette. Vent ikke til I er helt udbrændte, før I sygemelder Jer. Hverken I selv, Jeres familie eller kommunens andre borgere har gavn af, at I bliver syge.

 

Maren Spliid Gruppen havde håbet på en god forhandling til gavn for lærernes arbejdssituation og dermed tilgavn for eleverne og Danmarks fremtid!

 

 

 

 

Talsmand for Maren Spliid Gruppen/På vegne af Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

 

 

 

                             Rødt kort til Lego.

 

På trods af stort overskud, sender Lego nu mange arbejdspladser ud af Danmark.

 

Uanset, hvilken mere eller mindre søgt forklaring og begrundelse Lego har som årsag, finder vi i Maren Spliid Gruppen, at handlingen er uansvarlig i forhold til det danske samfund.

 

Vi kan ikke forhindre Lego i at handle som de gør, men vi kan give dem det røde kort.

 

Personligt har jeg gennem tiden købt rigtig meget Lego. Ikke alene til egne børn, men også til andres. Det er nu helt slut. Den sidste æske Lego blev købt før jul. På grund af Legos dårlige moral og uansvarlighed i forhold til det danske samfund, kan jeg ikke længere købe Legos produkter.

 

Maren Spliid Gruppen giver Lego det røde kort, overvej om du skal gøre det samme.

 

 

 

Birgit Skovgaard

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

 

                   Pengeafpresning i skolepolitik

 

Inklusion af folkeskoleelever fra specialklasser til såkaldt normalklasser er blevet en stadig større trend.

Et nyere indslag i denne trend er, for Horsens kommunes vedkommende, regulær pengeafpresning.

 

På rådhuset bruger man nogle andre ord.

"I udvalgsplanen for Børne- og Skoleudvalget 2011 er beskrevet en hovedindsats med inklusion i Horsens kommune. Børne- og Skoleudvalget vil i denne sammenhæng arbejde for at nå målene for fællesskab og inklusion bl.a. ved at indføre en økonomisk incitamentstruktur, som omfordeler ressourcerne, så almenområdet (fællesskabet) styrkes for at minimere eksklusion."

 

I praksis vil det sige, at hvis en skole vælger at indstille en elev (her er elever til Lundagerskolen undtaget) til et adskilt specialundervisnings tilbud, da vil det koste skolen som indstiller 200.000 kr. pr. elev pr. skoleår.

 

Det er, hvad vi i Maren Spliid Gruppen kalder pengeafpresning.

Jeg har undersøgt sagen, som siges at være fuldt lovlig.

 

Til bekymrede forældre kan jeg fortælle, at det er kommunalbestyrelsens opgave, at sørge for at der er de rette tilbud til det enkelte barn, og, at kommunalbestyrelsen skal afsætte pengene dertil.

Barnet skal have det, som det har behov for.

Finder forældrene ikke at det er tilfældet, kan de gå til klagenævnet.

 

Ovenstående er altså fuldt lovligt, men er det ensbetydende med at det er hensigtsmæssigt?

Det mener jeg afgjort ikke.

Der kan være - og er vel ofte - stor spredning i niveauet i en almindelig skoleklasse. Den enkelte lærer skal i den enkelte klasse undervise på flere niveauer. Det ligger der helt sikkert udfordringer i. Fra august i år (2012) øges denne udfordring ikke ubetydeligt, ved at der i de kommende år vil ske en øget inklusion af elever fra specialklasser.

 

Jeg er stærkt bekymret for børnene. Både de børn som tvinges ind i en klasse, hvor de vil have mere end svært ved at fungere – men også de børn som i forvejen er i klassen, men som ikke vil kunne klare inklusionen.

 

Tænk, om den enkelte skole, i kampen for ikke at blive straffet økonomisk, dropper de specialiserede tilbud og i stedet selv strikker nogle tilbud sammen til de børn som under ingen omstændigheder kan være i den almindelige klasse.

Et hjemmestrikket tilbud, strikket efter en hjemmeflikket opskrift kan let blive vældig alternativt på den dårlige måde.

Det står lige for, at tænke den tanke, at nogle skoler i deres nød kunne finde på at sætte børn med vidt forskellige diagnoser – og dermed vidt forskellige behov – sammen i en og samme lille klasse. Et er at det enkelte barn da ikke vil blive udfordret optimalt men, hvad værre er, kan tilfældet blive det at der alene vil blive tale om pasning/opbevaring.

 

Ovenstående kan ikke være for børnenes skyld.

Ovenstående kan heller ikke være for lærernes skyld.

Det kan da heller ikke være for samfundets skyld.

Kan det være for pengenes skyld? Ja, på den helt korte bane.

Maren Spliid Gruppen vil stærkt fraråde at spare på de specialiserede tilbud. Også selvom den enkelte skole bliver straffet økonomisk. Det er vigtigt at den enkelte kan være sit arbejde bekendt, og gerne være stolt af det, hvilket unægtelig vil være svært, hvis skolebørn fremover bliver budt noget i retning af det ovenfor skitserede.

 

Jeg er også stærkt bekymret for lærerne. Lærerne er ansatte i kommunen, og deres ve og vel - eller ikke - er dermed også vi borgeres ansvar. De opgaver som fremover er lærernes, kræver for mig at se som et minimum rigtig megen forberedelse og efteruddannelse. Det kræver også flere lærere i den enkelte klasse. Jeg tror desværre også det kræver flere sygedage, ja også langtidsyge og i værste fald uarbejsdygtige lærere.

 

Mit håb er, at lærerne vil omskole sig til ny uddannelse før de har tegn på den totale udbrændthed. Og at lærernes omgivelser holder øje med deres helbred, idet det kan være svært for den enkelte lærer selv at mærke. Det er som historien med frøen - den frø som smides i kogende vand springer straks op igen, men den som varmes langsommere op til kogepunktet, den bliver i vandet og dør.

 

For elevernes vedkommende håber jeg, at de har nogle forældre som kan være gode advokater for deres børn. Det har altid været vigtigt, men bliver nu vigtigere end nogen sinde, idet forældrene nu er de eneste til at kæmpe for, at barnet får det for barnet bedste tilbud.

Jeg er nemlig slet ikke overbevist om, at folk i systemet vil/kan/tør anbefale et adskilt specialtilbud, endsige fortælle at det er en mulighed, idet det koster kassen for den henvisende skole. Men husk tilbuddene skal være der. Barnet skal have det tilbud det har behov for.

 

Kommunalbestyrelsen har selvfølgelig ansvaret for den undervisning og mangel på samme, som gives til kommunens skoleelever. Kommunalbestyrelsen har også ansvar for både elever og læreres arbejdsmiljø. Men hvad hjælper det, for dem det måtte ende galt for?

  

 

Talsmand for Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

                                       Tag ansvar! 

  

Du kan ikke tillade dig, at jamre over at miste dit job i morgen, hvis du selv er med til at bære andres job ud af Danmark i dag.

 

Ikke alene politikere har ansvar for, at vi beholder jobs i Danmark. Ikke alt kan lade sig gøre politisk, bl.a. p.g.a. EU-regler, som vi skal overholde.

 

Vi borgere kan påvirke tingenes tilstand, hvis vi vil.

Vi kan starte med, at gøre hinanden bevidste om vores muligheder. Hvordan handler vi? Hvad køber vi?

 

Det er vigtigt med danske arbejdspladser, så derfor skal vi købe dansk så vidt det overhovedet er muligt for os. Det skal være slut med, at shoppe igennem efter princippet mest muligt for mindst muligt - kinavarer f.eks..

 

Kører du til Tyskland efter en sending billige øl eller andet, er det ingen trøst at det er danske varer, og at det dermed er godt for eksporten - for du bærer arbejdspladser ud af Danmark.

 

Hvis vi vil beholde jobs i Danmark - og det vil vi vel - så skal vi hjælpe hinanden til at huske på at købe dansk, og det i Danmark.

Det er selvfølgelig ikke alle varer som fås danske, men så kan vi med fordel handle europæisk.

 

Køber du kød, så køb dansk kød. Se efter, at det ikke har været ude på en rejse til et andet land for at blive slagtet af udenlandske slagteriarbejdere. Læg pres på forretningerne, så de sørger for at have danske varer. Gå hellere hjem uden kød, end at købe udenlandsk.

For hvorfor bære arbejdspladserne ud af Danmark?

 

Fagforeningerne skal også tage et anderledes ansvar. Det handler jo ikke alene om løn,  men også om arbejdsvilkår.

I Maren Spliid Gruppen ved vi ikke om f.eks. slagteriarbejderne ønsker at arbejde på akkord, men vi synes det bør være ulovligt. Akorderne må alt andet lige bidrage til ødelagte kroppe, som koster mange steder. Det har vel også negativ indvirken på løn, antal af ansatte og konkurrenceevnen.

 

Danske virksomheder har også et stort ansvar i forhold til danske arbejdspladser.

Det er trist at se og høre om alle de arbejdspladser der uge efter uge sendes ud af Danmark.

Egen profit styrer mere end godt er.

 

Vi borgere kan gøre det, at vi boycutter de firmaer som lukker ned i Danmark - eller delvist - men fører firmaet videre fra f.eks. Kina.

Vi kan hjælpes ad med at huske på, og opfordre hinanden til at tage stilling til problematikken. Vi kan ikke tillade os at være ligeglade, hvis vi gerne vil have jobs i Danmark til alle.

 

Vi påstår ikke, at vi kan undlade at købe f.eks. en Kinavare en gang imellem, men vi kan sørge for, at det kun er noget vi gør en sjælden gang.

 

Kan du ikke se hvor varen kommer fra, så spørg!

Bliv bevidst om dine indkøb, og "smit" dine omgivelser!

Vi tror det vil rykke.

Vi borgere i Horsens kommune kan sætte køb dansk på dagsordenen, hvis I vil. Og vi kan smitte andre kommuner, hvis vi vil. Vi kan løfte i flok.

 

I Maren Spliid Gruppen synes vi, at vi har pligt til at kæmpe kampen,

Vi har alle et ansvar.

 

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens             

 

 

 

                             Skal jeg holde mund?

Lone Ørsted skriver den 6. november i et svar på mit læserbrev den 3.11.12, at jeg forsøger at miskreditere socialdemokraterne. Det gør jeg ikke, jeg kritiserer dem, hvilket burde være lovligt i et demokrati.  Ydermere skriver hun, at jeg insinuerer, at socialdemokraterne foreslår at lave brevafstemninger på uddannelsesinstitutioner, fordi de godt ved, at de fleste unge stemmer til venstre. Men jeg insinuerede aldeles ingenting. Jeg skrev ganske åbent, at jeg tror, at det forholder sig sådan. Alligevel beskylder Lone Ørsted mig for at insinuere? Kan det være fordi der ligger noget odiøst i begrebet ’insinuere’? Ordet bruges normalt om det at komme med krænkende antydninger, at antyde noget forkasteligt, hvilket ganske givet ikke er særlig pænt. Om jeg nu, ifølge Lone Ørsted, ikke har opført mig særlig pænt, hvordan forventes jeg så at reagere? Ja, Lone Ørsted forventer måske, at jeg holder min mund, så hun kan få fred til at regere uforstyrret.

 Jeg kan forstå på Lone Ørsted, at man dernede i byrådet bekymrer sig om, hvorfor der er så mange, der ikke orker at bruge deres demokratiske ret til at stemme til vort repræsentative demokrati. Men jeg mener man kan finde en del af svaret i Lone Ørsteds læserbrev, som jeg mener, er et klassisk eksempel på, at magthavere forsøger at skyde budbringeren frem for at forholde sig til indholdet. Og det får unægtelig hendes påberåbelse af sit demokratiske sindelag til at klinge hult.

Lad det et øjeblik være, at socialdemokraterne faktisk skulle bekymre sig om den faldne valgdeltagelse? Hvorfor så etablere brevafstemningssteder, som ved en vis herres sure sokker ikke er en særlig smidig måde at afgive sin stemme på? Hvorfor ikke starte med at vende blikket indad og spørge sig selv, om man selv bidrager til at ekskludere andre fra de politiske processer?

Skal man være levende interesseret i politik, så er det jo ikke en følelse, der kun dukker op hvert 4. år, når man skal afgive sin stemme, for så siden at slumre sødt i 4 år mere. Så vil man gerne følge med i de daglige tiltag, gerne give sin mening til kende i avisen, på kommunen, i henvendelser til de repræsenterende politikere og jeg kunne blive ved, kunne jeg. Man vil med andre ord gerne være en del af demokratiet og føle sig hørt.

 Jeg er ikke tvivl om, at rigtig mange mennesker forsøger at udøve deres demokratiske rettigheder. Men om de så også alle sammen føler sig hørt synes jeg er et mere åbent spørgsmål, som de lokale politikere skulle finde modet til at stille sig selv, hvis de mener deres bekymring over den manglende demokratiske deltagelse alvorligt.

 Lone Ørsted forsikrer mig om, at både hun og hendes byrådskollegaer er tilgængelige, hvis man henvender sig til dem. Det er muligt, men gælder det kun for særligt udvalgte? Jeg har faktisk engang haft rettet henvendelse til samtlige kommunalpolitikere, men kun 2 fandt det værd at svare. Lone Ørsted var ikke en af dem.

 Ifølge Lone Ørsted, er der nærmest ingen grænser for, hvor meget man i kommunale udvalg endevender høringssvar, før man skrider til værket og træffer beslutninger. Men hvis man er så grundige som påstået, hvordan i alverden er man så f.eks. endt op med at beslutte, at gågadesystemet skal være om ikke juridisk, så dog i praksis, tæt på at være forbudt område for handicappede? Men måske har de pågældende beslutningstagere ikke nogen handicappede vælgere. Eller måske var der ikke nogen af dem, der følte, at de repræsenterede handicappede vælgere. Eller måske har kommunalbestyrelsen ikke modtaget noget høringssvar om det problem. Eller måske … betød de handicappede vælgere bare ikke særlig meget i bestræbelserne på at gøre byen skøn. Ej for pokker, hvor jeg insinuerer nu!

 Er det her jeg skal undskylde?

 

Talsmand for  Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

              Fræk socialdemokratisk udlægning.

 

Når socialdemokraten Susan Gyldenkilde ved byrådsmødet den 11.9.12 udtaler, at demokratiet har det svært, og at socialdemokraterne derfor foreslår f.eks. brevstemning på uddannelsesstederne – så rystes vi i Maren Spliid Gruppen over, hvordan politikere hælder populistiske udsagn ud, for egen vinding.

 

Direkte frækt finder vi det er, at misbruge demokratibegrebet på denne måde.

 

Selvfølgelig skal også vore unge borgere på uddannelsesstederne have mulighed for at stemme, hvilket de også har.

 

Det det her handler om, tror vi er, at der blandt unge er en forholdsvis stor andel af såkaldte røde vælgere. Så hvis kommunalbestyrelsen vælger at bruge kommunale midler på, at sørge for f.eks. mulighed for afgivelse af brevstemme på uddannelsesstederne, ja så har Socialdemokratiet og SF en bedre chance for et godt valg.

 

Jeg mener den samme filosofi ligger bag SF´s ønske om at sænke valgalderen.

 

Socialdemokraterne har, sammen med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen (undtagen Liberal Alliance) valgt at udvande demokratiet, hvilket er en alvorlig sag.

Man bestemte sig for, under påskud af at ville være solidarisk med forvaltningen som skulle spare, at vi borgere skulle være repræsenteret af færre kommunalpolitikere. Det ville spare mange penge. Man valgte altså at udvande demokratiet – og det for fleres vedkommende med begrundelsen, at det ikke betød noget for de involverede partier. Man havde regnet godt og grundigt på risikoen for, at miste indflydelse. Men hvordan kan nogen få dette demokrati til at handle om det enkelte parti, når det handler om borgerne, og deres mulighed for at få sine holdninger repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalpolitikere sidder i kommunalbestyrelsen for at være til gavn for borgerne, og ikke for egen vinding.

 

Vi borgere har nu ringere mulighed for at føle os repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen derimod fik, p.g.a. stort befolkningstal, en større pengesum til deling af færre medlemmer.

 

Det var ikke nok for Jer, at udvande demokratiet – næ – når I nu havde mulighed for at snuppe en flot lønstigning oveni, ja så tog I den med. Den begrundelse vi borgere havde fået, var altså løgn og latin.

 

Uærlighed, magtbegærlighed og udvanding af demokratiet – ikke noget kønt syn.

 

Kære socialdemokrater – måske ovenstående kan være en del af nogle borgeres manglende lyst til at stemme. Politikerlede kommer ikke ud af ingenting.

 

Maren Spliid Gruppen vil have demokrati i kommunen. Vi vil have borgernes mulighed for at stille spørgsmål til kommunalpolitikerne, og få svar i starten af byrådsmøderne, tilbage. Det er på tide at borgerne bliver taget alvorligt. Således skal kommunalpolitikerne ikke bede om høringssvar, hvis man rent faktisk er ligeglad med svarene. Pseudodemokrati skal I ikke byde os.

Hermed mener vi ikke, at vi ikke skal have høringer, for det skal vi, men borgerne skal opleve sig hørt.

 

Maren Spliid Gruppen vil ærlighed i politik, demokrati og borgerne i centrum.

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

 

                           Livets gøremål til revision.

 

Nyt forhold, små børn, ny karrierre, ny virksomhed, sygdom og død i familien - alt sammen sociale begivenheder, som kan, og vel også bør, give anledning til at man tager sit liv og dets vanlige gøremål op til revision.

 

Således er vi, i Maren Spliid Gruppen, i færd med at revidere vores politiske engagement.

 

Fortsætter vi vores virke, og hvis ja, hvordan skal formen være?

 

Sikkert er det, at gruppen ændres.

Lige så sikkert er det også, at Maren Spliid Gruppen foreløbig består.

 

Hvordan mål og formen for vores arbejde, det eller de næste år, skal være, skal vi i gang med at drøfte.

 

Maren Spliid Gruppen planlægger derfor afholdelse af konvent i november 2012.

Forud herfor vil vi være at finde på gaden for en snak, ligesom borgere selvfølgelig fortsat er velkomne til at kontakte mig pr. tlf., mail eller brev, vedrørende politik i Horsens kommune. Telefon nr. og mail adresse findes på www.marenspliidgruppen.dk

 

Et er sikkert.

Maren Spliid Gruppen ønsker fortsat borgeren i centrum, og ærlighed i politik.

 

  

Talsmand for Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

              

 

 

 

                               Busfadæse.

 

I et venteskur på banegården, står skrevet på et skilt: ”7. august 2011 får Horsens nyt bus net, så du kan få mindre ventetid og kortere rejsetid. Herudover kommer der flere afgange, hvor flest mennesker tager bussen hver dag.”

 

Jeg finder det nødvendigt, at gøre Horsens kommune opmærksom på, at budskabet er meget vildledende. Ofte får man længere rejsetid – den kan blive doblet op, og ventetiden kan snildt blive længere.

 

Jeg håber bestemt, at det nye busnet er til gavn for nogen eller noget, og at det ikke alene er for kommunens pengekasse.

Ikke at det vil være skidt, om det er til gavn for kommunens økonomi. Men hvis det er på bekostning af passagererne og deres mulighed for at komme rundt i byen på rimelig tid, uden stres og uden at føle sig i fare p.g.a. stærkt forringet trafiksikkerhed – bl.a. fordi det går stærkt og idet man nogle steder er nødt til at løbe ud af én bus og over vejen, i forsøg på at nå den næste bus – ja så bryder jeg mig faktisk ikke om det.

Det sker ikke sjældent, at en bus er fuld og derfor kører forbi stoppesteder. Det giver øget ventetid for de som da skal vente på næste bus.

Nogen passagerer er faktisk nødt til, at løse billet 2 gange i løbet af en rejse, f.eks. fordi busserne ikke passer sammen.

 

Weekend køreplanen er særlig elendig.

Man kan her være nødt til at acceptere dobbelt så lang rejsetid, hvilket burde medføre halv pris eller gratis.

 

Ovenstående er næppe en gevinst for passagererne. Man kan altså roligt sige, at det ikke er attraktivt at køre med bus.

 

Mange chauffører virker stressede, hvilket er svært at se som gavnligt. Hverken for trafiksikkerheden eller chaufførernes helbred. Hvis ansvar er det?

 

I november sidste år, indsendte Maren Spliid Gruppen et høringssvar vedr. de nye busruter, hvor vi blandt andet tilbød udvalgte kommunalpolitikere en guidet tur med bybussen – det for indsigt eller forsøg på samme. Til dato har ingen henvendt sig, hvilket dog ikke nødvendigvis betyder, at kommunalpolitikerne har kendskab til buspassagerernes virkelighed.

 

Hvis det ødelægger tidsrammen for en busrute, at en passager skal af eller på, eller at en chauffør i løbet at dagen skal benytte et toilet – har man da, som kommunalpolitiker gjort sit arbejde godt nok?

 

  

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Aase Rasmussen

Østerled 7A, 1.th

8700 Horsens

 

 

 

 

                  Vindmøller i baghaven.

 

Det er ikke alene en uhørt dårlig ide, at placere vindmøller i borgeres baghaver eller det, der ligner. Det vil i den grad være en respektløs handling om man beslutter sig for, at det skal ske.

 

Vindmøller har helt klart deres berettigelse, men de skal ikke være til gene for borgerne. M.h.t. gener, er støj ikke det eneste, som er værd at tale om. Også den blinkende skyggevirkning, som vingerne giver, er ret generende.

 

Maren Spliid Gruppen vil derfor varmt anbefale kommunalbestyrelsen og klimarådet at tage en tur til Risø centret i Bøvlingbjerg. Her kan man se, mærke og fornemme med egne sanser – og desuden få en faglig gennemgang af møllernes virke, bivirkninger, univers, forskningen m.m.. Det er meget givende med en guidet tur derude, og bør være et selvfølgeligt punkt på den politiske dagsorden, inden man vedtager retningslinier med konsekvenser for borgerne.

 

Møller er ikke den eneste vej frem mod at nå klimamålene, men selvfølgelig vældig synligt. De fylder godt i landskabet, og så kan alle se, at vi gør noget. Sådan lidt blærerøvsagtigt ligesom de store koncerter.

Nogle eksperter mener faktisk, vi når mere med solenergi. Vi ved det ikke, men det må være nogens arbejde at finde frem til den, på alle måder, bedste løsning.

 

 

Talsmand for Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

 

De folkevalgte.  

 

Vi stiller store krav til de folkevalgte – de skal gå foran og vise det gode eksempel. Og sådan skal det også være. Men, uanset om en sag handler om flytning af barn fra folkeskole til privatskole eller om betaling af barns narkogæld, så skal vi evne at se klart og skelne imellem politik/ principper, og barnets tarv.

 

Det er både utidigt og uetisk at klaske en sag, hvor et barn er centrum, op på avissider og TV – og det vel ene og alene, fordi forælderen er politiker.

Handlede det om selve sagens kerne/dilemmaet, kunne man drøfte emnet helt neutralt. Måske det ikke er dramatisk nok.

 

Hvem er det så, man rammer mest? Barnet tror vi. Selvfølgelig også den voksne, politikeren. Men gennem barnet.

 

Hvis du anmelder din nabo for f.eks. sort arbejde, bliver han sandsynligvis sur eller endda vred. Hvis du anmelder en rocker for salg af narkotika, hvad er da sandsynligheden for, at han nøjes med at blive sur eller vred? Måske vi er forudindtagede, men der er nok en risiko for, at det kunne blive farligt.

 

Pressen og vi andre har ingen ret til at dømme folkevalgte i forhold til løsning af deres børns problemer, selvom løsningen er i modstrid med den folkevalgtes politik og principper. Det handler om barnet tarv. Hvad ville vi selv gøre? Se, det ved vi ikke, før vi har prøvet at stå der.

 

Folkevalgte har ikke pligt til at tage deres børn som gidsler p.g.a. politik og politiske principper.

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Henrik Poulsen

Ny Havnegade ll

8700 Horsens

 

 

 

 

Der skal være trygt i skolen.

Bragt i Horsens Folkeblad, 2/4/2011 

 

Maren Spliid er død,                                         

hvorfor hun formentlig ikke har været på besøg i ministeriet for nylig. (HF den 29.3.2011).

Maren Spliid Gruppen var den 14.3.11 til foretræde i undervisningsministeriet.

Det var et godt møde med oplæg og god dialog. Et givtigt møde sagde vores vært, som også mente vi fik svært ved at blive uenige.

 

Vores formål var, at sætte fokus på det som er det væsentligste, når skolen skal være til gavn for skoleelever. Nemlig de værdier som intet koster.

 

Der skal skabes nogle sunde kulturer, hvor alle har ansvar og hvor alle tager del i det bl.a. fordi alle har og føler et ejerskab for den gode kultur.

 

Elevens basale behov skal være opfyldt, før der med succes kan ”fyldes” andet på. Det vil sige, at det skal være godt og trygt at være i skolen, ellers lærer man ikke optimalt.

 

De børn som bliver skadet af dårlige oplevelser i skolen, er på flere områder skadet for livet.

Det koster.

Det koster menneskeligt, da det er uhyre smertefuldt for de ramte børn. Denne menneskelige del er den som mange, ikke personligt involverede, vælger ikke at forholde sig til.

Det at ”vi” som samfund har valgt at ødelægge nogle børns liv i varierende grad, for en varierende tidshorisont – måske for altid – det koster samfundsmæssigt dyrt, hvad selv de køligste mennesker må kunne forholde sig til.

 

Folketingets/regeringens langsigtede mål er uddannelse for/til alle.

Men for at alle unge skal have mulighed for, at kunne tage en ungdoms- eller erhvervsuddannelse, kræver det at der i grundskolen (folkeskolen) er optimale forhold, så eleverne kommer ud derfra med de bedst mulige betingelser for at gå videre i et uddannelsesforløb.

 

Gode engagerede lærere er guld værd. Både for eleverne, skolerne, kommunerne og hele Danmark. Vi skal give lærerne nogle gode arbejds- og udviklingsbetingelser – tingene hænger sammen.

 

Ligeværdighed er roden til godt samarbejde og godt psykisk arbejdsmiljø, hvorfor det skal være et krav i skolerne.

Dialog skal være det redskab, som også ved problemer sikrer, at man finder frem til den for eleven/eleverne bedst mulige løsning.

 

Både skolefolk og politikere bliver nødt til, at blive mere åbne overfor, at ikke alle problemer skyldes hjemlige forhold. Skolernes miljø er hist og pist så dårligt, at det burde være forbudt for børn (og lærere med).

 

Danmark vil angiveligt gerne have kreative unge.

Det tror vi i Maren Spliid Gruppen ikke man som samfund fremelsker via ensretning og diktatorisk styre.

 

Barnets tarv skal tages alvorligt.

Det er ikke ualmindeligt, at skoler ikke vil samarbejde med elevens behov for øje. Betyder det at vi i Danmark er nødt til at have en børneombudsmand? Vi tror ikke det vil hjælpe, for mange har det sådan at de, uanset, tror mest på de mest magtfulde, og det er sjældent elev og forældre.

 

I sommeren 2005 nedsatte daværende undervisningsminister Bertel Haarder ”Udvalg om disciplin, god adfærd og mobning i folkeskolen”. Udvalgets arbejde resulterede i et udmærket hæfte ”Vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen” – et inspirationshæfte. Jeg har skrevet om dette før, men det er stadig aktuelt.

 

De unge som har store besværligheder med det at gå i skole svigter man, hvis man vælger at se stort på de egentlige problemer og alene se på resultatet heraf.

Måske mange kommuner har dyrket det i årevis, det at spare på børnene?

Deraf kommer flere unge med problemer i forhold til det at tage en uddannelse.

Børns problemer koster ikke i kroner og ører, når man gemmer dem hen.

Når de samme børn bliver 18 år og derover, så koster det ikke alene i dårlige liv, men også i kroner og ører.

 

Som noget meget håndgribeligt ønskede vi et hjælpemiddel som IT rygsæk ud af skolernes posepengeprincip. Det skaber ulighed i skolesystemet og kan dermed give den ordblinde elev unødvendige problemer.

 

Maren Spliid Gruppen talte for mere specifik lovgivning, som gør det muligt at klage med sanktion til følge, overfor skoleverdenen. Det for at sikre, at skoleeleverne tages alvorligt.

 

Måske vi også i Danmark skal have en mobbelov og dermed erstatningsmuligheder. Måske det er, hvad der skal til for at børn tages alvorligt.

Mobning kan man lovgive om, det er straks sværere omkrig vilje og modvilje o.s.v..

 

Det er lidt af det vi var inde omkring under mødet.

Om vores forslag går videre til Troels Lund Poulsen, eller om HF tager os alvorligt fylder ikke i vores tanker. Vi har lavet et seriøst arbejde, hvilket er muligt selvom vi, som avisen udtrykte det, måtte ”nøjes” med 144 stemmer ved valget. Vi lovede de modige borgere som stemte på os, at vi ville arbejde seriøst videre for det vi tror på. Det vil vi forsat gøre, selvom vi har noteret os at, der er mere seriøs presse omkring det at kommunalpolitikere bruger tid og kræfter på at himle op om rygestop, andres fravær o.s.v..

Desuden var det seriøst arbejdende folk vi var til møde med, som sikkert ikke fandt en tid til os, for at de kunne slå tiden ihjel.

 

I den ideelle verden ville Folketingets medlemmer og vores kommunalpolitikere vælge at gå foran med et godt eksempel – ud i gensidig respekt, ligeværdig dialog o.s.v.. Og folkebladet ville vælge en seriøs linie i forhold til det bladet bringer og måden man gør det på. Det er hvad mange læsere lægger vægt på.

 

Børnene og deres fremtid er det som vores foretræde handlede om. Det finder vi overordentlig vigtigt, da børn er mennesker og landets fremtid!

 

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

Talsmand for Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

 

Radioreklame

Bragt i Horsens Folkeblad, Marts 2011

 

Ingerlise Thaysen´s holdning til radioreklame (læserbrev i HF den 9.3.2011) og radioreklamer i det hele taget, bakker Maren Spliid Gruppen 100% op om. Omtalte reklame er uetisk. Mange steder har man eget etisk råd, det er ikke kun noget som findes på landsplan. Måske en mulighed her?

 

Birgit Skovgaard

Maren Spliid Gruppen

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

 

 

 

Et ugentligt bad.

Bragt i Horsens Folkeblad, December 2010

 

Vore kommunalpolitikere er angiveligt helt enige om, at ét ugentligt bad er nok for de af vore ældre medborgere, som har hjælp behov.

 

Nu bruger man så tid på, at diskutere om vore ældre medborgere må købe sig til ekstra ydelser ved privat firma.

Utroligt – ja, hyklerisk.

 

Vore ældre er ikke frataget deres myndighed og sat under værgemål. De er alene frataget deres værdighed, hvilket er en skændsel, og det endda af kommunalpolitikerne.

 

I Maren Spliid Gruppen tror vi, men kommunalpolitikerne må jo vide, at vi har meget få såkaldte plejehjem tilbage.

De fleste ældre medborgere med megen hjælp behov bor, hvis ikke hjemme, da i egen bolig på et plejecenter. Det koster typisk ”kassen” og megen service koster ekstra eller forestås af de pårørende.

 

Vil I kommunalpolitikere selv nøjes med ét ugentligt bad?

Eller måske I sparer op af den lønforhøjelse I har bevilget Jer selv, så I kan leve en alderdom med værdigheden i behold?

 

 

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

 

 

En forretning?

 Bragt i Horsens Folkeblad, December 2010.

 

Kommunen er ikke en forretning, og skal således ikke tjene på serviceydelser.

 

Et privat firma derimod, skal tjene på sine ydelser, også på eventuel pleje af borgere.

 

Logikken siger, at jo flere private firmaer som skal tjene på kommunens kerneydelser, jo færre skattekroner vil der være til andre kommunale ydelser. Eller, alternativt vil kommunalbestyrelsen fortsætte deres nedskæringer overfor borgere med hjælp behov.

 

Måske tjener kommunen rent faktisk også på nogle ydelser?

 

Mon kommunalbestyrelsen fremover vil undlade at tie alle spørgsmål, kommentarer og kritik ihjel, og i stedet agere ligeværdigt overfor borgerne og dermed informere om fakta, så borgerne har noget at forholde sig til.

Det har alene én ulempe for kommunalpolitikerne, nemlig at vi borgere bedre kan bedømme valggrundlaget.

Det må dog være en ret vi har. En ret til ærlig politik!

 

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

 

 

Budgetaftale med plads til forbedringer.

 

Budgetaftalen for 2011 i Horsens kommune rummer bl.a. gammel vin på nye flasker, i den uintelligente afdeling vel at mærke, og fine ord i så tilpas vage formuleringer, at ingen kan hænges op på ikke at have nået en dyt når og hvis nogen skulle finde på at evaluere aftalen når vi kommer til 2012 – undtagen hvad kroner og øre angår.

 

Før sommerferien svang kommunalbestyrelsen sparekniven over stort og småt og f.eks. vedtog man at opkræve lokaleleje for borgere som deltager i aktiviteter i kommunens bygninger. Kontingent er det ikke da underviseren er frivillig. Altså en ekstra skat, som må forventes også at være lagt på lån af skole-, rådhus-, og bibliotekslokaler?

 

Derimod har kommunalbestyrelsen stemt for en betragtelig lønforhøjelse til sig selv ( HF den 16.12.09).

Pinligt. Især da Trøjborg har bildt vi borgere ind, at vedtagelsen af færre kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke handlede om udvanding af demokratiet, men at det ville betyde en besparelse for kommunen.

En anden begrundelse lød, at det var naturligt at slanke byrådet i solidaritet med forvaltningen.

I kommunalbestyrelsen er man nu færre om at dele en langt større sum end tidligere. Da Horsens kommune har nået en vis størrelse er borgmesterens løn steget med næsten 83.000 kr., hvilket afføder en endnu større sum til deling for resten af kommunalbestyrelsen end tidligere. De er altså færre om at dele langt mere. Det er en ret de har, men vel ikke en pligt.

Derimod har kommunalbestyrelsen/borgmesteren hverken ret eller pligt til at bilde borgerne fulde af løgn.

 

Da budgetaftalen endnu ikke er behandlet anden gang er der plads til forbedringer.

 

Man beslutter nu at lukke en landsby. Undskyld det var en fortolkning, man vil lukke en skole, hvilket i praksis ofte er det samme.

Desuden forelægges forligspartierne en vurdering af den fremtidige anvendelse af Sdr. Vissing skole. Er det for at forhindre en friskole i at opstå?

Bæredygtighedsudvalget skal arbejde med en særlig planlægning af udviklingen i landdistrikterne og de mellemstore byer med det formål at bevare en bæredygtig offentlig service og et aktivt foreningsliv i hele kommunen.

Jeg vil opfordre til borgerinddragelse. Ikke borgerorientering som vanlig, men reelt samarbejde. Ej heller repræsentativt demokrati, men ægte demokrati.

 

Jeg mener det er vigtigt, at kommunalpolitikerne har modet og viljen til at lægge berøringsangsten fra sig, når det gælder noget så vigtigt som folkeskolen og kommunens ansatte.

I budgetaftalen 2011 står bl.a.: ”Byrådet ønsker en stærk folkeskole, hvor de seneste års positive udvikling af et godt læringsmiljø fortsættes.” Ligeledes står senere:” Indsatsen for at reducere elevfravær fastholdes.”

I det materiale jeg har haft held af at finde, er der intet som fortæller noget om at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for kommunens skoleelever er i en positiv udvikling eller at der overhovedet er fokus herpå.

Derimod kan vi sagtens blive enige om, at det er utrolig vigtigt. Faktisk så vigtigt, at det bl.a. er her indsatsen skal lægges for at reducere elevfravær.

Når nu byrådet bestiller analyser af folkeskoleområdet, mener jeg, at der også der skal være fokus på elevernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø – og lærernes ligeså. Det vil også være vigtigt med elevernes evaluering af undervisningen og lærernes evaluering af ledelsen. Dette skal efterfølgende anvendes seriøst og konstruktivt.

 

M.h.t. gammel vin på nye flasker, her tænker jeg på tidligere tiders ønske om en rummelig folkeskole. Nu er målet en nytænkning af forholdet mellem normalundervisning og specialundervisning med henblik på at øge andelen af elever, som kan fastholdes i normalskolen.

Se det er dog det mest uintelligente mål jeg længe har set trykt på papir.

På kort sigt kan det have en gunstig virkning på økonomien, men på lidt længere sigt vil være en lang række skadelige virkninger på elevers og læreres psykiske arbejdsmiljø og dermed undervisning/indlæring. Risiko for øget sygefravær blandt både elever og lærere ligger lige for. Hvordan forestiller kommunalpolitikerne sig, at det kan have en positiv indflydelse på læringsmiljøet?

Derimod havde jeg gerne set, at man havde taget den post ud af skolernes pose penge princip, som hedder IT rygsæk til ordblinde børn. Det er et hjælpemiddel, og det er ikke rimeligt at nogle skoler påvirkes økonomisk mere end andre i forbindelse med udlevering af IT rygsæk.

Ordblinde børn har krav på dette hjælpemiddel, og skolerne har krav på at kommunalbestyrelsen ikke fralægger sig sit ansvar.

 

Ifølge budgetaftalen har økonomiudvalget iværksat en række initiativer for at begrænse medarbejdernes sygefravær og forøge medarbejdertrivslen. Byrådet ønsker fortsat fokus herpå. Hvilke tiltag det er, som skal øge medarbejdertrivslen, og hvordan de virker, hører vi formentlig nærmere om.

 

”Byrådet prioriterer plejen af ældre højt.” Det tror jeg er rigtigt. I hvert fald hvad angår den pleje som bevilges. Jeg har dog forstået at byrådet prioriterer flere borgere fra fremover. D.v.s. at borgeren fremover skal være endnu dårligere end tidligere, for at der bevilges hjælp. Det synes jeg er pinligt. Ligeså pinligt er det, at ingen partier stemte imod.

 

Økonomisk skal et budget hænge sammen, men derfor kan en budgetaftale godt fremstå ærlig, ambitiøs og fornuftig. Faktisk forudsætter bæredygtighed en grundlæggende ærlighed og anstændighed.

 

PS: Hvad blev der af valg til ungeråd? Det er der jo behov for, ikke mindst                   når de unge nu ifølge budgetaftalen skal inddrages i udformning af en tilflytterstrategi og den brugerdrevne innovation.          

 

 

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

Medlem af Maren Spliid Gruppen

 

 

Gå dog foran.

 

Budgetforlig for år 2011 ventes med spænding.

Forventningerne går i retning af besparelser, og, at de traditionen tro vil ramme kerneområderne. Der er altså rig plads til overraskelser.

 

Da kommunalbestyrelsen har været i gang med at spare på stort og småt, også for de mindst bemidlede, vil jeg foreslå den at gå foran, vise at medlemmerne ikke alene har vilje til at spare på vegne af andre, men også der hvor det rammer én selv.

 

Mange bække små, gør en stor å. Sådan lyder et gammelt ordsprog, som stadig holder.

 

Jeg foreslår kommunalbestyrelsen at gå ned i løn.

Fra januar 2010 steg kommunalpolitikernes løn betragteligt. Da Horsens kommune har nået en vis størrelse er borgmesterens løn steget med næsten 83.000 kr. Dette afføder en endnu større sum til deling for resten af kommunalbestyrelsen, end tidligere. De er altså færre om at dele mere. Det er en ret de har, men vel ikke en pligt.

Det er altså helt lovligt, men det bliver det ikke mere smagsfuldt af. Slet ikke når Trøjborg ville bilde borgerne ind, at færre kommunalbestyrelses medlemmer ikke handlede om udvanding af demokratiet, men at det ville udløse en besparelse for kommunen. Derudover var det angiveligt naturligt at slanke byrådet efter at det samme var sket i administrationen. Altså var man solidarisk med forvaltningen.

Måske forvaltningen har fået en flot lønstigning?

Det at droppe kommunalbestyrelsens lønstigning, er at være solidarisk med borgerne, hvorfor jeg opfordrer hertil.

 

Ved kommunalbestyrelsesmøder står to prangende blomsterarrangementer og pryder salen, til en pris af ?

Spar dem dog væk. Tag i stedet hver især en gren/blomst med fra have eller skov, eller undvær helt. Det er mere bæredygtigt.

I øvrigt tyder intet på, at blomsterpragten påvirker politikerne i positiv retning.

På rådhuset kan spares og tjenes flere penge.

Der har været skrevet en del om lys på rådhuset, vel at mærke når det står tomt. Et forslag har været, at sætte en kampagne i gang for at løse problemet.

Man kan nøjes med helt enkelt at beslutte, at den enkelte medarbejder slukker for lyset efter sig, når man forlader lokalerne ved fyraften. Det skal vel ikke gøres mere indviklet.

 

Rådhusets kantinepriser foreslår jeg hævet. Der er ingen rimelighed eller solidaritet i, at vore ældre medborgere på centrene skal betale mere for deres mad end ansatte på rådhuset.

 

Kommunens ansatte er et kapitel for sig.

Jeg håber at kommunalpolitikerne kan lægge berøringsangsten fra sig, og arbejde seriøst for et godt arbejdsmiljø for alle kommunens ansatte.

Det er et vigtigt emne, da vore ansatte har vigtige og centrale roller i forhold til kommunens borgere.

Syge medarbejdere koster dyrt, både menneskeligt og økonomisk.

 

Kulturen er helt sikkert vigtig. Men når der skal spares, ser det pinlig dårligt ud, om kulturen fortsat går ram forbi.

Så lad  Det Nye Teater klare sig selv. Priser kan faktisk sættes op, det kan vi jo se når det gælder bl.a. ældres aktiviteter, så mon ikke teatret også kan finde ud af det.

Middelalderfestival foreslår jeg afholdt hver 4. år, eller at den holdes udgiftsneutral. Også hvad angår de skjulte udgifter.

 

Jeg opfordrer kommunalpolitikerne til at undlade svinestreger i forhold til borgerne. Det øger ikke tilliden, heller ikke selvom det skal tjene en trængt kommunekasse.

Horsens kommune er havnet på landkortet sammen med 7 andre kommuner p.g.a. bonusordninger i sygedagpengesager. I Horsens fik medarbejdere (ifølge Beboerbladet for alle der bor i almen bolig) hver 10.000 kr., når antallet af sager blev bragt ned fra 310 til 230 i perioden 28.8. – 2.12.2009.

At Horsens kommune er blandt de, som har udbetalt særlig bonus til de sagsbehandlere, der stopper sygedagpengeudbetalinger – det siger noget om etikken blandt politikerne. Tal fra Beskæftigelsesankenævnet viser, at der har været fejl i mange sager. Det handler altså for ofte om hensynet til kommunens økonomi frem for borgerens ret.

 

Jeg vil opfordre til et bæredygtigt sparekatalog, gerne indeholdt gode nye tiltag som sparer på sigt. Bæredygtighed forudsætter grundlæggende ærlighed og anstændighed. Det er derimod rimelig uinteressant om den enkelte kommunalpolitiker ryger, køber sine boksershorts i genbrugsbutikken eller spiser økologisk lørdagsslik.

Forhåbentlig har vi kommunalpolitikere som formår at arbejde seriøst og positivt kreativt med næste års budget. Det er vi borgeres midler, og vores muligheder og mangel på samme I forvalter.

 

 

Medlem af Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

Hvad vil vi med ytringsfrihed?

Bragt i Horsens Folkeblad, Juni 2010.

 

 

Ytringsfrihed for alle og kunstnere især, er hvad vi jævnligt oplever vore landspolitikere profilere sig og det dertilhørende parti på.

Vi påberåber os retten til ytringsfrihed, som en del af vores demokrati system, helt uden at diskutere hvad vi vil med ytringerne.

 

Begrebet ytringsfrihed misbruges i stor udstrækning.

Det bruges til at skabe en fællesskabsfølelse, i det man kan være sammen om at hænge andre ud som ringe mennesker. Man skaber syndebukke under dække af kamp for ytringsfrihed.

Politikere misbruger i høj grad begrebet. Det er svært at se, hvordan det kan have med demokrati at gøre. Men politikere har faktisk en udvidet ytringsfrihed, hvorfor de kan slippe af sted med at fortælle fantasifulde historier om f.eks. partifæller.

Det er for nogen let og bekvemt at lade sig bedrage, forføre. Og da der findes ”folkeforførere” på alle planer er det vel lige til?

Mange vil underholdes, det gælder også m.h.t. politik og nyheder. Det må endelig ikke være kedeligt, så hellere løgn!

 

Mange borgere har det svært med frie ytringer. Især de ytringer som rykker ved borgerens virkelighedsopfattelse.

Når Anders Samuelsen skriver et læserbrev, som det HF bringer den 6.5.10, får det tydeligt nok en del læseres p.. i kog. Dog har Anders Samuelsen helt ret i sine anklager. Men ikke alle kan holde ud, at der stilles spørgsmål ved, eller rettes kritik af deres idealer/idoler/guruer. Betyder det så, at vi har ret til at ”jorde” Anders Samuelsen bare fordi vi ikke kan håndtere hans sandfærdige læserbrev?

 

Der er stor forskel på om en fri ytring kommer fra en kunstner, en almindelig borger eller en politisk valgt.

Kunstnere stiller vi ikke til ansvar og måske misbruges deres arbejde derfor af andre i disse andres sags tjeneste?

Skal vi hylde det? Skal der ikke være et sundt formål med ytringen?

Borgere har ret til at lade sig bedrage. Jeg skal ikke fratage nogen denne ret, bare ytre mig om det jeg ser og hører.

Når en politisk organisation udtaler sig imponerende løgnagtigt til pressen om f.eks. et menigt medlem, da tager presse og borgere udsagnene til sig som sandhed.

Der er en tendens til, at have større tiltro til mennesker med magt end såkaldt almindelige mennesker.

Pressen er aktiv i det at fremme magtmenneskers sag.

Måske de føler sig afhængige af dem og derfor ikke tør rage uklar med disse individer.

Måske derfor, at journalister er reduceret til referenter?

 

Jeg er ved at være overbevist om, at mange borgere ikke ønsker at kende sandheden, men langt hellere vil bedrages af magtbegærlige politikere som spiller et spil alene for egen vindings skyld.

Det at kunne have sine idealer og troen på idolerne i fred uden at skulle sætte sig ind i sandhed og løgn kan være nødvendigt for mange i en travl hverdag. Det er helt forståeligt.

 

Ytringsfrihed er noget som også misbruges groft i den lokale andedam – helt ind i byrådssalen.

Nogle lokale kommunalpolitikere har tilsyneladende brug for en ”syndebuk” – at få negativ opmærksomhed rettet mod en anden. Det er heller ikke noget nyt fænomen lokalt, men nyt er det, at det ikke længere er Ole Pilgaard der tildeles rollen som ”syndebuk”.

 

En af de nye drenge i klassen, Anders Samuelsen, er tilsyneladende blevet belemret med den rolle som før var Pilgaards – hvilket det lader til, at Pilgaard bakker op om!

 

Anders Samuelsen virker sikkert truende på nogle af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer, alene fordi han tør sige hvad han mener, og fordi han afkræver et engagement  af de øvrige.

Nogle kommunalpolitikere sidder jo mest og følger strømmen, brokker sig lidt over andre og for nogles vedkommende regeringen især, og lader så forvaltningen styre det meste.

 

I øvrigt var hensigten med at nedbringe antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer jo at udvande demokratiet, ikke at borgerne skulle vælge Anders Samuelsen ind!

 

Et kirkeblad vest fra fik mig i den grad til at kluk le. Ikke over det skrevne, men fordi det fik mine tanker hen på SF Horsens, og dermed også Anders Samuelsens læserbrev, hvori han er tættere på virkeligheden end de fleste aner.

Konfirmanderne vestpå har i år arbejdet med Johannes Døberen. Det har de af flere årsager. Johannes talte imod landets magthavere, imod kongen, hæren og de rige. Uforfærdet sagde han, hvad han mente sandt og rigtigt. Det kostede ham fangenskab og hovedet til sidst.

Konfirmanderne opførte Johannes´ liv som skuespil og var med til at hugge hovedet af ham. Det kan hjælpe til at huske, at magt ikke er ret.

 

Hvert år fejres Johannes Døberens fødselsdag. Nemlig til Sct. Hans når bålene tændes.

Skulle nogen mangle emner til årets båltale, er der stof nok at tage af fra den lokale virkelighed.

 

I Maren Spliid Gruppen er vi af den opfattelse, at Tage Stilling ikke har været i arbejde i mange år.

Vi vil derfor gerne sende ham i borgerpraktik i Horsens kommune. Tage Stilling har speciale i det at hjælpe borgerne til at sætte sig ind i virkeligheden, skille fårene fra bukkene for dernæst at kunne tage ansvar – tage stilling.

 

God sommer!

 

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

Det nyreligiøse SF.

Tilsyneladende er SF det parti i tiden, der har bedst greb om vælgerne og deres ønsker til, hvordan samfundet skal indrettes. Men det er kun tilsyneladende, for under den pæne overflade med alle de rigtige synspunkter og den ulastelige kritik af borgerlig politik har der sneget sig et monster ind, som æder politikken op indefra og forvandler partiet til en købmandsbutik, der hellere vil tækkes vælgerne end komme med politiske budskaber baseret på en ideologisk overbevisning. Dette monster hedder ’Viljen til magt’ og handler kort og godt om, at partiet – for enhver pris – vil have del i regeringsmagten. Købmandsbutikken skal se pæn ud, der bliver fejet grundigt ud i hjørnerne. Menige medlemmers ret til indflydelse på politiktilrettelæggelsen er forduftet og partiets engang så mægtige hovedbestyrelse ligner til forveksling et par indskrumpede testikler i formaldehyd. Partiet styres nu centralt fra partikontoret på Christiansborg og af folketingspolitikerne. 

Det har SF haft stor succes med.  Forsvundet er de islandske sweatere og ind er kommet strømlinede folk i moderigtige jakkesæt, som nok kan få en og anden tvivlende vælger til at tro på, at de folk ved, hvad de taler om. Varen skal med andre ord se godt ud, så vælgerne får den opfattelse, at partiet er regeringsdueligt. Det fantastiske er, at vælgerne har købt ideen og i horder kritikløst har erklæret sig som tilhængere af dette såkaldte socialistiske folkeparti.

Prisen – for en sådan er der også at betale, når man samler magten på et sted og kvæler den interne kritik for at få butikken til at se pæn ud – er nemlig, at medlemmerne har mistet indflydelse på politikkens tilrettelæggelse og ikke regnes for noget, når den pæne facade bliver sat på spil. Demokratisk indflydelse, dialog og ligeværd, som burde være partiets kerneværdier, er blevet dybfrosne byer i Sibirien. Og de medlemmer, som endnu ikke har opdaget tingenes tilstand, bør med rette spørge sig selv, om de er sat i rollen som nyttige idioter, når de vælger at tro på, at deres politiske ledere har bedre forstand på politik, mens de selv er henvist til en persondyrkelse af partiets ledelse, der burde høre fortiden til.

Med den forsvundne politik, og det ligeså manglende medejerskab i form af indflydelse, er medlemmerne henvist til at opfatte enhver kritik af partiet og dets ledelse som personlig forfølgelse af deres ikoner, for der findes ikke noget fælles rum for udvikling af partiets fremadrettede kurs. Partiets ledende personer er for såvel medlemmer som vælgere blevet synonymt med partiets politik, og får et skær af hellig religiøsitet over sig. Man kunne fristes til at tro, at noget sådant ikke længere var muligt blandt tænkende mennesker, og på sigt vil det da også føre til, at SF vil genopleve den radikale katastrofe.

Selv om de fleste nok synes, at Villy Søvndal virker slidstærk, så har han dog begået den fejltagelse at reducere sig selv til skærmtrold i markedsføringens hellige navn. Og alle produkter, selv skærmtrolde, bliver på et tidspunkt slidte og flossede, og så vil de ikke længere have folks interesse. Og heri ligger SF’s problem. For når Villy ikke længere kan være partiets karakteriserende figur, findes der hverken et politisk indhold eller en demokratisk struktur, der kan tage over og fastholde henholdsvis vælgere og medlemmer, der i stedet i lighed med et vist knorhårsdyr vil forlade den synkende skude i de samme hobetal, som de havde travlt med at komme ombord.

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Henrik Poulsen

Vesterled 10, 2. th.

8700 Horsens

 

 

 

 

RØG MED SKRALDET

 

SF ´s opposition røg med skraldet.

 

SF som ellers kæmpede for at bevare renovationen på kommunale hænder – hvilket vi sætter pris på – er i denne tid helt tavse, på trods af massiv kritik af det private renovationsfirmas indsats, eller snarere mangel på samme.

 

Berørte borgere skal selv fragte affaldssække til Endelavevej, hvor man også kan få nødsække.

Hans Bang Hansen beklager, men mener ikke kommunen selv kunne have gjort det bedre.

 

”I gamle dage” var det dog almindeligt at de kommunale renovationsarbejdere uddelte en rulle nødsække én gang om året. Det kan vel også et privat firma forventes at kunne bestride.

 

Måske SF er træt af at være i opposition lokalt. Måske de også her vil påstå, at det er regeringens skyld, hvad kommunalbestyrelsen har besluttet.

 

  

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Aase Rasmussen

Østerled 7A, 1.th.

8700 Horsens

 

 

 

 

 

FOR BEDRE BYMILJØ

 

Maren Spliid Gruppen er helt enige med Bedre Bymiljø. Kommunen føjer investorer ukritisk, når visse investorer får lov at gennemføre projekter som ikke er til gavn for helheden.

 

Vi vil gerne rose Bedre Bymiljø for deres konstruktive kritik, og opfordre kommunalbestyrelsen til at samarbejde med Bedre Bymiljø til gavn for netop et bedre bymiljø.

 

Selv diverse fagforeninger kan vel næppe have noget imod, at alle interesserede indgår i samarbejde med kommunalbestyrelsen – eller har nogen særlige interesser her?

 

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Benny Olsen

Torvet 16, 3.

8700 Horsens

 

 

 

 

 

POLITISK PLATTENSLAGERI

 

Det er trist at være tilskuer til, hvordan SF´s Bjarne Sørensen slår politisk plat på hjemløse menneskers lidelser.

 

SF vil have byrådet til at se på mulighederne for at etablere overnatningssted eller natvarmestue for hjemløse og andre, der har behov for et trygt sted at overnatte.

SF forventer, at Charlotte Juhl Andersen handler omgående.

SF´s Bjarne Sørensen udtaler at kommunen bør tage kontakt til Kirkens Korshær, for at høre om organisationen vil genstarte natvarmestuen.

 

Det skorter ikke på SF´s holdninger til, hvad andre bør gøre, ligesom forventningerne til socialdemokraternes Charlotte Juhl Andersen er store.

SF´eren i en nøddeskal.

 

SF og Bjarne Sørensen især, bør vide at puljemidler ikke er socialdemokraternes livret. Det er ok at SF vil have byrådet til at se på mulighederne men, hvor lang tid kan det ikke tage?

 

Charlotte Juhl Andersen har bedt SF om at pege på, hvor pengene skal tages. Men helt så ansvarlige ser SF sig ikke nødsaget til at agere. Det handler tilsyneladende alene om at få pressedækning, hvilket lykkes til fulde. Helt ukritisk pressedækning endda! Tillykke.

 

Som tidligere bestyrelse for SF Horsens ved vi i Maren Spliid Gruppen godt at, i hvert fald en del af, SF Horsens altid har haft den holdning at Horsens kommune skal have en natvarmestue.

Vi var nogen, som lavede en lille undersøgelse da natvarmestuen i Fugholm skulle lukke. Vi talte bl.a. med forskellige eksperter, ikke mindst i brugergruppen.

 

Nogle ”eksperter” har den holdning, at en natvarmestue er et uværdigt tilbud, og at man derfor hellere skal f.eks. udbygge Sølyst.

 

Kan en natvarmestue være mere uværdigt end de muligheder vore hjemløse ellers har?

 

For år tilbage, da vi undersøgte brugernes behov, udtalte de – de virkelige eksperter – at Sølyst lå for langt væk fra midtbyen til at fungere som natvarmestue.

 

Maren Spliid Gruppen kan varmt anbefale Bjarne Sørensen at gå ud og tale med de hjemløse om, hvordan deres behov bedst tilgodeses.

Som værende en del af et såkaldt socialt ansvarligt parti, er det ikke nogen skam at starte indsatsen ved sig selv.

 

Det virker grænseoverskridende, at Bjarne Sørensen lægger op til at kommunen kontakter Kirkens Korshær for at høre om organisationen er interesseret i at genstarte natvarmestuen.

Hvad forhindrer SF i selv at tage kontakt?

Mener SF, at frivillige skal løse dette samfundsproblem?

 

Bjarne Sørensen er meget idé rig, men når det kommer til de konstruktive af slagsen er der ikke meget at hente.

Vi i Maren Spliid Gruppen ved om nogen, at Bjarne Sørensen har mange kontakter som gerne møder frem og giver en stemme for hans sag. Må vi foreslå Bjarne Sørensen og SF, at lade akut hjælp til hjemløse blive en sag, hvor nogle af deres spidskompetencer kan være til gavn for andre end dem selv?

 

Selv har vi ikke dette store netværk og evnen til at få folk til at springe, men giver gerne et nap med – f.eks. som nattevagt i en af byens kirker.

  

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Benny Olsen

Torvet 16, 3.

8700 Horsens

 

 

 

 

 

HANDICAPRÅD FOR HVEM?

 

Fra april 2006 har alle kommuner skullet have et handicapråd.

 

Handicaprådet skal arbejde for at skabe lige muligheder for alle handicappede borgere, og på alle politikområder.

 

Handicaprådet er grundlæggende tænkt som et dialogforum mellem kommunen som myndighed og de af kommunens borgere, som har et handicap.

 

Et godt handicapråd er desuden et råd med en meget bred repræsentation på tværs af handicapgrupper og på tværs af den kommunale forvaltning.

 

En del af ideen med handicaprådene er, at de myndighedspersoner, som sidder i rådet, skal tage handicapperspektivet med sig ud i de dele af enten det politiske eller forvaltningsmæssige system, som de repræsenterer.

 

Som hovedregel udpeger De Samvirkende Invalideorganisationer et antal repræsentanter til handicaprådet, og kommunen udpeger samme antal fra forvaltningen og kommunalbestyrelsen.

Hvis der findes relevante lokale handicapgrupper i kommunen, kan kommunalbestyrelsen dog vælge at lade repræsentanter derfra få plads i handicaprådet.

Det kan nemlig være relevant at udpege en handicapgruppe uden for De Samvirkende Invalideorganisationer for at få tilstrækkelig bredde i handicaprådet. F.eks. for at få handicappede børn, sjældne handicaps eller andet repræsenteret.

 

Når kommunalbestyrelsen skal udpege medlemmer til handicaprådet, skal de være opmærksomme på ikke at skabe et habilitetsproblem.

Hvis medlemmer af det udvalg, som skal modtage rådets høringssvar, er de samme som sidder i handicaprådet, så kommer de jo til at rådgive sig selv.

 

På kommunens hjemmeside www.horsenskom.dk kan man læse om handicapråd og, hvad kommunens handicapråd har arbejdet med, ligesom man kan finde frem til hvilke personer, der har plads i rådet og hvilke handicaps, der er repræsenteret.

 

Maren Spliid Gruppen vil anbefale, at det nye handicapråd bliver så bredt repræsenteret som overhovedet muligt, og at man husker, det også er vigtigt at få børnene repræsenteret f.eks. via forældregrupper.

 

Når nu handicaprådet ikke alene skal være til for, at vi som kommune holder loven eller opfylder kommunalbestyrelsens behov, men faktisk også skal være til gavn for handicappede borgere – og føre dialog hermed – da vil vi i Maren Spliid Gruppen anbefale handicaprådet og forvaltningen, at handicappede borgere fremover informeres om rådet og hvad rådet kan bruges til. Hvis ikke de handicappede borgere kender til rådet, bliver det svært at leve op til krav om f.eks. dialog. Medlemmer af rådet kan ikke få et register over handicappede i kommunen og ad den vej tage kontakt, men informationsmateriale kan på anden måde nå vore handicappede medborgere.

 

 

 På vegne af Maren Spliid Gruppen

Henrik Poulsen

Vesterled 10, 2.th.

8700 Horsens

 

 

 

 

 

I arm med projektmagerne

 

 

Nu har Jan Trøjborg igen lagt sig i dobbelt sengen sammen med projektmagerne.

Nu skal der bygges på Emilies Plads, ikke kommunalt, nej såre privat, som det fremgår af artiklen i Horsens folkeblad den 10. dec.

Nu har projektmagerne fået opfyldt deres ønsker i byens udkanter med discount butikker ved en del indfaldsveje. Mærkeligt nok ikke i Gedved hvor lokalbefolkningen mener der er et stort behov for nye butikker.

Det næste træk for projektmagerne sammen med Jan Trøjborg, er at tage fat i byens sidste åbne rum, som Emilies Plads.

Hvem er det så der står for byggerierne. Det er ikke projektmagerne, de opfinder projekterne, ikke nødvendigvis til borgernes bedste, men som regel for egen vindings skyld. Kommune står ikke som bygherre til dens lags projekter, kommunen sørger for, at lokalplaner passer til projektmagernes planer.

Horsens Kommune står kun som bygherre ved de traditionelle offentlige byggesager som skoler, børnehaver og plejecentre, og det er der vist ingen der har noget imod. Men Kommune sælger vores åbne rum, og bruger blandt pengene til den daglige drift, ikke til en målrettet indsat på det trafikale område.  Og hvad får borgerne ud af det, måske butikker man skal køre efter, parkeringsarealer man skal betale for, mindre offentlig rum at være i, en masse trafik der forurener og manglende offentlige parkerings pladser i nærområdet. Alt dette skyldes at Jan Trøjborg ligger i arm med projektmagerne og ikke med kommunes borgere.

Hvis projektmagerne og Jan Trøjborg lagde lige så mange kræfter i at udvikle infrastrukturen i Kommunen, ville Horsens kommune fremstå som et fremragende eksempel på en kommune med en god infrastruktur. Men det er der jo ingen penge i for projektmagerne og kun udgifter for kommunen.    

 

Benny Olsen

Torvet 16 3 sal

8700 Horsens

På vegne af Maren Spliid Gruppen

 

 

 

Bæredygtigt samarbejde

 

Hvor bæredygtig er SF´s laden og gøren, og holder deres udsagn vand?

 

SF´s gruppeformand, Bjarne Sørensen, frygter at man sinker processen i forhold til, at gennemføre beslutningen om at få lavet et produktionskøkken i hvert daginstitutionsdistrikt, nu hvor vi har en madordning som fungerer.

Han synes angiveligt det er træls at starte ordningen med færdige madpakker fra Hamborg – ”man mister jo helt det pædagogiske element i ordningen.” siger han.

Han vil dog ikke underkende forældrenes ret til indflydelse.

 

Ovennævnte udsagn virker ikke specielt bæredygtige.

 

Ingen ved vel endnu, om vi med mad fra Hamborg og Sverige har fået en madordning som fungerer.

Har politikerne besluttet at oprette produktionskøkkener, for derefter, at sende madordningen i udbud?

Siden hvornår er der kommet et pædagogisk element i det, at vi har eller får lavet et produktionskøkken i hvert daginstitutionsdistrikt?

Hvem har besluttet at sende madordningen i udbud? Det er da efter al sandsynlighed ikke forældrene!

Skal horsensianske kontrollanter nu valfarte til Tyskland og Sverige for at tjekke produktionsforholdene? Det skal vel foregå i elbil som plaster på såret. Der skal måske lades op nogle gange undervejs, men tilsynsrapporten kan fint skrives i ventetiden.

 

I Maren Spliid Gruppen vil vi opfordre til åbenhed i forhold til, hvem der er ansvarlig for hvilke beslutninger her. Det skulle vel heller ikke være noget problem nu da der er 4 år til næste valg.

 

Med hensyn til bæredygtighed er det imponerende, at den kommende formand for bæredygtighedsudvalget, Paw Amdisen, som formand for SF og dermed tæt samarbejdspartner til SF´s gruppeformand, Bjarne Sørensen, ikke har været informeret om diverse beslutninger vedr. madordningen. Er der tale om mangel på bæredygtighed i deres samarbejde?

Må vi i Maren Spliid Gruppen råde Paw Amdisen til, at starte med at udbrede miljø og klimaforståelse på de interne linier i SF? For det var helt klart en overdrivelse af format, da han i valgkampen aggressivt vendte sig mod Assia Zouaoui ( R ) og Ulrik Kragh (V) da de  inviterede til klimasamarbejde, og Paw Amdisen påstod  at de i SF havde arbejdet seriøst med klima i flere år, og at R og V nu havde skrevet af fra SF´s valgprogram. Han var desuden ikke umiddelbart for et samarbejde, men ville afvente valgresultaterne.

 

Har Bjarne Sørensen, den kommende formand for beskæftigelsesudvalget, fra sin post i børneudvalget kæmpet bravt for, at madordningen skulle blive lokalt forankret, og dermed garant for lokale arbejdspladser og en minimering af CO2 udslip? Eller er det alene metal arbejdspladser der har plads i gruppeformandens hjerte?

 

Der kan vente vi borgere mange bæredygtige grin de kommende 4 år, hvis der ikke skal mere til end det, at Hans Bang som ved sidste kommunalbestyrelsesmøde morede sig i forhold til bæredygtighedsudvalget; ”om det nu er skabt for at gøre konstitueringen bæredygtig”, hvorefter Paw Amdisen fluks farer i blækhuset da han nu angiveligt ikke ved om Venstre er ved at løbe fra en konstitueringsaftale. Paw Amdisen håber angiveligt ikke, at Venstre nu vender tilbage til hængekøjen.

 

I Maren Spliid Gruppen har vi gjort den iagttagelse, at alene Venstre har undladt at benytte hængekøjen i klima sammenhæng de sidste mange år! Vi anser Venstres deltagelse i bæredygtighedsudvalget, som det bæredygtige element.

I Maren Spliid Gruppen er vi således glade for, at Ulrik Kragh er en del af bæredygtighedsudvalget, udvalget som jo ellers unægtelig har en spøjs sammensætning. Både hvad angår emner, men også m.h.t. medlemmer. Udvalget skal tage sig af sundhed, klima og bæredygtighed. I kommunen har man f.eks. ikke en handicappolitik. Begrundelsen er, at handicap skal tænkes ind alle steder. Det skal jo også bæredygtighed og sundhed. Her får vi ikke bare et råd og en politik, men et helt udvalg – og det bestående af 5 mænd. Hvis udvalget er bæredygtigt, får det vel produceret en politik for områderne, ellers er det jo godt vi har forvaltningen.

Vi synes i Maren Spliid Gruppen, at det er pinligt at ingen kvinder har fået plads i det udvalg. Denne mangel gør udvalget mindre bæredygtigt. Men måske der er noget om Hans Bangs overvejelse, ikke mindst hvis formand Paw Amdisen fortsætter med, helt ubegrundet, at p…. territorium af i forhold til Venstre som har næstformandsposten.

Bæredygtigt samarbejde – måske det ikke betaler sig at benytte den slags på sin vej frem mod folketinget? Og dog.

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

 

 

Vi fortsætter arbejdet

 

Tak til Jer, som gav Jeres stemme til Maren Spliid Gruppen den 17.11.09. Vi er glade for de stemmer vi fik, og selvom det langtfra var nok til et mandat i kommunalbestyrelsen, vil vi selvfølgelig honorere I modige borgere med en seriøs arbejdsindsats i det omfang det er os muligt, i de næste 4 år.

 

Det er endnu ikke på mode med ærlighed i politik, det ses tydeligt rundt omkring. Men det skal ikke afholde os fra, at holde fast i den åbne og ærlige linie. Ikke alt handler om nu og her resultater, men også om at have det godt med det man gør.

I Maren Spliid Gruppen har vi fortsat modet, viljen og energien til at arbejde for borgernær politik.

 

Vi hører at det undrer nogle borgere, at diverse formænd vælger ikke at invitere alle opstillingsberettigede partier/grupper til vælgermøde. Det kan da også virke alternativt, hvis en formand ellers mener at bekymre sig om demokrati og marginalisering af de små grupper i samfundet.

Når en bestyrelse, et lokalråd eller lignende benytter retten til at udvælge politiske partier/grupper på medlemmernes, borgernes vegne, er det da borgerservice og demokrati som er i fokus eller?

Retten til at vanskeliggøre den demokratiske proces kan vi ikke fratage diverse formænd, det er alene op til de borgere som vælger repræsentanter her og der.

Ganske få steder blev Maren Spliid gruppen inviteret med. Tak til Jer som tog Jeres ansvar alvorligt, og inviterede alle!

 

Da jeg på Demokratidagen i Forum foreslog et ungeråd, faldt det i god jord, og der er siden blevet bakket op om det fra forskellige sider. Det er vi i Maren Spliid Gruppen glade for.

 

Vi mener et ungeråd starter allerede ved 15 – 16 år og ikke 18 år. Desuden finder vi det vigtigt, at det er den kommende kommunalbestyrelse, som står bag demokratisk valg, og dermed signalerer ønske om ungeråd og vilje til seriøst samarbejde.

 

I Maren Spliid Gruppen er vi derfor noget forundrede over, at nogen angiveligt er i gang med, på eget initiativ, at invitere unge til indledende møde. Hvem skal med, hvem skal ikke, og udfra hvilke kriterier vælges de unge til eller fra??

Vi skal lære de unge om den demokratiske proces ikke om andre styreformer.

 

Vi tilslutter os tanken om, at ungerådet ikke skal have en partifarve. Det kan jo være at de unge, som så mange andre, har politikerlede og derfor vil være apolitiske.

 

Før valget blev også Maren Spliid Gruppen inviteret til klimasamarbejde af Assia og Ulrik. Vi takkede ja, og da vi har flere gode ideer også i klimasammenhæng, håber vi invitationen står ved magt selvom vi ikke fik mandat til kommunalbestyrelsen.

 

Maren Spliid Gruppen vil følge kommunalbestyrelsens arbejde og informere borgerne i det omfang vi formår.

Vi er fortsat åbne, ærlige og har modet til at arbejde for borgernær politik.

På vores hjemmeside www.marenspliidgruppen.dk vil du kunne følge med i gruppens arbejde.

 

 

 På vegne af Maren Spliid Gruppen

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

 

 

 

 

BØRN, ÆLDRE OG PERSONALE

 

Det kan godt være folkeskolen er for alle, men ikke alle elever tilgodeses!

 

Når en elev konstateres ordblind, og det der skal til for at afhjælpe elevens ”handicap” er en it-rygsæk, da er det ikke alene stærkt utilfredsstillende at eleven får afslag af økonomiske grunde, det er også ulovligt.

 

Jeg har haft kontakt til ministeriet, som meddeler, at alene saglige grunde for afslag af it-rygsæk er tilladt, altså kun hvis ikke den anses for at være nødvendig for barnet, har kommunen lov at afslå det vederlagsfri undervisningsmiddel.

Det er skolens afgørelse som gælder. Kommunen kan ikke stille spørgsmål ved/omgøre skolens vurdering.

Får barnet ikke det nødvendige hjælpemiddel, kan forældrene klage over det.

 

Det er kommunalbestyrelsen som fastsætter bevillingerne, hvorfor vi i Maren Spliid Gruppen vil anbefale, at man adskiller hjælpemidler fra posepengeprincippet –  altså laver en, for skolerne og dermed eleverne, mere fair udgave af princippet.

Det er at skabe ulighed i skolesystemet, at hjælpemidler som f.eks. en it-rygsæk skal betales af den enkelte skole. Det gør det dyrt for en skole, at diagnosticere ordblindhed og andre hjælpemiddels krævende tilstande. Det at hjælpe eleven med diagnosticering af et problem og efterfølgende støtteforanstaltninger skal ikke betyde at resten af skolen ikke kan udvikle sig. Vi skal heller ikke derud, hvor en skole ikke har råd til at finde ud af, at barnet har et behov, fordi man ikke har midler til at løse det.

 

Det lyder fint, når Anders Samuelsen siger, at det kun er godt at skolerne selv kan vælge, og gøre ting forskelligt. Det er det på nogle områder, men det kan aldrig være godt, at der er elever, som ikke får de hjælpemidler som gør, at også de kan få noget godt ud af deres skolegang!

 

Øget sundhed for ældre vil naturligt nok medføre bedre livskvalitet hos vore ældre medborgere, men vil også have positiv indflydelse på kommunens budget – dog for lidt til, at borgmesteren ville handle på det i 2007, for kommunerne betaler nemlig ikke størstedelen til hospitalsindlæggelserne. Nu mener Trøjborg pludselig der skal gøres noget på det punkt – lad os se om det bare er spin p.g.a. det forestående valg.

 

Mange ældre kan undgå indlæggelser, hvis hjemmehjælpernes observationer og samarbejde med sygeplejerskerne bliver sat i system. Det handler om at udbygge samarbejdet mellem de to grupper. Det handler om at sætte observationer/opsporing og handling i system. Det vil selvfølgelig koste noget, fordi de ansatte skal have mere tid bevilget hos de ældre, men det vil spare nogle ældre for unødigt dårligt helbred og dermed indlæggelse på sygehus.

I Maren Spliid Gruppen tror vi også, at et sådant tiltag vil have positiv virkning på de ansatte i hjemmeplejen, da de vil blive i stand til, at give de ældre medborgere en mere sufficient pleje og behandling. Det giver noget, at vide man har ydet det optimale, ikke bare indenfor de givne rammer, men dét optimale.

Her er en oplagt mulighed for at skabe en række synergi effekter til gavn for hele kommunen.

 

Hvornår er en indsats ikke alene god nok, men god? Måske det afhænger af, hvor kynisk man er.

Maren Spliid Gruppen arbejder for at få borgeren i centrum. Vi vil at Horsens kommune skal være et godt sted at være, for borgere i alle aldre – også for personale ansat i kommunen!

 

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

Kandidat til kommunalbestyrelsen for Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

SPIN

 

Det er utroligt så mange skjulte dagsordner der er på tapetet i øjeblikket. Der er spin for alle pengene, både via partiernes valgbudgetter men også Horsens Folkeblad hjælper godt til. Der bringes store artikler, hvor man alene bringer politikernes og andre dagsorden sætteres budskaber, uden kritiske spørgsmål.

Ok, man skal også have en viden om emnerne for at kunne stille spørgsmål, kritiske spørgsmål. Den kritiske journalistiske vinkel er ikke noget som fylder for tiden. Ikke at vi i Maren Spliid Gruppen har været imponerede over den side tidligere. HF har for let ved at køre med på politisk spin.

 

Her 14 dage før valg har Trøjborg angiveligt tænkt sig – ja han har angiveligt ligefrem planer om, at sikre vore ældre medborgere en anstændig behandling, hvad angår sygehusindlæggelser. I Maren Spliid Gruppen anser vi det for at være spin, for ville Trøjborg virkelig gøre en indsats der, havde han vel sørget for, at afsætte midler til området i budgettet!

 

Ligeledes slår Trøjborg store brød op, hvad angår boligbyggerier i kommunen. Der skal bl.a. bygges flere almennyttige boliger. Selvfølgelig skal der det, det tror vi ikke der er nogen, som kan være uenige i. Men det kunne være godt, om Trøjborg koncentrerede sig mere om de områder, hvor kommunen har en forpligtelse – trafikken f.eks.. Maren Spliid Gruppen mener vi skal have løst de trafikale problemer før der bygges rundt i byen. Maren Spliid Gruppen har konkrete løsningsforslag, også på trafikområdet. Når der bygges lejeboliger håber vi man husker, at indeklimaet skal være i orden. Lejerne skal ikke risikere skimmelsvamp!

 

Assia ( R ) og Ulrik (V) har inviteret alle politisk aktive til at samarbejde om miljøet. Det er fint, vi i Maren Spliid Gruppen vil gerne være med. Men, hvorfor er det noget avisen kender til før vi andre?

Handler det alene om at få omtale?

I såfald lykkedes det. HF bragte en hel side, hvor også formanden for Danmarks Naturfredningsforening (DN) udtalte, at der ikke var fokus på miljøet og klima i valgkampen.

Måske det ikke er gået op for alle, at Maren Spliid Gruppen stiller op til valg og, at vi var de første til at kræve Horsens kommune som klimakommune. Desuden har vi været fremme med flere konkrete miljøtiltag, som også er blevet taget godt imod. Nok er vi nye som borgergruppe, men vi er ikke nye i det politiske.

 

Assia er glad for, at vi vil samarbejde og spørger til om vi har konkrete ønsker, hvilket vi selvfølgelig har. Hvis Assia, havde fulgt med i debatten og evt. også havde brugt tid på at deltage i DN´s  klimaforedrag den 5.11., så havde hun kendt mere til vore holdninger og andre borgeres! Det ville være godt for en formand i et klimaråd! Ulrik var der nu heller ikke. Ej heller SF havde valgt at bruge tid på emnet. Maren Spliid Gruppens spidskandidat var naturligvis til klimaforedraget, da klima er et vigtigt område for os.

 

Måske det også er spin, det at signalere samarbejdsvilje?

Partierne er sammen om at arrangere et vælgermøde på kunstmuseet. Vi vil gerne være medarrangør, men har ikke fået chancen, der går partiernes grænse for samarbejdslyst tilsyneladende. Måske fordi vi ikke er optaget af at dyrke spin, men arbejder for en ærlig og borgernær politik.

 

Benny Olsen

Torvet 16, 3., 8700 Horsens

Kandidat til kommunalvalg for Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

 

BORGERNE ER VIGTIGST

 

Maren Spliid Gruppen står for en ærlig politik. En politik, hvor borgeren er i centrum.

Maren Spliid Gruppen har både mod, vilje og energi til, at arbejde for, at gøre en forskel til gavn for borgerne.

 

Når man som os tager borgerne alvorligt, betyder det også at vi tager demokratiet alvorligt.

Maren Spliid Gruppen mener, at der skal mere magt til borgerne, vi vil sikre, at borgerne har andel i de beslutninger som vedrører dem og deres dagligdag. Altså reel indflydelse til diverse institutions bestyrelser, lokal råd, landsbyråd, ældreråd, handicapråd, børnebyråd og det ungeråd, som vi nu har anbefalet.

En kommunalbestyrelse med et udvandet demokrati skal ikke alene lægge politikken – og bedre er det ikke, hvis det i virkeligheden er forvaltningen, som styrer! Forvaltningen er ikke demokratisk valgt.

 

Maren Spliid Gruppen har før talt for et mere synligt børnebyråd og det, at politikerne skal tage sig af de problemstillinger rådet lægger frem. Vi har nu også været fremme med ønsket om et ungeråd.

Maren Spliid Gruppen ønsker kommunens unge mere på banen i forhold til deres fritidsbehov og ønsker. Unge skal opdrages til demokrati og skal derfor være med til, at træffe beslutninger og tage ansvar for det de har med at gøre.

Maren Spliid Gruppen vil arbejde for, at unge får de rammer de kan udvikle sig positivt i. Et ungeråd synes vi er nødvendigt, så der kommer struktur på arbejde og samarbejde.

Maren Spliid Gruppen mener ikke vi kan vente 4 år på at få et ungeråd. De unge skal kunne vælge deres råd, så snart det er praktisk muligt.

 

Maren Spliid Gruppen går ind for samarbejde, respektfuldhed og ligeværdighed. Det vil vi i al omgang med børn, unge og voksne. I dag halter dette desværre på flere fronter i vores kommunale systemer. Det vil vi ændre på.

Maren Spliid Gruppen er ikke vækstfjendske, men vi sætter mennesker før store pompøse bygningsværker til minde om snart forhenværende politikere.

Maren Spliid Gruppen mener, at Horsens kommune skal gå fra at opfattes og drives som en virksomhed til, at være et fællesskab, hvor vi i samarbejde arbejder for, at borgerne har/får et godt og værdigt liv.

 

Orker du ikke at læse hele vores valgprogram, kan du på vores hjemmeside www.marenspliidgruppen.dk også læse vores foldertekst med 19 helt konkrete emner vi vil arbejde hårdt for.

 

S og SF har haft flere år til, at kunne gøre Horsens kommune til et godt sted at være – i stedet har de valgt fortsat at nedprioritere mennesker og opprioritere den i forvejen enorme markedsføring af kommunen.

Maren Spliid Gruppen vil have borgerne i centrum. Vi er ikke bange for, at lægge nye kreative ideer og løsningsforslag frem. Da jeg var SF´er foreslog jeg brug af fleksjobbere i ældreplejen. Det har vist sig at være en succes, med en positiv bivirkning for kommunens økonomi.

Maren Spliid Gruppen har flere ideer til gavn for borgerne!

 

Er du en modig borger med ønske om borgernær politik?

Tag da ansvar, styrk demokratiet i kommunen, sæt kryds ved liste M.

 

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

Kandidat til kommunalbestyrelsen for Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

 

INTEGRATION

 Bragt i Østbirk og Brædstrup avis, samt Horsens Folkeblad.

Integration betyder at blive inddraget i en større helhed.

Det betyder meget for de fleste mennesker at være en del af fællesskabet.

Vi har alle brug for at blive taget godt imod – på uddannelsesstedet, på job, i vores familie og bestemt også i vores svigerfamilie.

M.h.t. svigerfamilier kan man høre mange historier om, hvor skidt det kan gå. Det er ikke altid let at komme ind i en ny familie.

Vore nydanskere er havnet i en form for ny familie.

I en familie skal man gerne kunne møde hinanden på lige fod, ligeværdigt!

Det er vigtigt at vi alle er åbne og positive. Det handler om trivsel.

 

Maren Spliid Gruppen ser mangfoldigheden som en styrke. Det er nydanskerne, som bringer os mangfoldigheden, og dermed styrken. Vi skal behandle vore nydanskere, med respekt, ligeværdighed og anerkendelse – hvilket vi selvfølgelig også kræver den anden vej.

 

Når mennesker med vidt forskellig baggrund – kulturelt, uddannelsesmæssigt eller religiøst – mødes, kan det give anledning til problemer. Det er vores alles ansvar at medvirke til løsning af de problemer som opstår.

 

Maren Spliid gruppen vil arbejde for, at det kan ses i kommunens ansættelser, i skolerne, i daginstitutionerne at Horsens kommune er multikulturel. Vi vil en kommune, som har plads til alle. Det skal være muligt at få uddannelse og job uanset hudfarve.

 

Maren Spliid Gruppen går ind for brugerråd og borgerindflydelse. Vi mener selvfølgelig også, at Horsens kommune skal have et bredt sammensat integrationsråd, godt støttet af folk fra LO og DA.

 

Det er af afgørende betydning, at børnene lærer dansk, og at de helt fra de er små, har kammerater med dansk baggrund.

Folkeskolen har en vigtig rolle i integrationen, og i at sikre at alle børn bliver uddannet, så de bliver dygtige og i stand til at møde fremtidens udfordringer.

Sårbare skoler, hvor der er mange børn med sproglige og sociale problemer, skal gøres til flagskibe v.h.a. styrket skoleledelse, efteruddannelse af lærerne, gode faglokaler og udearealer, styrket skolehjemsamarbejde og styrket pædagogisk og psykologisk rådgivning. Efteruddannelse i klasseledelse skal gøre læreren i stand til at skabe ro og respekt omkring undervisningen.

Disse tiltag skal også gøre skolerne mere attraktive for forældre med dansk baggrund.

 

Modersmålsundervisningen  skal kvalitetsudvikles og skal starte i børnehaveklassen. Målet er at eleverne bliver reelt tosprogede, altså mestrer to sprog 100%. På den måde bliver sproget en styrke og en fordel, i stedet for en hindring.

 

Maren Spliid Gruppen vil arbejde for, at sikre de unge uddannelse og arbejde. Derfor foreslår vi:

1.    Uddannelsesvejledning, med opsøgende arbejde i forhold til de unge, og styrket indsats mod frafald fra uddannelserne.

2.    Flere praktikpladser både i det private og i kommunen.

3.    Indsatsen for at få arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere i arbejde, skal flyttes væk fra kontorerne og ud i områderne. Det giver kommunens medarbejdere større lokalkendskab.

 

Der kan være mange andre forslag til, hvordan en indsats forstærkes, f.eks.:

1.    kan LO og DA uddanne tillidsfolk og arbejdsledere til at hjælpe nydanskerne ind på arbejdspladsen.

2.    virksomhederne kan gøres mere rummelige.

3.    kommunen kan gøre det let at få arbejde ved, som fast servicetilbud, at lave al papirarbejdet.

4.    kommunens ansatte kan gennemgå kurser i kulturmøde.

5.    ledere i kommunen kan uddannes i mangfoldig rekruttering.

6.    mentorordninger, som er baseret på, at erfarne medarbejdere får ansvaret for at indsluse nydanske kolleger og løbende følge op på ansættelsesforholdet.

7.    integrationsklausuler (sociale klausuler) i kommunens udbudsmateriale. Således, at vi kan sikre, at de private virksomheder tager f.eks. etniske skolepraktikanter, har etnisk personalepolitik, og har en ambition om, at ansætte medarbejdere med anden etnisk baggrund.

8.    o.s.v..

 

Alle der vokser op i, ja bor i Danmark, skal opleve sig som ligeværdige medborgere, med lige muligheder og pligter. Alle skal have mulighed for at deltage aktivt i samfundslivet, og for at få en plads på arbejdsmarkedet. Maren Spliid Gruppen forventer af alle, at de bruger de demokratiske rettigheder – og, at de er med til at opdrage deres børn til at være aktive i det samfund vi er fælles om!

 

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Omar Jomaa

Skolevej 1, Lund

8700 Horsens

 

 

 

POLITISKE LOKUMSAFTALER

 Bragt i Horsens Folkeblad

Det røde kabinets valgforbund er en interessant størrelse, da partiernes aftaler/studehandler ikke er offentliggjorte.

Det er dermed nærliggende at tro, at der er tale om lokumsaftaler. Ikke egentlig ulovlige aftaler, men aftaler som i hvert fald S, SF og Radikale ikke ønsker offentlig kendte. Måske fordi det ikke nødvendigvis har med politik at gøre, men måske snarere egen status, egen vinding.

 

M.h.t. Enhedslisten tænker vi, at det mere er noget med at gamle kommunister vil sikre, at deres stemmer går til andre gamle kommunister i f.eks. SF, hvis de ikke selv kan bruge stemmerne.

 

I Maren Spliid Gruppen har vi haft møde med Radikale, som alene var interesseret i at gå i valgforbund med nogen som sidder sikkert i sadlen og dermed nogen, som kan give noget håndgribeligt.

Når nu Radikale risikerer at give S eller SF et ekstra mandat, er det vel også ok, at de får en formandspost i klimarådet (som jo end ikke har beføjelser). Ligeså ok vil det også være, at borgerne bliver orienteret om, at det er aftalen. Hvorfor skal det være en lokumsaftale?

 

Hvis SF, ligesom for 4 år siden, på forhånd er lovet en viceborgmesterpost, da skal borgerne også kende til det.

Det vil jo alt andet lige, være lettere for borgerne at forstå, hvorfor SF´s kommunalpolitikere åbenbart er købt til at rette ind efter Trøjborg, hvis de ved, at det er en viceborgmesterpost med retten til at vie folk, som er det SF brænder for.

Hvis det havde været ønsket om socialistisk politik, der havde stået øverst på SF´s ønskeseddel havde nogen vel fået øje på det.

 

SF mener f.eks. at de har sørget for flere tryghedspladser i budgetforhandlingerne. Maren Spliid Gruppen har læst budgetaftalen og ikke fundet et ord om tryghedspladser – ikke overraskende.

 

Magt korrumperer siger man. Ikke uden grund.

Det sker når politikken ikke længere er det man stiller op for.

Er vi i Maren Spliid Gruppen bare sure over, at vi ikke er i valgforbund med nogen? Nej det er vi ikke.

Vi vil ikke risikere, at give én eneste stemme til et borgerligt S eller til et kommunistisk styret SF, hvorfor vi ikke har ønsket at gå i valgforbund med dem. S og SF har heller ikke bedt os om møde, måske fordi de har indset at vores værdier ligger for langt fra hinanden. M.h.t. Radikale var vi jo ikke garant for nogen post.

Maren Spliid Gruppen har derimod talt med, og har en aftale med Konservative om et samarbejde efter valget. Der er områder, hvor vi har fælles synspunkter, hvorfor det er oplagt at arbejde sammen. Desuden repræsenterer Konservative den ærlighed, åbenhed, respektfuldhed og ligeværdighed, som vi i Maren Spliid Gruppen savner hos de ovennævnte partier, men finder afgørende i ethvert samarbejde.

 

Egentlig blev enevældet vel afskaffet i 1848 i Danmark. Vil du nu være med til at afskaffe det i Horsens kommune, kryds da M for Maren Spliid Gruppen.

 

Har du modet? Det har vi i Maren Spliid Gruppen. Vi er din garant for en åben og ærlig dialog, og samarbejde på tværs til gavn for borgerne. Maren Spliid Gruppen går ikke efter fine poster, men efter retten til at arbejde seriøst med politikken.

 

PS.: M.h.t. klimarådet, går vi i Maren Spliid Gruppen ud fra, at man der arbejder på højtryk for at få viden om biogasanlæg inden planerne om et anlæg i Gedved når for langt, for dernæst at indvie vi almindelige borgere om ret og vrang, fordele og ulemper i sådan et tiltag!

 

 Benny Olsen

Torvet 16, 3.

8700 Horsens

Kandidat til kommunalbestyrelsen for Maren Spliid Gruppen

 

 

 

  

MEGET TILFREDSE BORGERE I GEDVED OG HOVEDGAARD?

 Bragt i Østbirk og Brædstrup avis.

Maren Spliid Gruppen har været i Hovedgaard og Gedved for at tale kultur med lokale borgere.

Efter fremmødet at dømme, vil det være nærliggende at konstatere, at der de to steder er en meget stor tilfredshed med den kultur man i disse to byer oplever.

 

Det er en god ting at signalere tilfredshed, når der intet er tilbage at ønske.

Maren Spliid Gruppen tror dog fortsat på, at en anden politisk kultur end den vi har i dag, vil kunne give borgerne mere indflydelse på lokale forhold.

Omvendt skal vi også være åbne overfor, at det måske ikke er hvad borgerne ønsker.

 

En ny trend i det danske samfund betyder, at man nedlægger små biblioteker, for at stable bøgerne ind i den lokale brugs. Rigtig smart vil nogen synes. Man kan både handle ind og låne bøger i en og samme ”arbejdsgang”. Det vil også frigøre midler til kultur i Horsens by, hvorfor man måske kan forestille sig kommunens embedsmænd på udkik efter plads til bøger, i kommunens brugser.

 

Maren Spliid Gruppen kommer til Søvind, Brædstrup og Østbirk biblioteker, henholdsvis den 6.11. om aftenen, den 7.11. om formiddagen og den 13.11. om aftenen.

Vi byder på en snak, lidt til ganen og fantastisk musik ved det lokale rock band Fist In Face.

Alt sammen gratis for dig!

 

Vi kan ikke love medvind på cykelstierne, men vi kan love at arbejde hårdt for borgernær politik.

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Aase Rasmussen

Østerled 7A, 1.th.

8700 Horsens

 

 

 

 

VALGPLAKATER

 

 Bragt i Horsens Folkeblad

Maren Spliid Gruppen har valgt ikke at hænge valgplakater op.

 

Valgplakater leder på godt og ondt fokus mere hen på personen end på partiets politik.

 

Et er, at de mange valgplakater forurener både miljø og forbipasserendes nethinder – noget andet er, at det jo intet har at gøre med politik.

 

I Maren Spliid Gruppen mener vi, at det at Trøjborg skal have tusind valgplakater op at hænge, er udtryk for, at Trøjborg også selv har erkendt, at hans politik ikke alene kan gøre det!

 

 

På vegne af Maren Spliid Gruppen

Aase Rasmussen

Østerled 7A, 1.th.

8700 Horsens

 

 

 

 

 

TRAFIKPOLITIK

                                     Bragt i Horsens Folkeblad den 13.10.09

Maren Spliid Gruppen vil arbejde for, at vi får en form for gratis transport i Horsens bymidte.

Her tænker vi ikke på den traditionelle klodsede bybus, men et lettere og mere smidigt køretøj, som naturligvis skal være super miljøvenligt.

Vi kan kalde køretøjet for ”Hesten”, ”Trøjborg”, ”Grisen”, ”Maren” eller vi kan udskrive en konkurrence om navn til vidunderet.

 

Det må være muligt at tilrettelægge transport til og fra f.eks. banegården, så også folk udenbys fra kan benytte miljøtransporten til og fra job.

Vi skal sikre, at folk ikke føler sig nødsaget eller fristet til, at slæbe bil med til byen.

 

Vi skal selvfølgelig også have gratis citycykler, som gerne kan være sponsoreret af et privat firma. I så fald, med dette firmas reklame på selvfølgelig.

 

Der er jobs med høj miljøprofil, i vedligehold af cyklerne.

Dygtige borgere kan bestride disse jobs, og gerne have unge i lære.

 

I Maren Spliid Gruppen mener vi, at det er på tide der tages fat på de trafikale udfordringer. Vi skal have mest muligt trafik, og dermed kaos og forurening ud af byen.

Vi vil, at trafikproblemerne bliver løst før man planlægger yderligere bebyggelse i Horsens by. Alt andet er hovedløst, ja uansvarligt.

 

Maren Spliid Gruppen vil arbejde for udbygning af cykelstier rundt om i kommunen.

Hvor, skal tilrettelægges i samarbejde med lokalråd, landsbyråd o.lign..

Disse råd skal ikke alene høres, men have reel indflydelse.

 

Benny Olsen

Torvet 16, 3., 8700 Horsens

Kommunalbestyrelseskandidat for Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

 

 

PERSONALEPOLITIK

                                                                 Bragt i Horsens Folkeblad den 12.10.09

Nogen spørger, om Maren Spliid Gruppens politik er anderledes end S og SF´s. Til det kan jeg sige: ”Helt klart!”

 

Jeg har før skrevet om personalepolitik, og høstet en pæn del verbale tæsk for det, bl.a. af socialdemokraternes Per Bergenhagen og SF´s Bjarne Sørensen.

Ifølge Bergenhagen var der intet tilbage at ønske i forhold til Horsens kommunes personalepolitik. Sørensen var enig, og i øvrigt af den overbevisning, at det var personalets eget ansvar. Desuden var det ”forbudt” at stille spørgsmål ved personalepolitikken. Sådan.

 

I Maren Spliid Gruppen mener vi, at personalepolitik er en stor og vigtig del af kommunalpolitik. Personalet skal have optimale forhold på deres arbejdsplads, hvilket også politikerne skal arbejde for.

 

Det menneske man har ansat, har man et medansvar for, når det gælder menneskets ve og vel i forhold til arbejdspladsen.

 

Personalepolitik er en kunst, hvormed man får personalet til at yde optimalt.

 

Det er ret afgørende, at kommunens ledere omgås det øvrige personale på en positiv måde og selvfølgelig med respekt og ligeværdighed.

Det er gavnligt for ydeevnen, viljen og lysten til at gøre sit yderste, at man som personale bliver inddraget i beslutninger, at der på arbejdspladsen er en ”vi” kultur.

Når man har fælles mål og har været sammen om at beslutte, hvordan målet nås – evt. med indbygget frihed til at søge nye veje – da bidrager man mere ligeligt, giver og tager også del i ansvaret.

 

Klare forventninger til den ansatte er væsentligt. Lige så vigtigt er det at være klar og tydelig omkring kommunens menneskesyn og tilbud til den ansatte.

Vi vil her give nogle eksempler på, hvad vi i Maren Spliid Gruppen ønsker der skal være kommunens menneskesyn:

 

       Mennesker gør deres bedste, og under de rette vilkår gør de det endnu

       bedre.

       Mennesker er forskellige og ønsker at blive behandlet derefter.

       Mennesker har både lyst og evner til at tage ansvar, hvis de får de

       rigtige betingelser herfor.

 

Tilbud:

       Som ansat kan du anvende kreativitet og dine gode ideer på din

       arbejdsplads, inden for de muligheder der findes.

       Kommunen tilbyder dialog, aktiv lytning, konstruktiv kritik,

       vejledning, støtte o.s.v..

 

Desuden ønsker vi i Maren Spliid Gruppen, at kommunen skal være tydelig omkring, at det ikke alene er en ret, men også en pligt, at forholde sig kritisk til sin arbejdsplads. Medarbejderen skal derfor ikke være nervøs for reaktionen. Konstruktiv kritik skal være mere end velkommen. Signalet, og fakta skal være, at medarbejderens omgivelser er forpligtede til at tage sig af kritikken på en ordentlig og professionel måde.

 

Det er selvfølgelig ikke nok, at kommunen sætter de fine ord på papir. Først når ordene omsættes til handling giver det anledning til troværdighed.

 

Undersøgelser har vist, at det er ekstremt vigtigt, at medarbejderne har tillid til ledelsen. Det er medvirkende til motiverede og tilfredse medarbejdere, hvilket smitter af på ”kunder”, borgere.

 

En leder skal være åben og ærlig, og må på ingen måde hemmeligholde, forsinke eller manipulere med oplysninger.

En leder skal medvirke til hurtig og gnidningsfri kommunikation, i uformel tone.

En leder skal formidle, at alle roller er lige vigtige.

Mellemledere skal fungere gnidningsfrit mellem ansatte og ledelsen.

En leder skal bruge tilstrækkelig tid til, at opbygge tillid og troværdighed.

En leder må ikke være konfliktsky. Uenigheder skal løses straks.

 

Maren Spliid Gruppen vil arbejde hårdt for, at kommunens ansatte trives og ”vokser” i deres job.

  

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

Kommunalbestyrelseskandidat for Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

 

”DE ALENE VIDE”

 

Bragt i Horsens Folkeblad, d. 30/9/09

SF ønsker et bedre lokal-demokrati og, at kommunen dropper sin ”vi alene vide” – holdning.

Ja Bjarne Sørensen går så vidt som at sige til HF, at det altid er fornuftigt at lytte til de folk, der har skoene på. Bjarne selv lytter dog kun til borgere med en vis status.

 

Hverdagens eksperter er borgerne, og SF vil have oprettet rådgivende borgergrupper med ekspertise på forskellige områder. Det ved vi i Maren Spliid Gruppen, at SF har villet i snart et år. Men når Paw og Pia f.eks. nægter et arbejdslystent medlem af partiet, efter ansøgning, at starte en miljøgruppe i SF – da forstår man måske godt at de ikke er kommet videre med ”hverdagens eksperter”. Kan det være fordi den lokale partitop ”de alene vide”?

 

Nogen har det også bedre med at tale om at gøre, frem for at handle, og det er jo et frit land vi lever i. Et såkaldt demokratisk land oven i købet.

 

Det er morsomt, at disse SF´ere står frem og efterlyser bedre demokrati!

Vi i Maren Spliid Gruppen, som har oplevet dem m.fl., mener jo, at deres demokratisyn er højst ejendommeligt. Ikke eksisterende er en anden måde at sige det på.

 

Kan demokrati overhovedet gradbøjes, og hvem skal bestemme, hvornår demokratiet skal tages i brug, og hvornår I gemmer det langt væk?

 

SF´erne har brug for et langvarigt kursus i demokrati, hvilket ikke skal foregå i Rusland.

 

I et demokrati, har vi respekt for andet og andre, selvsagt også for det og de mindre magtfulde!

Samarbejde og demokrati, som er folkestyre, flertalsstyre i samarbejde med mindretallet!

Dialog, som er demokratiets stærkeste våben!

 

Nogen mener, at i politik er alting tilladt. Det er muligt, men overfor borgerne mener vi i Maren Spliid Gruppen ikke det er tilladt at omskrive sandheden. Heller ikke for at få en plads i kommunalbestyrelsen.

 

Vi kan se, at SF har spredt en hel del varm luft. Vi vil derfor opfordre borgerne til, inden at de p.g.a. ”medvind på cykelstien” blindt stemmer på SF, at se nærmere på, hvordan SF rent faktisk stemmer i byrådssalen. For det er beskæmmende. Se, et er snak, noget andet er handling!

 

SF´erne regner med at få fire ind i det nye byråd.

Det kan da let ske. Mange stemmer på partier i medvind, ligesom mange har det bedst med at heppe på et fodboldhold i medvind. Når det handler om politik har det bare andre konsekvenser. Men valget er vælgernes.

 

Et er sikkert, hvis SF får fremgang lokalt, er det ikke for det arbejde der er lagt i kommunalbestyrelsen.

 

Som borger kan man spørge til, hvordan politikerne har stemt i forskellige sager. Det står i referaterne fra udvalg og kommunalbestyrelsesmøder.

Det kan sikkert være skræmmende læsning for de, som gerne vil tro på SFs fine ord. Hvordan er det man siger: ”Løgn og latin”.

 

 

Aase Rasmussen

Østerled 7A, 1.th.

8700 Horsens

På vegne af Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

 

KOMMUNALT ENEVÆLDE

 

Bragt i Horsens Folkeblad, 25/9/09

Det er Maren Spliid Gruppens opfattelse, at Horsens kommune styres enevældigt af Trøjborg. Det endda på trods af, at han ikke længere har flertallet.

Det siger ikke alene noget om Trøjborg, men også om det populistiske SF, som ikke længere er i besiddelse af egne idealer.

SF smyger sig op af Trøjborg – ja, heller ikke her i kommunen står SF fast på socialistisk politik, men er gået langt over midten for at få del i magten.

 

S og SF er præcis den samme suppe(das). SF påstår nok af og til, at de vil noget andet, men de handler ikke. Kun når vuggestuerne står for skud, sporer man en ansats til opposition.

 

I Maren Spliid Gruppen har vi bemærket, at trafikudfordringerne i Horsens by fylder en del i socialdemokraternes budgetudspil. D.v.s., der er sat penge af til trafik og penge søges, men et egentligt forslag til løsning af den store udfordring har man ikke – det forventes en arkitektkonkurrence at munde ud i!?

 

Ifølge socialdemokraterne skal den kollektive trafik og en sikker trafik for svage trafikanter prioriteres højt i trafikplanen – altså den plan, som endnu ikke har set dagens lys.

Desuden skal der angiveligt opføres en trafikterminal ved banegården. Hvad dette præcis indebærer vil vi gerne høre nærmere om.

 

Mon ikke vi alle må indse, at skal de store trafikale udfordringer løses på forsvarlig vis, da indebærer det klimavenlige løsninger?

 

Vil man klima politik i Horsens kommune, skal man ikke stemme på S eller SF.

 

Hvilke muligheder er der så?

Venstre har vist gode takter, men fik chokerende nok ikke opbakning i kommunalbestyrelsen.

På det seneste har Konservative talt for mere fokus på miljø.

Der er selvfølgelig os i Maren Spliid Gruppen. Vi er ikke fedtet ind i kammerateri og magtspil, men vil arbejde seriøst for både miljø og borgere.

 

Nu da Trøjborg skal til at søge penge, vil vi fortælle, at kommunerne kan låne til energirenovering udover det generelle låneloft. Her er tale om lån, hvor energibesparelserne kan betale lånene hjem, hvorfor de reelt ikke vil belaste kommunens økonomi. Et plus må det også være, synes vi, at der er arbejdspladser i miljøarbejde.

 

I Maren Spliid Gruppen er vi spændte på, om S får SF til at stemme for, at sætte flere midler af til store kulturevents og igangsætte nye initiativer for bedre visitering og budgetoverholdelse på det specialiserede socialområde. En fin formulering af det sidste gør ikke politikken spiselig for politikere, som har borgernes ve og vel som mærkesag.

Vi har rødt flertal i Horsens kommune, af navn – ikke til gavn.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker en ærlig kommunalbestyrelse, som arbejder seriøst og ambitiøst for både miljø og borgere – og ikke for magtens skyld.

  

 

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

På vegne af Maren Spliid Gruppen

 

 

 

VALGFLÆSK, VARM LUFT OG TABURETKLISTER

 

Bragt i Horsensfolkeblad, 23/05/09

En del af kommunens borgere har fra tid til anden ytret sin utilfredshed med Trøjborg og socialdemokraternes ”trampen rundt i spinaten” – ikke alle borgere er glade for den førte politik – ikke alle borgere er til facade ræs, noget stort og flot.

 

Trøjborg og co. steger nu flæsk på rådhuset.

Dette valgflæsk deler de ud, hvor de skønner der er flest stemmer at trække.

Institutions børnenes forældre har vist nogen utilfredshed med institutionernes nye struktur planer – hvorvidt det er begrundet kan vi vende en anden dag – måske ekstra millioner i madordningen kan få forældrene til at glemme deres vrede?

 

Irriterende nok, for Trøjborg og co., bringer HF problemer op, i forhold til vore ældre medborgere og manglende tryghedspladser.

Det er sikkert træls, for her i kommunen – eller i hvert fald i Horsens by – skal det gerne se stort og flot ud. En god ældrepleje skiltes der sædvanligvis ikke med i by/kommune reklamer – her rykker store koncerter og skøjtebane måske mere. Trist nok måtte borgmesteren sidste år udsætte anlægget af hans skøjtebane – der er altså ikke ubegrænsede midler at gøre med.

Hvad gør Trøjborg og co. nu i forhold til den virkelighed vore sårbare ældre lever i?

 

Jo da – Trøjborg og co. låner det nedrykningstruede lokale fodboldholds million stadion.

Her sparker socialdemokraterne de ældres problemer og løsningen heraf, helt hen til efteråret!

Vore sårbare ældre medborgere bliver altså spist af med store mængder varm luft. I øvrigt udtaler en socialdemokrat, at ingen gamle, syge borgere lider nød i Horsens kommune.

Nu er nød jo et vidt begreb – alt er relativt. Det handler om øjnene som ser, menneskesyn, etik og moral.

 

Det er et kendt fænomen, at nogle politikere klistrer til taburetten. Når det sker, er det vel fordi politikeren ikke længere sidder på taburetten for borgernes skyld – men i større grad for egen vinding.

 

I Maren Spliid Gruppen arbejder vi bl.a. på og for, at politik skal have mennesket i centrum.

Vi ønsker derfor, at Trøjborg og co. mander sig op, og viser, at de er sig deres ansvar bevidst. Det vil bl.a. sige, at beslutningen om, hvorvidt Horsens kommune skal have et tilstrækkeligt antal tryghedspladser, bedre omsorg for vore sårbare ældre medborgere – disse beslutninger tages nu, i de kommende budgetforhandlinger!

Det er beslutninger, som ikke kan udskydes, hvis I er på taburetten for borgernes skyld.

Det kan godt være, at der ikke er stemmer at hente hos de sårbare ældre, men derfor kan I godt behandle dem anstændigt! Ikke?

 

 

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

HVAD F..... ER MENINGEN?

 

Bragt i Horsens Folkeblad. Juni 2009

Vi er rigtig mange, som gerne vil vide, hvad meningen er med denne hetz på vore ældre medborgere. Det er fuldstændig uacceptabelt!

 

Nu skal Kildebakkens cafeteria weekend lukke i 3 måneder i sommer.

Beslutningen er administrativ, men bakkes op af udvalget for voksen service.

 

De ældre kan tage til andre ældrecentre for at spise, men mister så det nærvær som er så vigtigt. Ikke alle kan tage bussen – og handicapkørslen har vore politikere jo valgt at forringe i en sådan grad, at ingen vil kunne regne med at nå frem inden maden er ryddet af bordet!

Faktisk valgte vore politikere at øge administrationsomkostningerne for kørselsordningen for at forringe selve kørselsordningen!

Hvad f….. er meningen?

 

De berørte ældre er kede af weekend lukningen, hvilket enhver med bare et minimum af empati kan følge.

Konsekvenserne er uforudsigelige - men kan blive betragtelige, da 3 måneder er lang tid, at savne et i forvejen sparsomt nærvær.

 

Nogen føler tilsyneladende, at man gør en hel del for at afbøde konsekvenserne af weekend lukningen – i hvert fald hvad angår maden.

Jeg kan læse i HF, at funktionslederen for Kildebakken er af den opfattelse, at ingen af de berørte ældre behøver være ensomme. Det fremstår nærmest som er det en fritvalgsordning – at er du ensom har du valgt det til, for ellers kan du bare smutte ind til naboen.

Hvor sikkert er det lige, at en nabo gider have en anden nabo rendende – hvem siger naboerne har noget til fælles? Det ville være dejligt, hvis det var tilfældet, men sådan er der så meget.

 

Er denne respektløse beslutning, om 3 måneders weekend lukning af Kildebakkens cafeteria, en beslutning, som bakkes bredt op politisk?

 

Beslutningen passer ikke ind i ”Voksen og Sundhed”, da beslutningen fremmer det modsatte af sundhed!

 

Hvad synes borgmesteren om emnet?

Vælger han, som vanligt at tie kritikken ihjel?

Hvad med de populistiske – såkaldte ”folkepartier” – hvad siger deres eventuelle etik og moral til ovenstående?

Det at gøre noget for vore ældre medborgere lyder flot, og selvfølgelig er det også at gøre noget – det at forringe forholdene for vore ældre.

Men tomme ord og floskler har vore ældre ikke behov for. Giv dem i stedet værdige livsvilkår!

 

Maren Spliid Gruppen har forstået at byrådet går ind for solidaritet – ja man besluttede f.eks. at nedskære byrådsgruppen i sympati med besparelserne på administrationen.

Må vi stille forslag om, at man forsøger at lave en aftale med den gode kok på Horsens Rådhus om, at han forkæler Kildebakkens ældre i de af sommerens weekends han har mulighed for (han skal selvfølgelig have ferie) – derimod er byrøddernes forplejning ikke eksisterende resten af året.

Desuden vil vi tillade os at foreslå, at kantinen på Horsens Rådhus lukkes et års tid. Det er ikke så længe i et travlt arbejdsliv. Måske kokken i stedet kan kræse lidt om de kommunalt ansatte i Brædstrup? Det skal nok være via udekøkken og spisetelt – og vel også med fokus på afgiftende kost, da indeklimaet angiveligt er stærkt belastet.

 

Velbekomme – og undskyld til kokken, som kan føle sig kostet rundt med her.

 

 

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

På vegne af Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

 

 

KLIMAKOMMUNE – NU!

 

 Bragt i Horsens Folkeblad, August 2009

Horsens kommune er ikke en klimakommune!

Det vil vi i Maren Spliid Gruppen gerne være med til at ændre.

 

En klimakommune er en kommune med visioner og målsætninger i forhold til, at gøre noget ved klimaproblemet.

Kommunen kan f.eks. sætte gang i energibesparelser i kommunens egne bygninger, men også større vedvarende energiprojekter. Projekterne skal føre til reelle CO2 besparelser.

 

At det der er godt for miljøet også er godt for driften i en kommune – det har mange kommuner fundet ud af.

 

Via Danmarks Naturfredningsforening kan den enkelte kommune få ideer til at komme i gang, og behøver altså ikke selv bruge energi på, at opfinde den dybe tallerken. Her altså endnu en energi besparelse – dog en anden slags, men ikke uvæsentlig i den kommunale virksomhed.

 

Danmarks Naturfredningsforening har opfordret alle landets borgmestre til, at underskrive en borgmestererklæring, som binder kommunen til at reducere CO2 udledningen med 2% om året, eller mere.

 

Det er en politisk beslutning, at blive klimakommune.

 

I stedet for, at Jan Trøjborg fejer Venstre af med løfte om møde langt ud i fremtiden, når Venstre taler for miljøtiltag, da vil vi i Maren Spliid Gruppen opfordre Trøjborg til, at tage Venstres ønske og engagement seriøst – og snarest underskrive en borgmestererklæring som gør Horsens kommune til klimakommune.

 

Dernæst laves en opgørelse over kommunens CO2 udledning. Den kan vise noget om, hvor vi passende kan ændre, og, hvilke muligheder der måtte være.

Målet på minus 2% CO2 udledning pr. år skal nås, hvorfor man planlægger indsatsen og følger virkningerne heraf løbende.

 

Måske en ny skole kan ”bære” større miljøhensyn end et par solfangere – måske byens nye skole faktisk er et skoleeksempel på energirigtig offentligt byggeri?

 

I Maren Spliid Gruppen vil vi gerne lægge op til, at Horsens kommune bliver klimakommune nu – og, at vi, alle kommunens borgere og politikere er sammen om en endnu større indsats.

Der kan gå ”sport” i det!

 

 

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

På vegne af Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

 

BUDGET FOR ÅR 2010 

 

Bragt i Horsens Folkeblad, September 2009

Tiden er nu inde for vore kommunalpolitikere, til at lægge budget for år 2010. Det bliver spændende at se, om de lægger vægt på borgernes ve og vel – eller blær.

 

Maren Spliid Gruppen er meget optaget af det borgernære, hvorfor vi her vil bidrage med en huskeliste for nødvendige emner.

 

Det er strengt nødvendigt, at Horsens kommune opretter et tilstrækkeligt antal tryghedspladser for vore ældre medborgere med behov herfor.

Med et tilstrækkeligt antal pladser mener vi så mange pladser, at vore ældre ikke skal stå på venteliste ved behov. Det at skulle vente på en tryghedsplads har store omkostninger, både menneskeligt og økonomisk.

 

Optimering af de ældres madordning.

En sund ernæringsrigtig og lækker kost er et must. Det gavner helbredet både fysisk og psykisk. Vigtigt er det også, at bespisningen i ældrecentrene optimeres.

Maren Spliid Gruppen ønsker, at vore ældre medborgere har indflydelse på driften af ældrecentrene og cafeterierne der.

 

Børnene er vores fremtid, hvorfor vi ikke skal spare her – men måske midlerne skal bruges anderledes. En større og bedre forebyggelse af forskellige problemstillinger tror vi er mulig.

Det vil dog kræve, at kommunen reelt er til for borgerne, og at det tydeligt kommer til udtryk.

Maren Spliid Gruppen foreslår at vi borgere får mulighed for, at nedsætte og deltage i et råd for udvikling af nye veje i kommunens børnepolitik.

 

M.h.t. daginstitutionerne er det vigtigt, at forældrene kan få passet deres børn når de er på arbejde – at de ikke er dybt afhængige af bedsteforældre eller andre p.g.a. ferie, kurser eller andet i daginstitutionen.

Derudover skal der være kvalitet i pasningen.

Undersøgelser har vist, at der er sammenhæng mellem børns udvikling og daginstitutionens kvalitet. En dårlig normering er altså til skade for børnenes udvikling.

P.g.a. den store succes med fleksjobbere i ældreplejen, vil Horsens kommune udvide ordningen til også at gælde børneområdet. Det synes vi i Maren Spliid Gruppen er fint, men vi understreger, at det af hensyn til børnene skal være voksne med pædagogisk baggrund.

 

Desuden ønsker vi kommunale reservebedster til gavn for især enlige mødre, lektiehjælp på skolerne og en mentorordning for udsatte børn/unge.

 

Unge borgere i kommunen tales der ikke meget om. Vi har et børnebyråd, som helt sikkert har for lidt indflydelse – endnu.

Maren Spliid Gruppen mener vi skal have de unge mere på banen – hvad sætter de pris på, hvad ønsker de for fremtiden i kommunen!?

 

Desuden ønsker vi at koble jobcenteret med kulturen, for en større menneskelig gevinst for de berørte borgere. Det mener vi der er øget/styrket sundhed i – dermed også gevinst for kommunen.

 

Kulturen skal vi ikke glemme, da den er et vigtigt element i vores hverdag. Maren Spliid gruppen er ikke optaget af det ”finkulturelle”, men alene af kultur for alle.

Vi mener det er strengt nødvendigt – ikke alene at bevare, men også – at udvide åbningstiderne på de små biblioteker i kommunen. Bibliotekerne er, ligesom de små skoler, lokale samlingssteder, en nødvendighed for kulturlivet. Her skal også være plads til de unge – også de unge som ikke er til boldspil. Kultur er ikke noget man køber sig til, det er noget som skal vokse nedefra og op iblandt os!

 

Hvor skal pengene komme fra?

En del koster ikke andet end omtanke og sund fornuft. Andet har forebyggende virkning, hvorfor det tjener sig selv ind. Ellers vil vi foreslå omprioriteringer og ”indtægter” via besparelser på forskellige miljøtiltag. Lige her ligger det lidt tungt for Horsens kommune, med den nuværende borgmester som en absolut nitte – han har ganske enkelt ikke ambitionerne i orden på miljøområdet.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker store miljøtiltag for store besparelser. Gevinsten ønsker vi brugt på nødvendige borgernære tiltag.

Horsens kommune skal være et godt sted, at være borger – i alle aldre. 

 

 

Benny Olsen

Torvet 16, 3.

8700 Horsens

På vegne af Maren Spliid Gruppen

 

 

 

 

 

MISBRUG AF BØRN

 

 Bragt i Horsens Folkeblad, September 2009

Det er ikke første gang, at skoleledere, politikere og wannabe politikere misbruger nogle af kommunens børn – i forhåbning om at skabe opmærksomhed? Opmærksomhed til/for hvem? Gavner det børnene at blive brugt i dette spil? Denne gang er det elever med fravær som bruges.

 

Er der fra skoleledernes side tale om et nødråb? Mangler man tid/penge? Har de ikke de fornødne evner eller muligheder i forhold til, at se den for barnet mest hensigtsmæssige samarbejdsmodel – og skal de det? Det mener vi i Maren Spliid Gruppen ikke, de skal. Vi mener heller ikke, det er en opgave, som skal løses af mere eller mindre inkompetente politikere eller en socialrådgiver ansat til den foreslåede ”politimæssige” indsats.

 

Er der tale om et problem skal det selvfølgelig tages alvorligt, hvorfor det er nødvendigt med en anden tilgang end som her – at hænge børn og forældre ud i avisen og anvise løsningsforslag, som var det problemer med symaskinen det handlede om!

”Nålen støjer og slår huller i stoffet.”

Konklusionen er: ”Nålen er stødt mod noget hårdt under syningen og spidsen er væk – skift nålen.”

 

Det er ikke maskiner vi har med at gøre her!

 

Her handler det om børn, rigtige mennesker – og, vores vigtigste ”råvare”.

 

I Maren Spliid Gruppen går vi ind for samarbejde, respektfuldhed og ligeværdighed – det ønsker vi i al omgang med både børn og voksne, også her i kommunen!

 

Barnet, dets forældre, skole og kommune har til opgave, at samarbejde til gavn for barnet – at skabe en skræddersyet, individuel løsning.

 

Både skolefolk og politikere bliver nødt til også, at blive mere åbne overfor, at ikke alle problemer skyldes hjemlige forhold. Skolernes miljø er hist og pist så dårligt, at det burde være forbudt for børn (og lærere med).

 

I Maren Spliid Gruppen tror vi på, at tager vi barnet alvorligt, vil der være færre elever, som senere har behov for de fine tiltag, som Lone Ørsted fortæller om tirsdag i HF.

 

Det kan undre, at nogen her til lands i år 2009 stadig tror det kan være til gavn for noget eller nogen, at stoppe børn (og deres forældre, som syndebukkene) i en kasse for ensretning! Når børnene bliver unge/voksne kan de da have bøvlet med at komme ud af kassen – finde sig selv, egne ben. Sluttelig vil vi som samfund jo gerne de kreative unge. Det tror vi ikke man som samfund fremelsker via ensretning og kommunistisk styre.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker også fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø på skolerne, for både elever og lærere.

Vi ønsker fokus på mobbepolitik.

Vi ønsker et mere synligt børnebyråd – og vi vil, at politikerne tager sig af de problemstillinger børnebyrådet måtte lægge frem.

 

 

 

Birgit Skovgaard

Snerlevej 7

8700 Horsens

På vegne af Maren Spliid Gruppen